Naujovė – kultūros pasas, kuriuo naudosis visi mokiniai

paaugliai-78121777Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, pradeda veikti Kultūros paso modelis, kurį sukūrė dvi ministerijos – Švietimo ir mokslo bei Kultūros. Jau patvirtinta Kultūros paso koncepcija ir Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 metų tvarkos aprašas. Kultūros paso tikslas – nuo mažų dienų ugdyti mokinių kultūros suvokimą, meninį skonį, skatinti juos įsitraukti į kultūrines veiklas.

Liepos mėnesį skelbiami kvietimai kultūros ir meno įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, menininkams bei edukatoriams teikti pasiūlymus, ką įtraukti į moksleiviams skirtų kultūrinių paslaugų rinkinį. Edukacinių programų rengėjai, meno, kultūros įstaigos, turės įsipareigoti paslaugas teikti ne mažiau nei vienerius metus, paslaugos turės būti pritaikytos ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Paraiškas vertins iš abiejų minėtų ministerijų specialistų sudaryta bendra ekspertų komisija. Informacija apie atrinktas kultūros įstaigas bus viešinama.

Iniciatyvos autoriai informuoja, jog atsakomybė ir didžiulis darbas teks mokytojams, nes jie turės padėti mokiniams pasirinkti, koordinuoti pasiūlą ir kultūros paslaugų vartojimą.

Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja Rasa Žemailienė mano, jog tai gražus dalykas ir gera iniciatyva. Pasak specialistės, būtų gerai, jei moksleiviai galėtų lankytis ne tik savo rajono, bet ir visos Lietuvos kultūros įstaigose – muziejuose, amatų centruose ir kt.  

Tiesa, naujovei įgyvendinti skiriama suma kol kas labai kukli – kiekvienam mokiniui kalendoriniams metams numatyta skirti vos po 15 eurų.

R.Žemailienė pastebi, kad įvairios edukacinės pažintinės veiklos mokymo įstaigose vyksta ir dabar. Ir ne tik mokymo įstaigose – mokyklos jau tampriai bendradarbiauja ir su bibliotekomis, ir su muziejais, kitomis kultūros įstaigomis, moksleiviai nuolat lankosi įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Ne išimtis ir Šilutė, kur įvairių mokyklų mokiniai nuolat lankosi H.Šojaus muziejaus renginiuose.

Pasak R.Žemailienės, galbūt įgyvendinus naujovę visą šią veiklą pavyks dar labiau išplėsti. 
 
Pradinių klasių moksleiviai kultūros pasais galės naudotis tik organizuotomis grupėmis, o vyresniųjų klasių pasiskirstę ir mažesnėmis grupėmis. Iš internete paskelbto sąrašo klasės rinksis, kuria paslauga pasinaudoti. Pradinukams kultūros paslaugas atrinks mokytojai.

Šiemet (rugsėjo-gruodžio mėn.) kultūros pasu galės naudotis tik pradinukai. Nuo 2019 metų į kultūros paso projektą bus įtraukti visų amžiaus grupių moksleiviai.