Naujakuriškiai supykę dėl išknaisiotų gatvių

DSC 0033Šilutės miesto Naujakurių kvartalo bendruomenės pirmininkas Stasys Juškevičius su keliais bendruomenės atstovais aplankė merę Daivą Žebelienę aiškintis dėl nebaigtų tvarkyti gatvių. Naujakuriškius išgąsdino savivaldybės Tarybos sprendimas „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2013-2015 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo papildymo“, nes papildytame strateginiame veiklos plane nebeliko siekių rekonstruoti keturias Naujakurių kvartalo gatves.

Neužteko lėšų

Naujakurių kvartalo bendruomenės tarybos narys Kastytis Giedrikas rajono merei dėstė žmonių nuogąstavimus, kad vietoj anksčiau žadėtų sutvarkyti ir asfaltuoti 6 pagrindinių gatvių sutvarkytos tik dvi – Komunarų ir Gluosnių. Dar keturios gatvės – Karklų, Jovarų, Dzūkų ir Pagraudos, kurių rekonstrukcija buvo įrašyta strateginame veiklos plane, naujoje plano redakcijoje jau nebeminimos.

Naujakuriškiai reikalauja, kad minėtas dokumentas būtų pataisytas įtraukiant nesutvarkytas gatves su prierašu, kad jos bus sutvarkytos gavus papildomą finansavimą. Naujakurių bendruomenės tarybos nariai abejojo, ar rajono valdžia nepakeitė nuomonės dėl gatvių rekonstrukcijos prioritetų.

Paaiškinti situaciją pakviestas Planavimo bei plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas priminė, kad įgyvendinant projektą „Šilutės savivaldybės transporto infrastruktūros gerinimas“ buvo planuota sutvarkyti 6 Naujakurių kvartalo gatves. Tačiau įvykus darbų viešajam konkursui, paaiškėjo, kad gautų ES paramos lėšų užteks tik dviem pagal naudojimo intensyvumą svarbesnėms gatvėms – Komunarų ir Gluosnių – rekonstruoti. Dabar minėtas projektas yra baigtas ir likusios paminėtos gatvės galės būti sutvarkytos tik tada, jeigu bus gautas papildomas finansavimas iš ES struktūrinių fondų ar valstybės investicijų.

Suabejojo darbų kokybe

Naujakurių bendruomenės atstovai rajono vadovybės klausė, kas taisys gatvių remonto broką. Besibaigianti žiema jau atveria galimai nekokybiškai atlikto darbo pavyzdžius.

Labiausiai žmones piktina tai, kad jų automobiliai yra laužomi bei gali kilti avarinių situacijų dėl to, kad naujai asfaltuotos gatvės yra blogai sujungtos su kitomis dar netvarkytomis gatvėmis. Neatitinka kelių aukščiai, nėra sklandžių nuolydžių nuvažiuoti nuo naujo asfalto į šalutines žvyruotas gatveles.

Merė D.Žebelienė žadėjo pakviesti rekonstruotų kelių rangovus, seniūnijos bei Savivaldybės specialistus ir tartis, kaip ištaisyti trūkumus.

Išknaisiojo ir tinkamai neatstatė

Kitas Naujakurių kvartalo žmonių galvos skausmas – tai visos likusios gatvelės, kurios tiesiogine to žodžio prasme buvo skersai išilgai išknaisiotos klojant nuotekų trasas. Tokių gatvelių Naujakuriuose yra bemaž trisdešimt ir visos jos dabar sunkiai išvažiuojamos.NAUJAKURIU

Bendruomenės pirmininkas S.Juškevičius kalbėjo, kad Savivaldybės vandentvarkos įmonė UAB „Šilutės vandenys“ klojo naujas nuotekų trasas visoje gyvenvietėje, prie kiekvieno namo sklypo. Sutartyse vandentiekininkai įsipareigojo, kad iškasinėtų gatvių danga bus atstatyta iki buvusios dangos lygio, tačiau šis įsipareigojimas liko tik pažadu.

Naujakuriškiai dėstė, kad anksčiau buvusios tvirtos, sutrombuotos gatvės dabar jau antri metai yra neišvažiuojamos, nes po kasinėjimų yra užpiltos paprastu smėliu, be jokio žvyro ar kitokio kietesnio grunto. Jos nė iš tolo neprimena tokio lygio, kokios buvo prieš nuotakų trasų tiesimą.

Naujakuriškis Egidijus Kuzminskas minėjo dvi gatves – Statybininkų ir Dzūkų, kurių viena anksčiau yra buvusi asfaltuota, o kita pačių gatvės gyventojų pastangomis buvo užpilta žvyru ir skalda. Dabar šios gatvės, kaip ir kitos, išpiltos smėliuku. Buvęs tų gatvių gruntas išvežtas nežinia kur.

Norėjo daugiau vamzdynų

Paaiškinti UAB „Šilutės vandenys“ įgyvendinto Nemuno žemupio baseino vandentvarkos projekto rezultatus, kurie varo į neviltį gyventojus, buvo pakviestas šį projektą kuravęs Ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Šeputis. Jis nesigynė, kad klojant nuotekų trasas sutartyse buvo numatyta sąlyga atstatyti iškasinėtas gatveles iki buvusio jų lygio.

Atlikus darbus, šios sąlygos įgyvendinimą turėjo kontroliuoti Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus. Tačiau S.Šeputis, gindamas naujakuriškiams galimai nusižengusį miesto šeimininką, pasakė tikrąją tiesą apie gatvių atstatymą: Savivaldybė (reikėtų tikriausiai suprasti – tuometinis savivaldybės meras V.Pozingis ir administracijos direktorė I.Vasiljevienė) leido „Šilutės vandenų“ bendrovei nesilaikyti sąlygos atstatyti gatvių dangą iki buvusio lygio. Taip siekta už gautą ES paramą nutiesti kuo daugiau nuotekų trasų. Pasak S.Šepučio, visi tuomet manė, kad per vienerius metus bus gauta papildomų lėšų ir suniokotos gatvės bus rekonstruotos iš esmės. Todėl nenorėta švaistyti lėšas laikinam atstatymui.

Ragino neprarasti vilties

D.Žebelienė naujakuriškių bendruomenės atstovus ragino neprarasti vilties ir žadėjo stengtis jų problemas išspręsti. Karklų, Jovarų, Dzūkų ir Pagraudos gatvių rekonstrukcijų projektai bus atkakliai pristatinėjami Susisiekimo ministerijai. Merė mano, kad ministerijoje gali atsirasti lėšų, likusių iš kituose rajonuose neįgyvendintų panašių projektų.

Naujakuriškius atlydėjusį rajono Tarybos narį Darijų Pundžių merė pakvietė įsilieti į Šilutės savivaldybės 2014-2020 metų strateginio veiklos plano kūrimą ir siekti, jog Naujakurių kvartalo visų gatvių asfaltavimas taptų vienu iš strategijos įgyvendinimo tikslų.