Naumiestiškiai Pasaulio jaunimo dienose gavo popiežiaus Pranciškaus palaiminimą

 Pasaulio jaunimo dienos 272Liepos 20-31 dienomis Žemaičių Naumiesčio jaunimo grupė – 17 jaunuolių – dalyvavo Pasaulio jaunimo dienose Lenkijoje ir ten patyrė nepaprastų įspūdžių.

Su dviem milijonais jaunuolių iš viso pasaulio naumiestiškiai dalyvavo šio grandiozinio renginio įvairiose veiklose, sutiko Šventąjį Tėvą, daug keliavo, gavo piligrimystės patirties.

Šiemet Krokuvoje surengtų Pasaulio jaunimo dienų tema buvo „Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo“.

Šiai kelionei, kurią naumiestiškiai apibūdina išraiškingu jaunimo epitetu „nereali“, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos krikščioniškojo jaunimo grupė, vadovaujama mokytojos Virginijos Rupainienės, ruošėsi visus metus: dalyvavo pasiruošimo programoje, rinko aukas, kad galėtų susimokėti  dalyvio mokestį, kelionės išlaidas. Įvairių švenčių metu jaunuoliai žmonėms siūlė savo iškeptų gardėsių ir pačių pagamintų suvenyrų ir prašė, kas gali, paaukoti jų kelionei.

Naumiesčio jaunimas užmezgė bendradarbiavimą su Telšių vyskupijos ateitininkais bei Lenkijos jaunimu.Pasaulio jaunimo dienos 079

Nuvykę į Lenkiją naumiestiškiai pirmąją savaitę apsigyveno Bialystoko Šv. Kazimiero parapijos šeimose. Visas miestas ir šauni savanorių komanda labai rūpinosi svečiais, parengė puikią programą. „Vykome į ekskursijas, dalyvavome tautų susitikimuose ir koncertuose, bendravome šeimose“, – pasakojo mokytoja V.Rupainienė.

Antrąją savaitę traukiniu išvyko į Krokuvą, kur pasinėrė į milijoninę visų pasaulio tautų minią. Jaunimas turėjo galimybę pažinti miestą, lankyti įžymias vietas, bendrauti su įvairiausių tautų jaunimu. Šioje kelionėje ypač sužavėjo Lenkų tautos nuoširdumas, vaišingumas, gebėjimas pasirūpinti tokia gausybe piligrimų teikiant apsaugą ir reikalingą medicininę pagalbą.

Pasaulio jaunimo dienų kulminacija buvo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Dviejų su puse milijonų minia įsikūrė „Campus Misericordia“ laukuose, kur vyko vigilijos vakaras ir sekmadienio Šv. Mišios. Lietuvos jaunimas turėjo galimybę iš arti pasveikinti popiežių Pranciškų ir priimti Jo palaiminimą.

„Ši kelionė buvo didelis išbandymas mūsų jaunimui: kiekvieną dieną reikėjo įveikti daugybę kilometrų, keliauti iš vienos vietos į kitą su sunkiomis kuprinėmis, išmokti savarankiškai orientuotis dideliame mieste, tramvajų maršrutuose, traukinyje po 8-9 valandas važiuoti be sėdimos vietos, įsitaisius ant grindų, nakvoti po atviru dangumi. Taip savotiškai išgyvenome ir tremtinių bei pabėgėlių gyvenimo akimirkas“, – ispūdžiais dalijosi mokytoja.

Ši jaunimo grupė dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo programoje „Jaunimo asmenybės ugdymas“, tad kelionė buvo praktinis išbandymas, kaip spręsti bendravimo problemas esant ekstremalioms sąlygoms.

Nepaisant sunkių kelionės iššūkių jaunimas vieningai sutarė, kad esant galimybėms vėl su džiaugsmu išsiruoštų į tokią kelionę. O kitos Pasaulio jaunimo dienos vyks po 3 metų Panamoje.

„Esame dėkingi visiems mūsų rėmėjams, kurių dėka ši kelionė galėjo įvykti, tarp jų – ir visai parapijos bendruomenei už finansinę ir dvasinę paramą“, – sako naumiestiškiai.