Naumiestiškis pasipiktino savivaldybės biurokratais

siuksline mazaŽemaičių Naumiesčio gyventojas Algimantas Kvietkus „Šilutės naujienoms“ pasiguodė,  kad yra nusivylęs Šilutės rajono tarybos sprendimu „Dėl komunalinių atliekų tvarkos pakeitimo“. Jo nuomone, šie pakeitimai – tik akių dūmimas žmonėms, kad neva teisingiau bus apskaičiuojamas atliekų kiekis ir mokestis už jų išvežimą.

Naumiestiškis tikina, kad naujoji tvarka nesudaro galimybių teisingiau apskaičiuoti atliekų kiekį, už kurį gyventojams tenka mokėti rinkliavą. Pakeitimuose įteisinta galimybė deklaruoti atliekų kiekį, tačiau yra nurodytas minimalus privalomų sukaupti atliekų kiekis ir būtinybė rūšiuoti atliekas (atskirti stiklą, plastmasę, popierių). Mažiausias leistinas konteineris turi būti 0,24 kub. m talpos, jį privalu išvežti 2 kartus per mėnesį. Tai reiškia, kad žmonės mokės už tokį pat kiekį, kokį mokėdavo iki šiol – 192 Lt per metus.

Reikalauja „prigaminti“ daug atliekų

A.Kvietkus paskaičiavo, kad pagal naująją tvarką jis su žmona privalės per metus „pagaminti“ mažiausiai 1,5 tonos atliekų. Naumiestiškio manymu, tokį kiekį sukaupti galėtų nebent 5 ar 6 asmenų šeima.

A.Kvietkus tvirtino, kad jis, rūšiuodamas atliekas, iki šiol užpildydavo tik pusę 0,24 kub. m. konteinerio per mėnesį. Tačiau tokio kiekio jis negalės deklaruoti – vis tiek privalės mokėti už 0,48 kub. m šiukšlių išvežimą kas mėnesį.

Tiesa, dabar už atliekų rūšiavimą bus skaičiuojamas 15 proc. mažesnis atliekų išvežimo mokestis. Bet valdžios pažadą suteikti 15 proc. rinkliavos nuolaidą A.Kvietkus pavadino nereikšminga, palyginti su tuo, kiek per daug jis verčiamas sumokėti už pustuščiuose konteineriuose esančių šiukšlių tvarkymą.

Naumiestiškis įsitikinęs, kad jam savo šeimos atliekas būtų žymiai pigiau pristatyti pačiam į Klaipėdos sąvartyną, nei tai sugeba organizuoti Šilutės rajono savivaldybė.

Suvaidintas leidimas deklaruoti

A.Kvietkų piktina ir absurdiškai trumpas atliekų deklaravimo terminas, kurį nurodė Savivaldybė. Jo manymu, politikai ir Savivaldybės administracija tik suvaidino, kad leidžia deklaruoti faktinius atliekų kiekius atskirų sodybų šeimininkams, nes deklaravimui skyrė vos porą savaičių.

Pirmoji informacija apie galimybę deklaruoti sukaupiamų atliekų kiekį ir įsipareigoti jas rūšiuoti buvo paskelbta tik Savivaldybės tinklalapyje gruodžio mėnesio vidury. Nurodyta deklaravimo pabaiga – gruodžio 31 d.

„Kaip žmonės galėjo sužinoti, kad paskelbta deklaravimo pradžia? Kiek šeimų turi galimybę naršyti po Savivaldybės svetainę?“, – stebėjosi naumiestiškis.

Biurokratai pasityčiojo

Naumiestiškis norėjo pateikti Savivaldybės administracijos direktorei Idai Vasiljevienei klausimus, kodėl šeimai privalu prikaupti ne mažiau kaip 0,24 kub. m atliekų per mėnesį, kodėl pasirinktas būtent tokios talpos mažiausias konteineris?

Raštu surašytus klausimus, skirtus administracijos direktorei, A.Kvietkus nunešė registruoti į Žemaičių Naumiesčio seniūniją – Šilutės rajono savivaldybės administracijos padalinį. Tačiau A.Kvietkaus rašto niekas nepriėmė.

Seniūnijos darbuotojai A.Kvietkų pasiuntė važiuoti į Šilutę ir raštą atiduoti tiesiog Savivaldybės administracijos direktorei.
Naumiestiškis liko apstulbintas biurokratizmo, kurį pavadino pasityčiojimu iš žmogaus. „Gal seniūnijos darbuotojai pabijojo užpykdyti aukštesniąją valdžią, kad negali jai perduoti žmonių klausimų?“ – svarstė A.Kvietkus.

„Šilutės naujienos“ pasidomėjo, ar teisingai pasielgė seniūnas ir raštvedė, versdami žmogų iš kaimo trenktis į rajono centrą dėl vieno popierėlio.

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos specialistė Vaidilutė Dūdienė sakė, jog į A.Kvietkaus raštą, kuris buvo skirtas seniūnui, buvo atsakyta nedelsiant, o Savivaldybės administracijos direktorei I.Vasiljevienei skirto A.Kvietkaus rašto  seniūnija negalėjo priimti, nes tai draudžia galiojanti dokumentų priėmimo tvarka. Ji pasakojo, kad dėl A.Kvietkaus prašymo telefonu konsultavosi su Savivaldybės „vieno langelio“ vyr. specialiste Ingrida Jokšiene. Seniūnijos darbuotojams buvo paaiškinta, kad A.Kvietkus raštą, skirtą administracijos direktorei, turi pristatyti pats.

Taip pat situaciją pakomentavo ir I.Vasiljevienė: A.Kvietkus turėtų savo raštą pats pateikti Savivaldybės Priėmimo skyriui. I.Vasiljevienė sakė, kad Žemaičių Naumiesčio seniūnijos darbuotojai pasielgė formaliai teisingai. Tačiau direktorė mano, kad seniūnas, dažnai atvažiuojantis į rajono centrą, galėjo tą raštą paimti ir atvežęs įregistruoti Priėmimo skyriuje.