Negirdintis mažylis pirmą kartą išgirdo pasaulį

klausos aparatas seimaLabdaros vakaras padėjo 3 metų berniukui Deimantui Budrikui pirmą kartą išgirsti pasaulį. Už vakaro metu surinktas lėšas negirdinčiam berniukui nupirktas klausos aparatas.

Deimanto mama Vidmantė džiaugiasi, jog berniukas dabar pradėjo mokytis kalbėti, tarti pirmuosius žodžius. Deimantui aplinkinio pasaulio garsai kol kas neįprasti ir keisti, mat mažylis nebuvo pripatęs prie tokio triukšmo. Naujasis klausos aparatas berniukui tiko, jis jo net nejaučia, nenori išsiimti.

V.Budrikienė sakė, jog šeima planuoja išsikelti gyventi į Klaipėdą, nes ten bus galima gauti surdopedagogo pagalbą, kurios nėra Šilutėje. Pagal specialią programą su berniuku tėvai dirba ir namie.

„Deimantas – kaip ką tik gimęs kūdikis, nes tik dabar išgirdo pasaulio garsus, – sakė mama. – Esame normali šeima, ne ypatingai vargingi, tačiau šiai dienai tokios sumos, kurios reikėjo aparatui įsigyti, neturėjome. O mūsų vaikui laikas be galo svarbus. Vėliau tą padaryti jam būtų per sunku ar išvis neįmanoma. Dėkojame visiems už geras širdis.“

Dėkojame už kilnumą

Už mūsų vaikeliui surinktus pinigėlius klausos aparatui įsigyti esame be galo dėkingi darželio „Ąžuoliukas“ direktorei Irutei Lekavičienei, Kęsto Komskio labdaros ir paramos fondui ir visiems aukojusiems: LR Seimo nariui Kęstui Komskiui, Šilutės merui Virgilijui Pozingiui, Šilutės r. vicemerui Vaidui Paviloniui, N.Ambrozaitienei, Č. ir A.Barauskams, V.Budrikienei, D.Butvydienei, P.Butvydžiui, D.Domarkienei, R.Deikuvienei, R.Frišmantui, T.Frišmantienei, L.Gedvilai, J.Gricevičienei, R.Jaruškevičiui, J.Jovaišienei, A.Jurkui, A.Kvederiui, I.Lamsodienei, V.Liatukienei, L.Levickytei-Dirks, M.Liepiui, S.Liulienei, A.Markvaldui, J.Matijauskui, R.Matijauskienei, D.Milkintienei, R.Overlingienei, V.Pankauskienei, A.Pliuškevičienei, V.Pliuškevičiui, R.Rupšienei, D.Rudienei, L.Rudienei, V.Rudienei, J.Ruškienei, Š.Skirmantui, S.Stankevičiui, Z.Staniulienei, N.Steponkienei, R.Steponkienei, D.Steponkui, R.Steponkui, A.Stonkui, D.Strazdienei, J.Tamošauskienei, N.Tamošauskienei, S.Valaitienei, I.Vasilenko, A.Vitkui, D.Žebelienei, D.Žemaičiui. Dėkojame ir aukcionui daiktų padovanojusiems, ir visiems kitiems, kurie bent kiek prisidėjo prie šios akcijos. Taip pat ir dainininkui D.Montvydui.

Deimanto tėveliai Budrikai