Neįgaliųjų poreikiams – valstybės ir Savivaldybės parama

neigaliuju nuvaziavimasVakar specialiai sudaryta Savivaldybės komisija pradėjo kasmetinę savo kelionę pas neįgaliuosius, prašančius palengvinti gyvenimo sąlygas.

Prašymų kompensuoti būsto pritaikymą neįgalių poreikiams mūsų rajono žmonės Savivaldybei pateikia kasmet. Nuo praėjusio pavasario tokių gauta 4. Be to, kompensacijų prašo ir tie, kurie jų nesulaukė pernai, yra ir tokių, kurie prašymus parašė dar 2010-aisiais. Tad iš viso jau susidarė 10-ties žmonių eilutė.

Tačiau Savivaldybės galimybės tokios menkos, kad gyvenimo sąlygas bus galima padėti pagerinti gal tik vienam ar dviem neįgaliesiems.

Pinigų gavo daug mažiau, nei prašė

25 600 litų – tokia suma šiemet disponuoja Savivaldybės Socialinės paramos skyrius, besirūpinantis neįgaliųjų gyvenimo sąlygomis. 20 480 litų iš tos sumos – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) skirtos lėšos, 5120 litų pridės Savivaldybė iš savo biudžeto.

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Albina Šidlauskienė sako, jog Savivaldybė ministerijos prašė 64 000 litų ir planavo, kad bendra šiemetinės paramos suma bus 80 000 litų. 16 000 litų būtų pridėjusi Savivaldybė. Tačiau gauta žymiai mažiau.

Pernai būstų pritaikymui Savivaldybė turėjo beveik dvigubai daugiau – 45 636 litus. Todėl ir padaryta nemažai – gyvenimo sąlygos pagerintos 5 rajono neįgaliesiems.

Prašo nuovažų, keltuvų, sanitarinių mazgų

Norėdami nustatyti tą poreikį šią savaitę, kaip ir kiekvieną pavasarį, pas neįgaliuosius nuvyko Savivaldybės administracijos, Ūkio ir Socialinės paramos skyriaus, taip pat – Neįgaliųjų draugijos atstovai.

Apžiūrėjusi būstus, išklausiusi poreikius, vėliau komisija nutars, kam iš aplankytųjų materialinė parama reikalingiausia.
Neįgalieji prašo butuose įrengti sanitarinius mazgus, nuovažas vežimėliais išvažiuoti iš namų, keltuvus, skirtus nuleisti vežimėlius iš namų, mobilius keltuvus ligonius iškelti iš lovos, įkelti į vonią, įvesti vandentiekį ir panašiai.

Komisijai teks atsižvelgti į tai, kam padėti ji pajėgi, mat vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų gali būti skiriama ne didesnė kaip 148 bazinės socialinės išmokų dydžio suma – 19 240 litų. Tiesa, į šią sumą neįtraukiamos keltuvų (liftų) pirkimo arba gamybos ir įrengimo išlaidos.

Anksčiau vieno būsto pritaikymui buvo galima skirti iki 24 050 litų, be išlaidų keltuvams (liftams) įrengti.  

Atsižvelgiama į įvairius kriterijus

Patys neįgalieji irgi turės pasistengti – norintiems gauti paramą teks surinkti ir pristatyti daugybę pažymų ir dokumentų.
Be to, pretenduojantieji į valstybės ir savivaldybės paramą turi atitikti tam tikrus reikalavimus, pagal juos jie suskirstomi į 3 eiles. Pirmumas teikiamas ypač sunkią negalią turintiems, taip pat besimokantiems, dirbantiems, neįgalius vaikus turintiems žmonėms.

Yra ir daugiau kriterijų. Pavyzdžiui, neįgalusis turi būti registruotas ten, kur gyvena. Todėl nebus tenkinamas Gardamo seniūnijoje registruotos, bet Šilutėje pas dukrą gyvenančios senolės prašymas įrengti mobilų kopiklį laiptais toje vietoje, kur ji gyvena.

Nebus padėta ir kitai Šilutėje, H.Šojaus gatvėje, gyvenančiai močiutei, kurios name turėklus jau įrengė namo bendrija.

Vargu ar paramos sulauks ir Melioratorių alėjoje gyvenantis Gintautas, nors vyrui nustatyti labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo specialieji poreikiai. Gintautas gyvena I aukšte ir nuo 2010-ųjų prašo įrengti keltuvą – individualų įėjimą šalia lango, nes jo bute nėra balkono. Tačiau šiam darbui reikalingas projektas, nes darbai būtų atliekami namo išorėje, todėl jų sąmata sudarytų apie 40 000 litų. Ta suma jau viršija galimą ribą.

Pagalbos greičiausiai nesulauks ir šilutiškis Romualdas iš Jaunimo alėjos, kuriam taip pat nustatyti ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo specialieji poreikiai. Jam irgi reikalingas mobilus kopiklis laiptais, nes Romualdas gyvena II aukšte. Bet toks kopiklis kainuoja keliolika tūkstančių litų, tad kaina su jo montavimu irgi viršytų sumą, leidžiamą skirti vienam neįgaliajam.

Kur kas mažiau – apie 8-9 tūkstančius litų – kainuotų sanitarinių patalpų pritaikymas, kurio prašo šilutiškis Juozapas iš Laisvės alėjos.

Komisijos sąraše – ne tik šilutiškiai. Ji aplankys ir Laučiuose bei Stubriuose gyvenančius neįgaliuosius, kurie prašo paramos gyvenimo sąlygoms pagerinti.

Sprendimą, kuriems neįgaliesiems šiemet bus padaryti būsto pritaikymai, komisija privalo pateikti iki birželio 1-osios.