Neįgaliųjų draugijai siūloma rengti pirmalaikius pirmininko rinkimus

neigaliuju pirmininkeSusitikimą su Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininku Zigmantu Jančauskiu suorganizavęs rajono meras Virgilijus Pozingis bandė padėti tašką jau kuris laikas besitęsiančioms mūsų rajono neįgaliųjų rietenoms. Į Savivaldybę pakviestai Šilutės neįgaliųjų draugijos pirmininkei Laimai Dulkytei teko aiškintis, kodėl „Maisto banko“ paramos negauna kaimiškieji draugijos skyriai, kodėl draugijos tarybos nariai skundžiasi informacijos trūkumu ir kitais negerais dalykais.

Į skundus sureagavo

„Šilutės naujienos“ jau rašė apie Socialinės paramos skyriaus vedėjo A.Šimelionio ir kitų skyriaus specialistų išvyką į Neįgaliųjų draugijos Švėkšnoje suorganizuotą susitikimą. Švėkšnoje paaiškėjo, kad daugelis švėkšniškių yra nepatenkinti ir savo skyriaus pirmininkės Elvyros Milmantienės veikla. Neilgai trukus ji iš skyriaus pirmininkės pareigų pasitraukė.

„Pagaliau išsisklaidė audros debesys Neįgaliųjų draugijos Švėkšnos padalinyje. Tie draugijos nariai, kuriems buvo aktuali veikla, susijusi su komercija, kartu su buvusia pirmininke savo noru iš draugijos pasitraukė“, – šią savaitę „Šilutės naujienoms“ pasakojo švėkšniškė Marytė Kalėdienė.

Nauja Švėkšnos skyriaus pirmininke išrinkta Ingrida Riterienė, kuri, pasak skyriuje likusių 30 narių, yra tikra draugijos siela ir visų numylėtinė.

„Glaudžiai bendradarbiaujame su Šilutės neįgaliųjų draugija. Mus visiškai tenkina jos veikla, maloniai bendraujame su pirmininke L.Dulkyte“, – pasikeitus Švėkšnos skyriaus pirmininkei pasakojo žmonės.

Tačiau buvusios pirmininkės E.Milmantienės išsakyti skundai Savivaldybės atstovams pro ausis nepraslydo. Dar Švėkšnoje vykusio susirinkimo metu neįgalieji domėjosi, kodėl ir jie kiekvieną savaitę negali gauti „Maisto banko“ dalijamos paramos. Kad situacija taptų aiškesnė, L.Dulkytė į Šilutę pakvietė „Maisto banko“ savanorių Vakarų Lietuvos regionui koordinatorę Loretą Danupienę.

Ji paaiškino, kad sudarydamas sutartį su Šilutės neįgaliųjų draugija, apie kaimiškuosius draugijos skyrius „Maisto bankas“ nebuvo girdėjęs, todėl tiekti paramą maisto produktais įsipareigojo tik miesto gyventojams.

Susitikime švėkšniškiai stebėjosi, kodėl, būdama visos Šilutės draugijos pirmininke, L.Dulkytė negalėjo į sutartį įtraukti ir paramos kaimiškųjų draugijos skyrių neįgaliesiems.

Parama maisto produktais pasirūpins

Tas pats klausimas antradienio rytą iškilo ir rajono merui V.Pozingiui, administracijos direktoriaus pavaduotojai Dainorai Butvydienei, Socialinės paramos skyriaus vedėjui A.Šimelioniui bei svečiams iš Vilniaus – Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkui Z.Jančauskiui ir draugijos vyriausiajai finansininkei Ž.Lapinskajai.

„Jūs esate viso Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė. Sudariusi sutartį su „Maisto banku“, turite laisvę paramą dalinti visiems draugijoms nariams, kurie atitinka paramos reikalavimus ir juos pagrindžia dokumentais“, – stebėjosi A.Šimelionis.

L.Dulkytė paaiškino, kad sudarant sutartį, draugija tiksliai nežinojo, kaip vyksta visas paramos gavimo ir dalinimo procesas, ar seksis bendradarbiauti, todėl pirmiausia pradėta dirbti nuo miesto.

Išklausiusi pastabas, Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė sutiko, kad paramos maisto produktais klausimą galima išspręsti įtraukiant ir kaimus, ir pažadėjo tuo pasirūpinti.

Pasiūlė išeitį

Susitikimo dalyviai domėjosi ir tuo, kodėl draugijos tarybos nariai skundžiasi negaunantys informacijos ir kodėl ji, pasak jų, yra slepiama.

„Galiu pasakyti tiek, kad viskas jiems yra pasakoma, tačiau tie žmonės, kurie nenori klausytis, ir negirdi. Jau ir dabar, pasibaigus rudeninei „Maisto banko“ akcijai, sulaukiu nemažai skambučių ir kaltinimų, kad neva kažin kur daliname gautą paramą, nors aiškiai buvo pasakyta, kad produktai bus išdalinti vėliau“, – pasakojo L.Dulkytė.

Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją ir nuolatinius konfliktus bei skundus, apie kuriuos buvo informuotas, Z.Jančauskis Šilutės skyriaus pirmininkei pasiūlė prieš priimant konkrečius sprendimus, sprendžiant įvairius klausimus, dažniau tartis su draugijos tarybos nariais, dalintis visa įmanoma informacija, o vėliau, balandžio mėnesį, kada privaloma surengti ataskaitinį susirinkimą, tarybos sprendimu inicijuoti ir pirmalaikius pirmininko rinkimus.

„Galėsite ir pati pasitikrinti, ar dar turite pasitikėjimą, o gal žmonės nuspręs, kad reikia kito pirmininko“, – sakė Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas.

L.Dulkytės kadencija turi baigtis 2013 metų pavasarį.

L.Dulkytė su pasiūlymais sutiko, tad jeigu konfliktinė situacija rajono Neįgaliųjų draugijoje nenurims ir nebus išspręsta taikiai, gali atsitikti ir taip, kad L.Dulkytė pirmininkės pareigų neteks anksčiau, nei numato reglamentas.