Naumiestiškiai atidavė duoklę gimtajai kalbai

Naumiescio vaikaiŽemaičių Naumiesčio bibliotekoje kasmet vasario 21-ąją minime Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Šiemet netradicinė pamoka „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“ surengta vasario 13 dieną. Pamokoje dalyvavo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos moksleiviai su lietuvių kalbos mokytojomis Jūrate Daugaliene ir Lilija Lengviniene.

Bibliotekininkė, pradėdama pamoką priminė, ką apie gimtąją kalbą rašė žymus kalbininkas Jonas Jablonskis, pateikė keletą įdomių faktų. Manoma, kad lietuvių kalba yra viena seniausių ir jai gali būti 3–4 tūkstančiai metų. Tuo abejoti neleidžia upių bei ežerų pavadinimų kilmė. Lietuviai turi vieną didžiausių leksikografinių veikalų – 20 tomų Lietuvių kalbos žodyną, kurį sudaro 22 000 puslapių. Mus džiugina ir faktai, kad lietuvių kalbos grožį ir archajiškumą akcentuoja daug kalbininkų iš viso pasaulio. Lietuviai turi paminklą išnykusiems žodžiams.

Mūsų gimtąją kalbą puoselėjo senieji lietuvių raštijos atstovai, bet ne mažiau jai dėmesingi yra ir šiuolaikiniai autoriai. Pamokoje mokiniai tuo įsitikino klausydami gimnazistės Vakarės Vidutytės skaitomos ištraukos iš Petro Šatkaus kūrinio „Vėjo kryžkelė“ ir raiškiojo skaitymo studijos atliekamos teatralizuotos rašytojo Sauliaus Šaltenio kūrinio ištraukos „Kalės vaikai“.

Pasitinkant Tarptautinę gimtosios kalbos dieną prisiminti poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai apie kalbą, jo indėlis į kalbos kultūros puoselėjimą.