Neformaliojo vaikų švietimo programos: mažiau pasiūlų, mažiau ir dalyvių

neformalus svietimas salos vaiksciotojai153 tūkstančiai eurų šiemet per devynis mokslo metų mėnesius bus išleisti Šilutės rajono mokinių neformaliajam švietimui.

Savivaldybės Švietimo skyriaus specialistai iš 65 pateiktų programų atrinko 56, kurioms skyrė finansavimą. Programos jau pradėtos įgyvendindinti nuo vasario 1 dienos.

Beje, praėjusių metų pabaigoje mūsų rajone buvo įgyvendintos 84 neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos, kuriose dalyvavo apie 2000 vaikų.

Daugiausia – šokių ir sporto programų

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, gebėjimų plėtotei, jų įtraukimui į prasmingas veiklas, nuo 2016 m. vasario 1 d. tęsiamas dalinis finansavimas neformaliajam vaikų švietimui iš valstybės biudžeto.

Šiemet NVŠ programų įgyvendinimui Šilutės rajono savivaldybei yra skirta 17 000 eurų per mėnesį (153 tūkst. eurų per visą programų vykdymo laikotarpį). Programos bus įgyvendinamos iki gruodžio pabaigos (9 mėnesius išskyrus vasarą).

Finansavimą skirsčiusi komisija numatė tokius prioritetus: netradicinių, išskirtinių NVŠ veiklų organizavimas; techninės kūrybos, IKT, verslumo, pilietiškumo ugdymo programų įgyvendinimas; kaimų ir miestelių vaikų užimtumas.

Šiemet prioritetus atitinkančiomis programomis paskelbtos 8, kurias lanko 190 vaikų. Kiekvienam iš jų skirta po 15 Eur per mėnesį. Tai asociacijos „Intelektinio kapitalo ugdymas“ programa „Lyderystės ABC“ (vadovė Asta Ulevičienė), laisvojo mokytojo Vytauto Urbos programa „Skautų „Dievui, Tėvynei, artimui“, asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ programa „IT projektų vadyba ir komandinis darbas Šilutės r.“ (vadovės Selestina Saudargienė ir Danguolė Jančauskienė), laisvosios mokytojos Ilonos Papievienės programa „Virtuvės šefai“, laisvosios mokytojos Sandros Montvilės programa „Įdomieji rankdarbiai: modelino, dekoratyvinio muilo gamybos, dekupažo technikos“, Vydūno kultūros centro programa „Dekoravimas metalo emaliu“ (vadovė Aušra Mačiulaitienė), laisvosios mokytojos Dalios Kubilienės programa „Salos vaikščiotojų būrelis“ ir laisvosios mokytojos Virginijos Rupainienės programa „Jaunimo asmenybės ugdymas“.

Likusioms 48 programoms (jas lankys 1361 mokinys) skirta po 10 eurų vienam vaikui.

Taip pat numatytas ir maksimalus vaikų skaičius vienoje NVŠ programoje, jis neturi viršyti 50.

Šiemet, kaip ir pernai, gausiausi yra NVŠ programų, turinčių sporto ir šokių kryptį, dalyvių sąrašai. Net 7 tokiose programose, finansuojamose NVŠ programų lėšomis, įregistruota po 50 vaikų.

Kalbinti NVŠ programas lankančių vaikų tėvai „Šilutės naujienoms“ sakė, kad jie tikisi, jog jų vaikams, lankantiems nemažus mokesčius imančius šokių ar sporto klubus, šie mokesčiai sumažės, nes vadovai už vaikus gauna
valstybės skirtas lėšas.

Dalyvių – mažiau nei pernai

NVŠ programos pradėtos įgyvendinti pernai spalio – gruodžio mėnesiais. Tuomet Savivaldybės Švietimo skyriui buvo pateikta 112 paraiškų, iš kurių vėliau akredituotos 108 programos. Iš jų rajone vykdytos 84, kurias pasirinko vaikai ir jų tėveliai.

Pernai prioritetas buvo teikiamas naujas neįprastas veiklas siūlančioms programoms ir kaimiškose vietovėse įgyvendinamoms programoms. Prioritetinių programų dalyviams pernai kas mėnesį buvo skirta po 10 Eur vienam vaikui (iš viso per tris mėnesius vienam vaikui – 30 Eur). Kitoms programoms, įgyvendinamoms mieste, buvo skirta po 7,28 Eur vienam vaikui per mėnesį (21,84 Eur per 3 mėnesius).

Įdomu tai, kad paskelbus pirmąjį kvietimą teikti NVŠ programų paraiškas ir gauti dalinį finansavimą jų įgyvendinimui, Šilutės rajonas šalyje išsiskyrė tuo, jog į neformalųjį ugdymą buvo įtraukta bene daugiausia mokyklinio amžiaus vaikų – apie 2000.

Deja, to jau negalima pasakyti apie šiuos metus. Kai sausio mėnesį buvo paskelbta nauja galimybė teikti NVŠ paraiškas, pretenduojančiųjų atsirado gerokai mažiau – pateiktos tik 65 programos, iš jų akredituotos 56. Tad šiemet NVŠ veikloje dalyvauja beveik 400 mažiau mokinių. Kodėl?

Pasak Švietimo skyriaus specialistės Nijolės Petkevičienės, prasidėjus naujiems metams NVŠ programų skaičius sumažėjo todėl, kad vieniems teikėjams buvo sunku surinkti grupę vaikų, kitiems pasirodė sudėtinga įgyvendinti programas.

Sąlygos išlieka

NVŠ programose turi teisę dalyvauti kiekvienas vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.

Anot Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistės Giedrės Milukienės, NVŠ programų paraiškos savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje bus priimamos 2 kartus per metus – birželio ir gruodžio mėnesiais, konkreti data bus skelbiama atskirai Savivaldybės tinklalapyje.

Programas gali teikti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti kūrėjai, atitinkantys Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybių nustatytus reikalavimus.
Visi nauji NVŠ teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o jų programos – užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

Teikėjams, įgyvendinantiems NVŠ programas, finansavimas vyks kas ketvirtį, tad ir mokinių skaičių bus galima koreguoti tik kas tris mėnesius, nutraukus ar sudarius naujas sutartis su jų tėvais.

Svarbiausias vertinimo kriterijus, vykdant NVŠ programų įgyvendinimo kontrolę, – mokinių dalyvavimas, nauji įspūdžiai ir įgyti įgūdžiai, užimtumas bei įdomi veikla.

Anot Švietimo skyriaus vyr. specialistės, svarbu ir tai, kad kiekvienas NVŠ programos vykdytojas savo veiklą viešintų ir ja dalintųsi viešojoje erdvėje.