Naujas Klaipėdos universiteto Psichologinio konsultavimo centras – galimybė tobulintis studentams ir gyventojams gauti psichologų paslaugas

es psichologine pagalba kuVasaros pradžioje Klaipėdos universitete atidarytas modernus Psichologinio konsultavimo centras. Šis centras praplėtė prieš 10 metų įkurto Psichologinės pagalbos centro funkcijas.

Centro paslaugos, kurios oficialiai bus pradėtos teikti nuo rugsėjo mėnesio, bus nemokamos tik Universiteto bendruomenei bei studentams. Konsultacijų pageidaujantiems gyventojams teks susimokėti, tačiau jei konsultuos Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto magistrantūros studentai, tuomet paslaugos bus nemokamos.

Naujasis Psichologinio konsultavimo centras įrengtas finansuojant Europos Sąjungos struktūriniams fondams. Iš viso Klaipėdos universiteto pertvarkymams gauti 7 mln. litų, iš kurių apie 10% atiteko psichologinio konsultavimo centrui. Iš ES Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos centro įrengimui skirta apie 591 tūkst. litų.

Bendra naujojo centro modernios įrangos kaina – beveik 700 tūkst. litų. Už šias lėšas įrengta Psichofiziologijos laboratorija ir Psichologinio konsultavimo centras. Centre esančios trys patalpos bus skiriamos individualiai konsultacijai, o kitos dvi grupinėms konsultacijoms.

Klaipėdos universitetas šio projekto ėmėsi dėl augančio psichologų poreikio. Psichologais švietimo įstaigose įdarbinami asmenys, neturintys reikiamo psichologinio išsilavinimo. Pastaruoju metu vien Vakarų Lietuvos ir Vidurio Lietuvos švietimo įstaigose dirbo apie 50 specialistų, neatitinkančių psichologams keliamų reikalavimų.

Šie asmenys įgyti reikiamos kvalifikacijos negalėjo dėl mažo valstybės finansuojamų vietų skaičiaus psichologijos krypties studijų programose.

Projekto siekis buvo sudaryti galimybę tokiems asmenims įgyti visavertį psichologo išsilavinimą, didinti psichologinės pagalbos efektyvumą, rengiant psichologus tikslinių perkvalifikavimo studijų metu pagal Klaipėdos universiteto vykdomas bakalauro ir magistro psichologijos studijų programas. Todėl naujajame Psichologinio konsultavimo centre mokysis naujos magistrantūros studijų programos „Konsultavimo psichologija“ studentai. Pasak Klaipėdos universiteto studijų prorektoriaus prof. dr. Mindaugo Rugevičiaus, studentams tai – puiki galimybė įgyti praktinių konsultavimo įgūdžių.

Baigusieji perkvalifikavimo studijas padidins specialistų, turinčių teisę dirbti psichologais šalies ugdymo įstaigose bei teikti psichologinę pagalbą vaikui ir jo šeimai, skaičių.

Psichologinio konsultavimo centre sumontuota moderni audiovizualinė technika: video kameros, garso įrašymo įranga, įrengtos jaukios konsultavimo erdvės, vienpusio stebėjimo pertvara. Psichofiziologijos laboratorijos įranga skirta laboratorinių darbų atlikimui, psichologiniam testavimui.

Psichologinio konsultavimo centre pagalbą teiks kvalifikuoti specialistai: mokslų daktarai, ilgametę psichologo ar psichoterapeuto darbo patirtį turintys Klaipėdos universiteto dėstytojai. Universiteto bendruomenei paslaugos nemokamos. Kitiems klientams nemokamą psichologinę ar psichoterapinę pagalbą, klientui sutinkant, galės suteikti Konsultavimo psichologijos magistrantūros studentai.

Studentams taip pat dėstys vizituojantis profesorius iš George Mason ES logo su trim fondais spalvotas copyuniversiteto (JAV) James E. Maddux. Pasak prof. M.Rugevičiaus, tai labai kvalifikuotas konsultavimo psichologijos specialistas, daugelį metų dalyvaujantis rengiant šios srities specialistus JAV.