Nekilnojamojo turto mokestį siūlo padvigubinti

money-making-real-estate„Versle pajamos taip greitai neauga, kad verslininkai galėtų mokėti triskart didesnį nekilnojamojo turto mokestį“, – kalbėjo Ekonomikos ir finansų komiteto narys, socialdemokratas Alfonsas Vanagas. Taip jis reagavo į Šilutės savivaldybės administracijos parengtą sprendimo projektą nustatyti didesnius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus. Siūlyta nekilnojamojo turto mokestį padidinti iki 1 procento jo vertės, o apleistą, nenaudojamą arba ne pagal paskirtį naudojamą nekilnojamąjį turtą apmokestinti 3 procentų vertės tarifu.

Šiuo metu mūsų rajone galioja 0,3 proc. nekilnojamojo turto vertės mokestis ir 1 proc. vertės mokestis, jei turtas yra naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ir nenaudojamas.

Ekonomikos ir finansų komiteto nariai Savivaldybės administracijos siūlymo nepalaikė ir rekomendavo mokesčio tarifą didinti ne daugiau kaip iki 0,6 proc. (apleistam turtui – iki 2 proc.).

Per didelė našta

Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Janina Valienė, pristatydama sprendimo projektą, kalbėjo, kad nekilnojamojo turto mokesčio įplaukos yra nepakankamos. Finansų ministerija yra įpareigojusi Savivaldybę nekilnojamojo turto pajamų surinkti nemažiau kaip 400 tūkst. litų.

Pasak J.Valienės, šiemet šio mokesčio rajono biudžetas gavo tik 180 tūkst. litų.

Kad surinktų daugiau šio mokesčio, Savivaldybės administracija siūlo didinti mokesčio tarifą. Politikai gali nustatyti šį tarifą nuo 0,3 iki 3 proc. turto vertės.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Arvydas Jakas (Sąjunga TAIP) sakė suprantantis sunkią Savivaldybės finansinę situaciją, tačiau didinti nekilnojamojo turto mokestį verslo žmonėms daugiau nei 3 kartus yra per didelė netikėta našta. Jam pritarė ir kiti komiteto nariai.

Ekonomikos ir finansų komitetas nusprendė rajono Tarybai siūlyti tvirtinti kiek mažesnius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus – 0,6 proc. ir 2 proc, kai turtas yra apleistas.

Siūlė dar mažinti

Teritorijų ir kaimo reikalų komitete kilo iniciatyva palikti dabar galiojančius 0,3 proc. ir 2 proc. (apleistam turtui) nekilnojamojo turto mokesčio tarifus.

Komiteto pirmininkas, vicemeras, socialdemokratas Algirdas Balčytis kalbėjo, kad dvigubai ar net trigubai didindami tarifą didelės naudos biudžeto pajamoms neturėsime, tačiau verslo įmonėms tai bus nemaloni staigmena. Juolab kad 2015-2025 m. strateginio plėtros plano kūrimo darbo grupėse nuolat užsimenama apie geresnės aplinkos verslo sąlygoms kūrimą. Didindami mokesčius mes tokios aplinkos tikrai nepagerinsime. Pasak A.Balčyčio, kaimyninėse savivaldybėse visur minėto mokesčio tarifas yra 0,3 proc.

Siūlymui nustatyti dar mažesnį mokesčio tarifą, nei nutarė Ekonomikos ir finansų komiteto politikai, pritarė ir „tvarkietis“ Gintaras Bružas. Jis sakė, kad reikia ne didinti mokesčius, o siekti, kad jie būtų geriau surinkti. G.Bružo nuomone, padidinus tarifą nukentės tik tvarkingai ir sąžiningai dirbantys verslininkai.

Už 0,3 proc. tarifą šiame komitete balsavo ir socialdemokratas Antanas Kubaitis.

Kiti komiteto nariai – valstiečių – žaliųjų atstovė Genovaitė Kimbrienė, darbietis Darius Pundžius, konservatorė Birutė Kleinaitė ir liberalsąjūdietis Jonas Purlys – nepritarė iniciatyvai rajono Tarybai teikti mažiausią nekilnojamojo turto mokesčio tarifą. Jie palaikė Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlytą tarifo dydį – 0,6 proc. Todėl balsų dauguma komitetas nusprendė rajono Tarybai teikti tokius pat mokesčio tarifus, kaip ir siūlė Ekonomikos komitetas.

Labiausiai nesuprastas politikų šį kartą liko Liberalų sąjūdžio atstovas J.Purlys. Juk jo partijos ideologijos pagrindinė nuostata – kuo mažesni mokesčiai verslui. „Šilutės naujienoms“ šis liberalas atsakė, kad šiuo klausimu jis turi kitokią nuomonę.

Kas yra apleistas turtas?

Be to, tuo pačiu sprendimu bus patvirtintas nekilnojamojo turto, kuriam taikomas didžiausio procento mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas. Jame nurodoma, kad statiniai yra vadinami naudojamais ne pagal paskirtį ar apleisti, kai statinių ir patalpų angos (durys, langai) yra užkaltos ar kitaip uždengtos, užrakintos ir ilgą laiką neatidaromos, patalpos yra tuščios, netvarkomos, neprižiūrimos, statiniai ir patalpos naudojamos ne pagal nustatytą nekilnojamojo turto paskirtį, nėra veiklos, patvirtinančios naudojimą pagal paskirtį, statiniai ir patalpos apleistos arba netvarkomos (apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeisti), neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymų keliamų reikalavimų.

Didesniu tarifu apmokestindami apleistą nekilnojamąjį turtą rajono politikai ir Savivaldybės administracija tikisi, kad tokio turto savininkai labiau rūpinsis tinkamu jo panaudojimu.

Jeigu rajono Taryba patvirtins Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlytus tarifus, tikimasi, kad į rajono biudžetą 2014 metais įplauks apie 500 tūkst. litų nekilnojamojo turto mokesčio.