Nauja sistema padeda išklausyti šimtų darbuotojų vizijas

 Vitaresta kolektyvasDaugiau kaip tūkstantį darbuotojų turinti UAB „Vitaresta“ – viena didžiausių valymo paslaugų įmonių Lietuvoje. Pelniusi ne vieną apdovanojimą bendrovė didžiuojasi tvariais santykiais su klientais ir augančiu verslu. Įmonės vadovė Rasa Petrovė pastebi, kad verslo augimo tempai priklauso ir nuo darbuotojų noro tobulėti, ir nuo įmonės investicijų į kompetencijų kėlimą.

Mokymai – kiekvienam

Pašnekovė išskiria dvi pagrindines kompetencijas keliančias darbuotojų grupes – administraciją bei profesines žinias gilinančius darbuotojus. „Kiekvienais metais administracijoje dirbantys specialistai pasirenka juos dominančius ir jų veiklą atitinkančius mokymus bei numato galimą mokymų biudžetą. Šiandien mūsų administracijai taikome vadovavimo, lyderystės, vadybos pagrindų ir bendravimo įgūdžių mokymus“, – pasakoja R. Petrovė.

Kiti darbuotojai, kaip teigia įmonės vadovė, turi galimybę tobulinti savo kompetencijas profesinėje srityje. Jų mokymai yra susiję su darbų sauga, ergonomika, kiekvienas iš jų turi individualų planą ir pagal jį kelia savo kvalifikaciją. „Profesinius mokymus vykdome beveik kasdien – stebime rinkos tendencijas ir stengiamės profesiniams mokymams pritaikyti naujausias technologijas ir įrankius“, – sako R. Petrovė.

Įmonės atstovė teigia, kad administracijai per metus tenka dalyvauti 5-6 mokymuose, o profesinių mokymų procesas vyksta nuolat.

Pastebi naujos sistemos privalumus

Anksčiau įmonės darbuotojų buvo klausiama, kokių kompetencijų jiems trūksta ir pagal tai buvo sudaromas mokymų planas. Šiais metais, teigia R. Petrovė, įmonė pasuko kitu keliu ir pasikvietė personalo specialistus, kurie padeda nustatyti reikiamą mokymų kryptį. „Sesijų metu įvertinama kiekvieno darbuotojo vizija, kokios kompetencijos būtų reikalingos sėkmingai įmonės veiklai, taip pat žvelgiama ir į jau turimas kompetencijas ir iš to yra išgryninami pagrindiniai įmonės mokymų poreikiai“, – pasakoja pašnekovė.

Anot įmonės atstovės, naujos sistemos dėka šiandien įmonėje kiekvieno darbuotojo nuomonė tampa itin aktuali. „Labai svarbu, kad mokymai būtų vykdomi ne „iš viršaus“. Pirmiausiai iš kolektyvo reikia surinkti informaciją, kokios kompetencijos yra reikalingos, kaip jie įsivaizduoja sėkmingą įmonę ir kokių priemonių reikia imtis, kad verslas augtų ir efektyviai vykdytų savo veiklą. Pavyzdžiui, įmonėje surenkame 7-8 žmonių grupę, kuri turi atsakyti į tam tikrus klausimus, leidžiančius išgryninti asmenines darbuotojų savybes. Tokia sistema leidžia pasirinkti tinkamus mokymus“, – teigia R. Petrovė. 

Po mokymų vykdomos apklausos padeda stebėti darbuotojų grįžtamąjį ryšį. „Laikui bėgant pastebima mokymų nauda, po jų darbuotojas savo funkcijas vykdo savarankiškiau – darbo procese iškilusias problemas pasirenka spręsti pats. Taip pat vykdome darbuotojų apklausas, renkame atsiliepimus apie praėjusius mokymus ir klausiame, ką reikėtų tobulinti“.

Įmonės vadovė pastebi tendenciją – darbuotojai mokytis išties nori, aktyviai įsitraukia į kvalifikacijos kėlimo kursus bei patys rodo iniciatyvą.

ES investicijos į darbuotojų mokymus

Ūkio ministerijos administruojama Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonė „Kompetencijų vaučeris“ – negrąžintina subsidija, suteikianti įmonėms galimybę gauti finansavimą darbuotojų mokymams. Priemone gali pasinaudoti privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus. Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms finansuojama iki 80 proc., didelėms – 70 proc. mokymų išlaidų sumos.

Įmonės jau dabar gali kreiptis dėl mokymo paslaugų darbuotojams į mokymo įstaigas, kurios yra įtrauktos į Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą, administruojamą VšĮ „Versli Lietuva“.

Paraiškas galima teikti iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Daugiau informacijos apie priemonę „Kompetencijų vaučeris“ rasite www.ukmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Informacija parengta bendradarbiaujant su Ūkio ministerija, jos skelbimas finansuojamas ES lėšomis.