Nebe už kalnų dar viena mokyklų pertvarka. Kas laukia Šilutės?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje rengiamas naujas visų Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo planas, o šalies savivaldybės kviečiamos išsakyti savo planus.

Gausus abiturientų būrys kasmet baigia Švėkšnos „Saulės“ gimnaziją, bet ši mokymo įstaiga viena iš trijų, apie kurių pertvarką užsimena ministerija.

Tokiame pasitarime nuotoliniu būdu kartu su kaimyninių Pagėgių, Tauragės ir Jurbarko savivaldybių vadovais dalyvavo ir Šilutės Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė. „Šilutės naujienoms“ vedėja papasakojo apie planuojamus mokyklų tinklo pokyčius rajone ir visoje šalyje.

Ne visos gimnazijos atitinka kriterijus

Pasak D. Butvydienės, ministerija šiuo metu ruošia naują šalies mokyklų tinklo optimizavimo projektą, todėl nutarta išklausyti ir savivaldybių situaciją.

Ministerijos planuose – palikti toliau gyvuoti pilnąsias, dar ilgosiomis vadinamas gimnazijas, kuriose mokosi moksleiviai nuo 5 iki 12 klasės imtinai. Be to jose turėtų mokytis ne mažiau, kaip po 31 mokinį klasėje.

Pasak D. Butvydienės, Šilutės rajono Vainuto, Švėkšnos ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijose šiuo metu moksleivių skaičiai klasėse yra kur kas kuklesni – svyruoja nuo 14 iki 24 mokinių. Vadinasi tokios gimnazijos greičiausiai turėtų tapti pagrindinėmis mokyklomis, o gimnazistai būtų priversti važinėti į Šilutę.

„Pristatydami savo planus mes pabrėžėme, kad nepritariame tokiems planams, manome, kad šios gimnazijos turėtų ir išlikti gimnazijomis“, – sakė D. Butvydienė.

Pasak vedėjos, tokia nuostata turi rimtą pagrindą. Visų pirma atstumai iki Šilutės iš Vainuto, Švėkšnos ir Žemaičių Naumiesčio yra gana dideli, tad moksleiviai daug laiko sugaištų kelionėse. Be to, tose seniūnijose yra išskirtinai vieningos bendruomenės, o ir pačios gimnazijos tikrai stiprios. Tai įrodo kasmetiniai rezultatai, nes ne mažiau kaip pusė, o kai kur ir daugiau jų abiturientų įstoja į aukštąsias mokyklas.

D. Butvydienė tikisi, kad rengdama ateities pertvarkos planą ministerija atsižvelgs į šiuos šilutiškių pastebėjimus.

Informavo apie tolesnius planus

Susitikimo metu taip pat keltas klausimas ir dėl jungtinių klasių, kurių, pasak ministerijos planų, Lietuvoje turėtų nebelikti jau nuo 2022 – 2023 mokslo metų. Mūsų rajone, pasak D. Butvydienės, jungtinių klasių nėra daug: tik Rusnėje ir Gardame pradinės bei Katyčiuose pagrindinės.

Ministerijos atstovai taip pat informavo, kad jau rengiama vadinamųjų Tūkstantmečio mokyklų programa. Numatyta iš pagrindų (ne tik pastatus, bet ir keisti įrangą) renovuoti kai kurias mokyklas visoje šalyje, kurios taptų pavyzdinėmis. Tačiau tai irgi jau tolimesni planai.