Naujos knygos Šilutės muziejuje

booksstackxxMuziejui labai svarbu palaikyti glaudžius ryšius su mokslo, švietimo, kultūros įstaigomis, užsienyje gyvenančiais kraštiečiais, plačiąja visuomene, kuri neabejinga kultūrinio paveldo išsaugojimui. 

Gražūs bendradarbiavimo ryšiai Šilutės muziejų sieja su Tomo Mano kultūros centru. Šio centro darbuotojai Šilutės muziejininkams padovanojo 9 knygas.

Nijolės Strakauskaitės knygoje „Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių“ akcentuojama kraštovaizdžio reikšmė, siekiant išanalizuoti regiono kultūrinės tapatybės problemą, pabrėžiant ne tik etninės tradicijos svarbą, bet ir pristatant kraštovaizdžio reikšmę krašto istorijai. 

Knyga „Kuršių nerija Hugo Scheu atvirukų rinkinyje XIX a. pabaiga – XX a. pradžia“, tai kultūros ir visuomenės veikėjo dvarininko Hugo Šojaus surinkta unikali atvirukų kolekcija apie Kuršių neriją, kurioje užfiksuotas XIX – XX a. sandūros Kuršių nerijos kraštovaizdis, savita kurortinio gyvenimo atmosfera. Knygoje sudėti atvirukai leidžia pajusti per šimtmetį pakitusį Kuršių nerijos vaizdą.

Frido Mann knyga „Thomo Manno vasarnamis“ – lietuvių ir vokiečių kalbomis išspausdintas Frido Mann pranešimas „Thomo Manno vasarnamis“, kuriame jo anūkas dalinasi prisiminimais apie Mannų vasaros atostogas Lietuvoje nuo 1930-ųjų iki 1932-ųjų metų. 

Muziejus džiaugiasi ir šiame centre nuo 2005 iki 2009 m. išleistais leidiniais „Nidos sąsiuviniai“, kuriuose spausdinami įvairių autorių straipsniai, skirti Baltijos kraštams. Juose aptariami istoriniai įvykiai, kraštui aktualios problemos, kraštovaizdžio išsaugojimo klausimai.

Dar visai neseniai muziejuje buvo eksponuojama Šveicarų dailininko Willy Fries’o paroda „Žvejai“. Dabar muziejininkai gali pasidžiaugti Willy Fries’o knyga „Die Fischer“, kurioje aprašoma autoriaus kūryba ir pateikiama  nemažai jo piešinių.

Šilutės muziejuje (Lietuvininkų g. 36) ir H.Šojaus dvare (Lietuvininkų g. 4) veikia 10 nuolatinių ir keičiamų ekspozicijų.

Išsamesnės informacijos galite rasti Šilutės muziejaus internetiniame puslapyje www.silutesmuziejus.lt