Naumiestiškiai suvaidino „Koridoriaus vaikus“

theaterŽemaičių Naumiesčio gimnazijos bendruomenei teatro raiškos būrelio nariai, vadovaujami Sonatos Vilčiauskienės, pristatė premjerą – Vytauto Gužausko pjesę „Koridoriaus vaikai“.

Jaunieji aktoriukai palieka žiūrovams vieną neatsakytą klausimą: kaip teisingai gyventi?

Pjesėje iškeliamos aktualios šių dienų socialinės problemos – žalingų įpročių pasekmės, benamystė ir bedarbystė, elgetavimas, maisto paieškos konteineriuose. Pjesės personažai – našlaičiai, kurie tarsi ir turi tėvus, bet nežino, kur jie. Ypač skaudžiai juos žeidžia bendraamžių patyčios ir smurtas.

Spektaklio pabaigoje personažai keičiasi – tėvų paliktas Žvairys (Ramūnas Strauka) kyla iš narkotikų liūno ir renkasi kitokį gyvenimą, Burbuliukė (Rūta Mineikytė) tiki, jog pačiuose baisiausiuose dalykuose yra viltis ir šviesa. Strojkė (Audronė Rupainytė) gailisi dėl savo žiauraus poelgio, koridoriaus Mama (Šarūnė Maziliauskaitė) turi viltį, kad jos našlaičiai regės gražesnį gyvenimą.

Scenos uždangai besileidžiant, žiūrovai dar kartą išgirsta Senienos (Vygailė Vilčiauskaitė) pasakytą frazę: „Kokie laikai atėjo!“ ir kitų personažų skambančią dainą – lyg prašymą „turėti sparnus“, kad galėtų pakilti ir paliesti artimo ranką.