Neįgaliųjų draugijoje – poezijos ir dainų popietė

neigalieji2Šilutės neįgaliųjų draugijos nariai ne kartą buvo pakviesti į poezijos šventes Jurbarke. Tad šiemet draugijos pirmininkė Laima Micienė bičiulius iš Jurbarko, Tauragės ir Skuodo pakvietė į popietę Šilutėje „Šermukšnių šėlsmas“ .

Poeziją ir dainą mėgstančių bičiulių į Usėnų kaimo pakraštyje esančią sodybą suvažiavo daugiau nei 100. Pirmininkė L. Micienė visus pasveikino eilėmis. Vėliau savo eilėraščių knygelę pristatė šilutiškė Sigita Jankauskienė, savo eiles skaitė Lilija Žąsytienė, Eugenija Kėviševa. Šilutiškius keitė jurbarkietės, o kad renginio dalyviai nebūtų sotūs vien poezija, muzikinius intarpus dovanojo tauragiškių ansambliai „Svaja“ ir „Vakarėja“. Svečiai iš Skuodo savo eiles pateikė dar įmantriau – teatralizuotai ir žemaitiška tarme.

Šilutiškiai – Antano Kmitos vadovaujama kapela „Šilo aidai“ savo muzikos ritmais pakvietė visus trankiam šokiui. Pasirodė ir humoro grupė „Botagėlis“ su nuotaikingu vaizdeliu „Miestietė marti“. Pasveikinti ir gimtadienius švenčiantys šilutiškis Alfonsas Rimkus, jurbarkiečių pirmininkė Vida Pieniutienė ir skuodiškių pirmininkė Raminta Zabitienė.

Ramiai išklausyti poezijos negalėjo užimtumo būrelio „Mėta“ narės, nes joms teko lauke ant laužo išvirti katilą kopūstienės ir visus pavaišinti. Duonos gira vaišino Daiva ir Vaidas Austynai, gardų pyragą iškepė Danutė Žydonienė, ant stalų nugulė visų suneštinės vaišės.

Pirmininkė dėkojo sodybos šeimininkams Remigijui ir Česlovui, prie renginio organizavimo prisidėjusiems Almai Kromelienei, Zitai Alūzienei, Irenai Gedmintienei, Sauliui Ivanauskui, Kęstučiui Mažonui, Irmai Reikertienei, Renatai Rutienei, Zinaidai Mikelionis, Onutei ir Stasiui Tuniloms, Eugenijai ir Antanui Savickams. O visi dalyviai plojimais padėkojo pirmininkei, linkėdami naujų sumanymų ir energijos jiems įgyvendinti.