Naujosios komunikacijos padeda ne tik pažinti, bet ir kurti gražią ateitį

europinis projektas PATINKA foto2 1Pagal statistiką, tik apie 20 proc. paauglių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. Pagrindinės to priežastys – mokinys negali pasirinkti norimos veiklos, nes neturi lėšų, toli gyvena, nepatraukli siūloma veikla. O mokytojai neturi reikiamų kompetencijų ir lėšų sudominti mokinius, trūksta užsiėmimų, susietų su mokiniams aktualiomis veiklų sritimis, tokiomis kaip informacinės technologijos (IT).  

Siekiant įtraukti vaikus į aktyvią veiklą, užtikrinti skirtingų formų ir turinio būrelių (neformaliojo ugdymo), orientuotų į kūrybišką informacinių technologijų taikymą, plėtrą, Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 metų finansinio laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

Projekto tikslas – per 24 mėnesius į ugdymo veiklą įtraukti 150 mokytojų, o į būrelius – 1500 mokinių. Projekto partneris – Lietuvos informatikos mokytojų asociacija (LInMA).

Projekto įgyvendinimo metu siūlomos ugdymo paslaugos 8 programose: grafika, interneto technologijos, programavimas, robotika, Projektų vadybos akademija, Jaunųjų programuotojų mokykla, Kūrybinės technikos laboratorija, Jaunųjų hakerių mokykla, kurias teiks jau veikiantys mokinių ugdymo centrai. Šie centrai apmoko mokytojus, norinčius organizuoti įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams būrelius, suteikia mokymo medžiagą bei konsultacijas.europinis projektas PATINKA lektuvas foto 7

Taip pat mokytojai gauna Mokytojų verslo kompetencijos ugdymo mokymo paslaugą ir išmoksta tvarkyti individualios veiklos apskaitą.

Mokiniams siūlomos patrauklios ugdymo formos: be įprastinių užsiėmimų klasėje, organizuojamos varžybos, vasaros stovyklos, nuotolinis mokymasis (savarankiški kursai) ir konsultacijos socialiniuose tinkluose, kūrybinės praktinės laboratorijos, „šešėliavimas“ lankantis verslo įmonėse ir stebint IT profesionalų darbą ar susipažįstant, kaip IT panaudoja kitų profesijų specialistai.

Mokiniams padėjo pilotai

Nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki birželio 12 d. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6-8 klasių mokiniai dalyvavo vienoje iš siūlomų aštuonių programų – „Projektų vadybos akademijos“ projekte „Projektų vadyba ir komandinis darbas“.

Dalindamasi įspūdžiais 7 klasės mokinė Natalija Ivanova „Šilutės naujienoms“ sakė, kad dalyvaudama informacinių technologijų projekte mokinių komanda kartu su informacinių technologijų mokytoja Selestina Saudargiene kūrė virtualų gidą apie Šilutę. Pradžioje mokiniai žaidė įvairius susipažinimo, apšilimo, komandos formavimo, bendradarbiavimo žaidimus, kurie padėjo geriau pažinti vieniems kitus įvairiose situacijose.

Vėliau buvo pradėti darbai. Iš viso suplanuotos keturios kelionės, kurių metu aptarti pagrindiniai darbai ir jie išskirstyti mokiniams. Vaikai vyko į numatytas keliones po Šilutės rajoną, po jų kūrė video gidą apie Šilutę.

Kelionių metu projekto dalyviai patyrė daug įspūdžių, juos amžino nuotraukomis bei vaizdo filmukais, o suredaguotą medžiagą talpino pačių sukurtoje internetinėje svetainėje.

Pamario pagrindinės mokyklos komanda yra labai dėkinga Justinui Subačiui – Šilutės aeroklubo instruktoriui, pilotui ir Arūnui Petkevičiui – laivo kapitonui, už išsamius pasakojimus ir pravestas trumpas ir įdomias ekskursijas.