Naumiestiškiai kartu su Lietuvos jaunimo dienų dalyviais ieškojo bendravimo lobių

naumiestis jaunimo dienos 1Birželio 27-28 dienomis Alytuje įvyko Lietuvos jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“. Tai – jau septintą kartą Lietuvoje vykstanti didžiausia tikėjimo šventė, kurioje šiais metais dalyvavo net 6000 jaunuolių.

Šioje šventėje dalyvavo ir grupė jaunimo iš Žemaičių Naumiesčio gimnazijos.
naumiestis jaunimo dienos visi
Pirmoji diena prasidėjo atidarymo švente, kuri pasižymėjo kokybe ir puikia režisūra. Po pietų visi klausėsi vyskupo K.Kėvalo „Širdies instrukcijos“ –  vyskupas liudijo apie savo pašaukimo paieškas ir kvietė jaunimą nebijoti ieškoti savo gyvenimo lobio.

Po to buvo siūloma rinktis teminius užsiėmimus, kurių buvo net 17. Juose buvo galima sužinoti, koks yra savanorių, žurnalistų, aktorių, muzikantų, politikų, policijos ir kariuomenės lobis, ar suderinamas tautiškumas ir katalikybė, katalikas ir universitetas, Evangelija ir metalo muzika.

Sekmadienio pagrindinis įvykis – eisena į miesto centrą, kur jaunimas užtvindė pagrindinę miesto gatvę. Vėliau visi kartu su miesto gyventojais dalyvavo Šv. Mišiose.

naumiestis jaunimo dienos 2Uždarymo koncerte visus sužavėjo pranciškonas brolis Stan Fortuna į Lietuvos jaunimo dienas atvykęs iš JAV. Anksčiau buvęs profesionalus džiazo muzikantas, tapęs kunigu gyveno ispaniškoje Harlemo dalyje, kur pažino hiphopą ir repo muziką. Koncerto metu brolis mokė, kaip šiandieniniame  pasaulyje gyventi su tikėjimu, ir kad svarbiausias dalykas mums visiems yra tas, kad „Mums reikia meilės!“

Jaunimas iš šios kelionės grįžo pilnas puikių įspūdžių. Štai keletą minčių apie lobio paieškas: „Tas savaitgalis buvo vienas nuostabiausių. Nauji draugai, gera nuotaika… naujo lobio neatradau, bet pasitvirtino senasis, didžiausias lobis – Meilė“. „Jutau visų žmonių vienybę, bendrą maldą, o lobiai – jų niekur nereikėjo ieškoti, nes jie visada buvo šalia, tereikėjo apsidairyti aplink…“. „Buvau nustebusi, kokie draugiški žmonės ir kaip šiltai jie tave priima. Svarbus lobis, kurį atradau – tai išpažintis ir nauji draugai“. „Patyriau malonių, nepatirtų įspūdžių, kurie leido labiau pažinti ir pamilti Dievą, bet tai nenusakoma žodžiais, tai reikia pajusti kiekvienam asmeniškai“.

Dėkojame Lietuvių katalikų religinei šalpai, parėmusiai projektą, kuris leido mums padengti kelionės išlaidas.