Naujas Katyčių varpas skambės su vyskupo palaiminimu

KATYCIUOSE 2Šeštadienį gausi minia katytiškių, šv. Mergelės Marijos globos maldos namų parapijos tikinčiųjų ir svečių susirinko į išskirtinį renginį – Telšių vyskupas Jonas Boruta pašventino naują parapijos varpinę ir varpą.

Taip buvo baigtas prieš trejus metus užgimęs sumanymas, paminint Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejų prie Katyčių katalikų maldos namų pastatyti varpinę.

Sutelkė parapiją ir geros valios žmones

Katyčiuose jau keleri metai sklandė visą apylinkę suvienijusi idėja turėti naują akcentą ir gražiai sutvarkytą aplinką prie katalikų maldos namų. Tokį tikslą katytiškiai sau išsikėlė dar artėjant Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui, o jo iniciatorius tuomet buvo dabartinis seniūnas Jonas Lukošaitis.KATYCIUOSE 6

Šeštadienį, varpinės šventinimo dieną, seniūnas „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad varpinės statyba sutelkė daug katytiškių ir geros valios žmonių, kurie savanorišku darbu ir aukomis parėmė idėją.

Iniciatoriai vylėsi, kad pavyks sudominti ne tik dabar Katyčiuose gyvenančius, bet ir jau išvykusius kraštiečius, kurie nori savo miestelį matyti atsinaujinantį. Niekas neabejojo, kad juos paskatinti dažniau sugrįžti gimtinėn turėtų gyventojus vienijantys varpo dūžiai.

„Varpas ne tik burs tikinčiuosius, kvies maldai ir susimąstymui, bet ir palydės paliekančius šį pasaulį“, – tikėjosi iniciatyvinės grupės nariai.

 

Varpinę suprojektavo Arūnas Liočas. Tai 17 metrų aukščio varpinės statinys, dengtas medžio skiedrų stogeliu bei ant lauko riedulių pastatyta šv. Mergelės Marijos skulptūra.

Pasak J.Lukošaičio, visi darbai atlikti prisilaikant visų teisės aktų. Panaši varpinė yra Tauragėje. ant Vymerio kalno.

Varpinę katytiškiai pastatė pernai rudenį. Rugsėjo 5-ąją į varpinę buvo įkelta ir Marijos skulptūra, kurią padarė juknaitiškis meistras Edmundas Naujokas. Didelę auką paaukojo katytiškis mokytojas Rimvydas Petrauskis,  umokėjęs visas skulptūros kūrimo išlaidas.

Katytiškių idėją parėmė ir švedų labdaros organizacija „Tikėjimas. Meilė. Viltis“, kurios atstovas mūsų krašte Tadas Girčius dovanojo keliolika rojaus obelaičių sodinukų. Katytiškiai viliasi, kad jau pavasarį gėrėsis jų žiedais, o rudenį – spalvingais obuoliukais, tad obelaitės labai papuoš visą erdvę.

Varpas – iš Klaipėdos

KATYCIUOSE 13Katyčių varpinėje suskambęs varpas irgi turi ilgą istoriją.

470 kg varinis varpas gautas iš Klaipėdos savivaldybės. Tai ketvirtas pagal masyvumą varpas, kuris anksčiau iki rekonstrukcijos skambėjo uostamiesčio varpų kariljono 36 varpų komplekse. Varpas buvo pagamintas anuometinės Rytų Vokietijos Apoldos varpų gamykloje.

J.Lukošaitis yra dėkingas Klaipėdos miesto savivaldybei ir merui Vytautui Grubliauskui, kurie panaudos sutartimi varpą perleido Šilutės savivaldybei ir Katyčių katalikų bendruomenei. Katytiškių sėkmingam sandoriui tarpininkavo Seimo narys Remigijus Žemaitaitis.

Nors varpas katytiškiams buvo padovanotas, tačiau varpinės statyba, medžiagos ir papuošimai atsiėjo apie 5,8 tūkst. eurų, kuriuos suaukojo katytiškiai verslininkai bei įstaigų darbuotojai. Kapsulė su varpinės statybos istorija ir aukotojų sąrašu buvo įmūryta į varpinės pamatus.

Varpas turi kviesti susitaikymui

KATYCIUOSE 4Telšių vyskupas Jonas Boruta, varpinės įšventinimo proga Katyčiuose aukodamas šv. Mišias, sakė, kad gyvenime žmonėms pasitaiko įvairiausių situacijų – kartais tenka pasiginčyti, susibarti ir net supykti. Tačiau, pasak vyskupo, jokios laikinos emocijos neturi užgožti žmonių meilės vienas kitam. Todėl, jeigu ryte teko su kuo nors susipykti, tai vidudienio varpo garsas turi priminti, jog iki saulėlydžio būtina susitaikyti.

Žemaičių Naumiesčio klebonas Stanislovas Anužis, kuris aptarnauja ir Katyčių katalikų bendruomenę, į varpinės šventinimo ceremoniją sukvietė daug Žemaitijos kunigų. Tarp tokių svečių buvo ir dabar Šventosios klebono pareigas einantis kunigas Zenonas Degutis, prieš keliolika metų įkūręs Katyčių maldos namus ir dabar tebemylimas tikinčiųjų.

Nors šis kunigas jau 14 metų nebedirba Žemaičių Naumiesčio klebonijoje ir Katyčių parapijoje, tačiau į daugybę susirinkusių žmonių šv. Mišiose jis kreipėsi vardais, prisimindamas jų gerus darbus.

Po šv. Mišių dauguma katytiškių nuėjo į kultūros namus, kuriuose koncertavo Katyčių pagrindinės mokyklos moksleiviai, jaunimo klubas „Loftas“, sportinių šokių „Kubana“ šokėjai bei vokaliniai moterų ansambliai „Vakaro žaros“ ir „Raskila“.

Varpinės šventinimo iškilmės baigėsi vaišėmis.