Neformaliajam vaikų švietimui atsiveria ypatingos galimybės

neformalus ugdymas1Didelė naujiena mokiniams, norintiems po pamokų užsiimti įdomia veikla – nuo spalio 1 dienos jie galės pasirinkti neformaliojo švietimo programą, kurią finansuos Švietimo ir mokslo ministerija, kiekvieno vaiko ugdymui skirdama maždaug po 15 eurų per mėnesį. 

Šilutės rajono savivaldybė mokinių neformaliajam švietimui šiemet gaus 53 151 eurą, kuriuos turi panaudoti per tris paskutinius šių metų mėnesius – spalį, lapkritį, gruodį.

Taigi atsiveria galimybės ir vaikams pasirinkti įdomią popamokinę veiklą, ir vaikus ugdyti norintiems žmonėms.   Sulaukė pirmo pasiūlymų srauto

Nuo spalio 1 d. pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašą, ir Šilutės rajono bendrojo ugdymo 1-12 klasių mokiniai turės galimybę rinktis papildomas neformaliojo švietimo programas, kurios skirtos socializacijai, užimtumui ir įvairiems gebėjimams plėtoti.

Kaip „Šilutės naujienoms“ sakė Savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Milukienė, pagal 2014 m. rugsėjo mėnesio duomenis, Šilutės rajone mokėsi 5551 mokinys. Pagal šį mokinių skaičių buvo paskaičiuotas krepšelis neformaliajam švietimui ir numatyta rajonui skirti 53 151 Eur neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. Tikimasi, kad pavyks finansuoti daugiau nei 1000 mokinių pasirinktas veiklas (po vieną veiklą vienam asmeniui).

Programas neformaliojo švietimo finansavimui gali rengti ir teikti įvairių sričių atstovai – laisvieji mokytojai, menininkai, tautodailininkai, kultūros darbuotojai, viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės jaunimo organizacijos, kultūros centrai ir įstaigos, muziejai, bibliotekos, daugiafunkciai centrai, įvairūs sporto ir meno klubai ir studijos, vaikų sporto ir meno mokyklos, parengusios trumpalaikes programas.

Šilutės rajono savivaldybėje iki rugsėjo 8 dienos sulaukta per 30 laisvųjų mokytojų ir 8 organizacijų paraiškų su pirmosiomis pateiktomis programomis. neformalus ugdymas

Pratęstas terminas

Neformaliojo švietimo pasiūlymų priėmimas Savivaldybėje pratęstas iki rugsėjo 15 d. Kol kas daugiausia siūloma šokių ir sporto programų.

„Nors yra įdomių veiklų pasiūlymų, tačiau norėtume, kad aktyvesnės būtų kaimo bendruomenės, seniūnijos ir kitos organizacijos ir pasiūlytų įvairesnių vaikų užimtumo formų, veiklų. Svarbu, kad programą įgyvendinantis asmuo ar asmenys mokėtų dirbti su vaikais, turėtų pedagoginį išsilavinimą, būtų išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Jei jo neturi, gali veiklą vykdyti, o tinkamą kvalifikaciją įgyti per tam tikrą laiką“, – sakė G.Milukienė.

Anot G. Milukienės, neformaliojo švietimo programos veikla, kurią Savivaldybė finansuos iš minėtos neformaliojo vaikų švietimo programos, turi vaikus užimti dvi dienas per savaitę arba aštuonias dienas per mėnesį. Pirmiausia ji turėtų būti orientuota į tuos vaikus, kuriems labiausiai reikia užimtumo, kurie norėtų lankyti dar nesiūlomus užsiėmimus. Tai – ir profesinis orientavimas, ir užimtumas.

Šio mėnesio trečiąją savaitę teikėjai turės galutinai parengti programas, o paskutiniąją savaitę sudaryti sutartį su Savivaldybe, nurodyti sąskaitą, į kurią bus vedamos lėšos, bei mokinių registre užregistruoti dalyvauti veikloje pageidaujančius mokinius. 
 
Pigiau ir daugiau galimybių

„Galimybę gauti finansavimą turi visi. Svarbu žinoti, kad finansavimas bus teikiamas tik vienai iš vaiko pasirinktų programų“, – sakė Švietimo skyriaus specialistė.    Pagal šį pasiūlymą atsiveria įvairesnės veiklų galimybės, kurias bus galima įgyvendinti ir atokesnėse rajono vietovėse, taip pat – už mažesnę kainą.  Pavyzdžiui, jei kuris nors klubas kas mėnesį ima apie 30 eurų mokestį, vadovas, sutaręs su vaikų tėvais, gali parengti grupei vaikų programą ir gavęs finansavimą sumažinti mokestį. Numatytoje veikloje šie vaikai galėtų dalyvauti už pusę kainos, o kitą pusę – 15 eurų – padengtų Savivaldybė.

Svarbi informacija

Visi neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas neformaliojo švietimo krepšelio lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR). Išsamesnė informacija pateikiama registrų svetainėse: www.smir.smm.lt ir www.ktprr.smm.

Taip pat Savivaldybės Švietimo skyriaus specialistai geranoriškai konsultuoja Tvarkos aprašo įgyvendinimo, programų rengimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo formas.

Pasikonsultuoti su Švietimo skyriaus darbuotojais galima telefonais: Giedrė Milukienė, Rūtenis Jankauskas – (8 441) 79 235; Nijolė Petkevičienė – (8 441 79 289).