Naujakuriškiai kariaus dėl savo mokyklos

svietimo pertvarka naujakuriai purlysLapkričio viduryje Savivaldybės Švietimo skyrius pristatė rengiamą Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano projektą.

Mokyklų vadovai sužinojo, kad neteks kai kurių savo skyrių, dabar veikiančių kaimuose, kai kurioms mokykloms teks atsisakyti formuoti vyresniąsias klases.

Ypač būsimos pertvarkos planai išgąsdino Šilutės pradinės mokyklos Naujakurių skyriaus mokytojus ir mokinių tėvelius.

Praėjusią savaitę jie į savo susirinkimą pasikvietė Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininką Audrių Jurgelevičių, naujakuriškį rajono Tarybos narį Joną Purlį ir prašė padėti išsaugoti Naujakurių mokyklėlę.

Planuoja skyrių uždarymus ir mokyklų sujungimus

Mokyklų direktorių susirinkime pristatytas projektas, kurio autoriai teigia siekiantys sumažinti tuščias mokymosi vietas ir racionaliai panaudoti sutaupytas lėšas ugdymo sąlygoms gerinti, modernizuoti mokyklų ugdymo bazę, pasirūpinti saugiu mokinių vežiojimu.

Projekte numatyta nuo 2012 metų rugsėjo 1 dienos uždaryti Kintų vidurinės mokyklos Sakūčių skyrių ir nebeformuoti Kintuose vienuoliktos klasės; prie Žemaičių Naumiesčio gimnazijos prijungti Degučių pagrindinę mokyklą; prie Juknaičių pagrindinės mokyklos prijungti Pašyšių mokyklą; uždaryti Šilutės pradinės mokyklos Naujakurių skyrių.

Nuo 2013 metų rugsėjo 1-osios Kintų vidurinė mokykla taptų pagrindine, nebeliktų Katyčių pagrindinės mokyklos Stubrių skyriaus ir Vainuto vidurinės mokyklos Gorainių skyriaus. O iki 2015 metų rugsėjo 1 d. Vainuto vidurinė mokykla turėtų akredituotis ir tapti gimnazija.

Galutinis sprendimas dėl planuojamų pertvarkų dar nepriimtas. Projektą turėtų svarstyti politikai ir rajono Taryboje priimti sprendimą, lemsiantį mokyklų ateitį.

Mokykla – reikalinga

Ketvirtadienį aptarti situaciją susirinko sunerimę Naujakurių skyriaus pradinukų tėvai. Skyriui vadovaujanti Šilutės pradinės mokyklos direktorė Liuda Skuodienė ramino tėvus, kad sprendimas dėl šio skyriaus uždarymo dar nepriimtas – kol kas pateiktas tik projektas.

Tėvai, aišku, norėtų ir toliau savo vaikus lavinti arti namų – Naujakurių skyriuje pradinukams sudarytos puikos, jaukios sąlygos mokytis, užsiimti popamokine veikla. Mokiniai, pedagogai ir tėvai čia – kaip vieninga šeima, dalyvaujanti visuose mokyklėlės renginiuose, bendromis jėgomis rengianti pramogas vaikams, lavinanti jų kūrybiškumą.

„Čia – mūsų bendruomenės židinys, neuždarykite jo“, – prašė tėvai rajono Tarybos nario J.Purlio.

Politikas prisipažino nežinantis, kas rengė švietimo įstaigų tinklo pertvarkos projektą, tačiau tikino, kad norėtų pats dalyvauti jo svarstymuose ir išgirsti rimtus argumentus, kodėl prireikė uždaryti šią daug metų veikiančią ir puikių ugdymo rezultatų pasiekiančią mokyklėlę.

L.Skuodienė priminė, kad mokinio krepšelio skaičiavimo metodika labai nepalanki miestų pradinukams. Miestų mokyklos, neturinčios pradinių klasių, lengvai išgyvena gaudamos numatytas mokinio krepšelio lėšas, o miestų pradinės skursta, tampa kitų mokyklų išlaikytinėmis.

Kaimo pradinukams numatytas žymiai didesnis finansavimas. Todėl kai prieš keletą metų pakeistas Naujakurių mokyklos statusas – ji tapo ne kaimo, o miesto mokykla – ji nebeišsilaiko iš skiriamų mokinio krepšelio lėšų.

O į mokyklos pastatą būtina investuoti, nes jis remonto seniai nematęs. Žiemos pradžioje įvykusi šildymo katilo avarija, dėl kurios vaikams teko šalti dvi savaites, parodė, kad Naujakurių skyrių būtina renovuoti. Šilutės pradinė mokykla tam lėšų neturi ir neturės (turint omeny menką finansavimą iš mokinio krepšelio).

Tačiau 38 mokinių, lankančių šį skyrių, tėvai mano, kad skyrius turi teisę išlikti, nes mažiesiems naujakuriškiams būtų sunku savarankiškai pasiekti miesto mokyklas ir iš jų saugiai grįžti namo. „Galbūt kai kas gali sau leisti vaikus vežioti, o ką daryti mums, kuriems į miesto mokyklas savo mažiukus vėl tektų nešti ant rankų“, – panašius atvejus prisiminė mamos, apgailestavusios, kad Naujakuriuose buvo uždaryta ikimokyklinukų klasė, ir jos savo būsimus pirmokus ant rankų nešdavo į „Gintarėlio“ darželį.

Naujakurių skyriaus vedėja Lijana Šerpytienė sakė, kad Naujakurių mokykla buvo statoma kaip mažakomplektė kaimo mokykla, kurios klasėse turėjo mokytis iki 20 vaikų. Tad dabar neįmanoma reikalauti, kad šio skyriaus klasėse turėtų būti miesto mokykloms numatytas 24 vaikų skaičius – paprasčiausiai klasėse tiek nėra vietos. Prigrūdus klases galbūt atpigtų vaikų ugdymas, bet būtų pažeistos higienos normos.

Beje, ketverius ateinančius metus į Naujakurių skyriaus pirmąją klasę tėvai nori atvesti po 10 pirmokėlių. Tad mokykla – reikalinga.

Patarė svečias iš Vilniaus

Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas A.Jurgelevičius tėvams priminė, kad bet kokios mokyklų pertvarkos turi būti atliekamos tik dėl vieno tikslo – kad būtų pagerinta vaikų ugdymo kokybė, kad pagerėtų mokslo prieinamumas. Tik tokie argumentai nurodyti Švietimo įstatyme.

„Ar projekto rengėjai turi argumentų, kad Naujakuriuose nepakankama ugdymo kokybė? Ar uždarius skyrių Naujakurių vaikams pagerės ugdymo prieinamumas?“, – klausė svečias ir pats tuo abejojo.

Kiti motyvai, kaip pinigų taupymas, noras privatizuoti pastatą ar kas nors kita, nėra pagrindas skyrių uždaryti. Juk dažna kaimo mokyklėlė turi mažiau nei 40 vaikų, tačiau niekas jų neuždaro.

Beje, anot A.Jurgelevičiaus, didžiosios mokyklos negali priekaištauti mažosioms dėl perskirstomų mokinio krepšelio lėšų. „Tie pinigai nėra uždirbti kurioje nors mokykloje ir nėra jos nuosavybė. Tai yra netobulai paskirstyti valstybės pinigai, ir niekas negali pykti, jei Savivaldybė, matydama problemas, iš vienos mokyklos lėšas perkelia kitai“, – sakė švietimo specialistas.

A.Jurgelevičius mano, kad Savivaldybė, uždariusi Naujakurių skyrių, menkai sutaupytų net pastato eksploatacinių lėšų, nes normalus šeimininkas juk nepaliktų tuščio pastato likimo valiai – jį minimaliai šildytų, prižiūrėtų, kad nesugriūtų. O pedagogams irgi turėtų pasiūlyti kitą darbą.

Be to, anot A.Jurgelevičiaus, yra Vyriausybės nutarimas, kad įgyvendinant švietimo įstaigų pertvarkas turi būti bendruomenės pritarimas. Jei Savivaldybės ir bendruomenės požiūriai skiriasi, sprendimą turėtų priimti švietimo ir mokslo ministras.

„Pasikvieskite projekto rengėjus į savo mokyklą ir išklausykite jų argumentus. Galbūt jiems pavyks tėveliams įrodyti, kad uždarydama šį skyrių Savivaldybė siekia ne „biznio“ (finansinės naudos), galbūt tikrai sužinosite, kad gyvenimas Naujakurių šeimoms po uždarymo pagerės. Tada jums beliks paploti“, – pamokė naujakuriškius svečias.

Naujakuriškiai po susitikimo pasiliko klasėse ir išrinko skyriaus tarybą, kuri galėtų atstovauti jų interesams Savivaldybėje.

Pirmadienį su naujakuriškiais susitiko Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė. Tačiau pradinukų tėveliai susitikimu nusivylė, nes, pasak jų, jokių rimtų argumentų, kodėl būtina uždaryti šią mokyklėlę, neišgirdo.

„Mokyklų reorganizavimo ir mūsų mokyklos uždarymo planai, pasirodo, parengti neturint tikslių finansinių skaičiavimų, kokią „naudą” gaus Savivaldybė, išvijusi mūsų mažiausius toliau nuo namų. Valdininkai nemano, kad griaudami esamą švietimo įstaigų sistemą turi atsižvelgti į bendruomenės nuomonę”, – apgailestavo naujakuriškiai.

Mokykloje sukurtas „Gelbėjimo komitetas” rengia raštą rajono merui ir rajono Tarybai, kuriame išdėstys savo pozicija ir argumentus. Kitą savaitę dokumentą planuoja įregistruoti Savivaldybėje.