Naumiestiškiai džiaugėsi ypatingos bendrystės savaitgaliu

Naumiescio jaunimasŽemaičių Naumiestyje buvo vykdomas krikščioniškojo jaunimo grupės projektas – Jaunimo savaitgalis „Esi vertas daugiau“, skirtas parapijos globėjo šv. arkangelo Mykolo atlaidams.

Runsėjo 22-23 dienomis, nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro, Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje ir parapijos namuose vyko įvairios veiklos, kuriose dalyvavo apie 40 mokinių – nuo septintokų iki abiturientų.

Dviejų dienų jaunimo asmenybės ugdymo programos pagrindinės temos buvo: savivertės ir asmens grožio suvokimas; bendravimas ir bendradarbiavimas, kito asmens, tokio, koks jis yra, priėmimas; lytiškumo klausimų svarstymas; tikėjimo svarba asmenybės ugdymuisi.

Su jaunimu dirbo Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda, vadovaujama Agnės Grigaitytės. Bendruomeniniai žaidimai, pokalbiai ir diskusijos, asmeninio gyvenimo liudijimai įtraukė jaunimą į veiklą, kvietė į savo gyvenimą pažvelgti naujai.

Penktadienio vakaro kulminacija buvo koncertas – diskoteka, kurioje grojo grupė „Chebra“, vadovovaujama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos tikybos mokytojo Mantvydo Randžio.

Šeštadienio pavakary, nors ir gerokai pavargęs, jaunimas dalyvavo dvasinėje programoje. Parapijos namuose vyko susitaikymo (išpažinties) pamaldos, kurias pravesti atvyko Telšių kunigų seminarijos rektorius teol. dr. kun. Ramūnas Norkus ir Šilutės šv. Kryžiaus parapijos vikaras kun. Viktoras Daugėla. Šių pamaldų metu vyko šlovinimas ir užtarimo malda, vedama Kauno arkivyskupijos jaunimo. Šios dvi valandos, kaip liudijo pats jaunimas, buvo pačios nustabiausios, ypatingu būdu palietusios širdis.

Dviejų dienų veikla baigėsi šv. Mišiomis parapijos bažnyčioje. Jaunuoliai, dalyvavę šioje programoje, turėjo puikią galimybę praleisti savaitgalį linksmai ir prasmingai. Galima sakyti, kad jų širdyse jau įvyko parapijos globėjo šv. arkangelo Mykolo atlaidai, nes mokiniai patyrė susitaikymą bei ypatingą bendrystės ir susivienijimo džiaugsmą.

Šis projektas nebūtų galėjęs vykti be rėmėjų ir pagalbininkų. Pirmiausia esame dėkingi Lietuvių katalikų religinei šalpai už finansinę paramą. Šį įstaiga ne pirmą kartą remia Žemaičių Naumiesčio krikščioniškojo jaunimo grupės veiklą.

Dėkojame užeigos „Skambalinė“ direktorei Jūratei Bielskienei už padovanotą vakarienę.

Didžiulį darbą organizuojant renginį atliko Krikščioniškosios jaunimo grupės ir NVŠ programos „Jaunimo asmenybės ugdymas“ savanoriai, ruošdami patalpas veiklai, virdami pusryčius ir vakarienę, rengdami arbatos pertraukėles, o po renginio vėl sutvarkydami gimnazijos patalpas, kurias mums patikėjo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktorius Liudvikas Genys. Už tai esame jam labai dėkingi.

Taip pat dėkojame jaunimo grupės savanorių Jono ir Rugilės Stasyčių šeimai už visapusišką pagalbą bei mokytojai Jolantai Pūkienei – už puikų bendradarbiavimą projekto vykdymo metu.

Visų mūsų bendrų pastangų ir dosnumo dėka Žemaičių Naumiesčio miestelyje belaukiant Mykolinių įvyko šis puikus renginys.

Krikščioniškosios jaunimo grupės ir NVŠ programos „Jaunimo asmenybės ugdymas“ vadovė Virginija RUPAINIENĖ