Neįgaliųjų draugijos pirmininkė darbus tęs toliau

Prabėgo įdomių kelionių, smagių susitikimų bei popiečių kupini ketveri Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos metai.

Neįgaliųjų draugijos nariai pirmininke dar vienai kadencijai išsirinko L. Micienę.

Atėjo diena, kai draugijos nariai ir seniūnijų padalinių delegatai susirinko į ataskaitinę rinkiminę konferenciją ir sprendė kam draugijos vairą patikėti kitai kadencijai.

Šie išties sunkūs pandemijos metai kone kasdien atneša naujus suvaržymus. Bet gyvenimas nestovi vietoje, tad ir mūsų draugijos nariai, nors ir sunkiomis sąlygomis, bet noriai rinkosi į konferenciją.
Pirmiausia buvo išklausyta draugijos pirmininkės Laimos Micienės ataskaita už 4 metų darbus.

L. Micienė.

Finansininkė V. Paškauskienė išsamiai atsiskaitė kam per ataskaitinį laikotarpį buvo naudojamos lėšos. Išgirdome ir revizijos komisijos išvadas, jog pažeidimų nenustatyta, visos ataskaitos patvirtintos, darbai įvertinti gerai.

Patvirtinus ataskaitas buvo renkami delegatai į konferenciją, kuri vyko tą pačią dieną. Seniūnijų padaliniai atsivežė savo išrinktus delegatus, kuriuos šilutiškiai siūlė ir rinko susirinkimo metu. Viso išrinkti 28 delegatai.

Prieš pradedant balsavimą draugijos pirmininkė padėkojo visiems už gražų bendravimą ir palinkėjo būti aktyviems renkant kitą vadovą. Ji pažadėjo pasidalinti 16 metų darbo draugijoje patirtimi ir toliau dalyvauti draugijos veikloje. Pasiūlyti du galimi kandidatai, kurie iš karto atsisakė dalyvauti rinkimuose. Neįgaliųjų draugijos nariai vadovo pareigose norėjo matyti tik savo dabartinę pirmininkę L. Micienę. Delegatai vienbalsiai, garsiais plojimais kėlė mandatus į viršų, palaikydami buvusią pirmininkę. Taigi L. Micienė tęs jau pradėtus darbus ir dar 4 metus kurs naujus sumanymus. Kartu atnaujinta draugijos taryba, perrinkta revizijos komisija.

Konferencijos narius linksmino draugijos ansamblis „Šilainė“ (vadovas A. Kmita), skambėjo gražūs žodžiai, L. Žąsytienės eilės.