Nelaimingi atvejai Šilutės įmonėse niekam nerūpi

nelaimingas atsitikimas copyDarbas – didelės dalies visų žmonių kasdienybė ir būtinybė. Tačiau tik retas susimąsto apie tai, jog vakare gali grįžti namo susižeidęs ar iš viso negrįžti, bet kiekvieną nupurto išgirsta žinia apie  nelaimingus atsitikimus, kurių metu mirtinai susižaloja žmonės.

Šilutės rajone per pastaruosius kelerius metus nelaimių darbo vietose taip pat buvo.

Plačiai nuskambėjo kraupūs įvykiai, kai darbo metu stipri elektros srovė nutrenkė jauną vyrą, kai nuo daugiabučio namo laiptinės stogo nukrito ir mirtinai susižalojo statybininkas, ir kiti.   Kiekvienoje įmonėje už darbo saugą atsako paskirti asmenys, kurie privalo supažindinti darbuotojus su saugumo taisyklėmis bei pasirūpinti, kad jų būtų tinkamai laikomasi. Tačiau ar visada taip yra?

Darbo saugos didžiausia kontrolė tenka Valstybinei darbo inspekcijai, pastaroji fiksuoja nelaimingus atvejus visoje šalyje. Bet bandant išsiaiškinti, kiek Šilutės rajone iš viso užfiksuota nelaimingų atsitikimų darbo metu per 2014-uosius, išsiaiškinome viena – kad Šilutės rajonas šiuo atžvilgiu priklauso, matyt, kitai valstybei…

Telefonu susisiekę su Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Klaipėdos skyriumi, kuriame turėtų būti fiksuojama informacija ir apie nelaimingus atvejus Šilutės rajone, atsitrenkėme į sieną. Skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Arūnas Džiugas pranešė, kad Šilutės rajonas “nedraugauja” su šia inspekcija ir neturi sudaręs jokios sutarties. Tad, savaime suprantama, nėra ir jokių statistinių duomenų apie nelaimingus atvejus darbo metu mūsų rajone.
Vadinasi, Šilutės rajone įvykę nelaimingi atsitikimai nėra apskritai niekur fiksuojami? Nelaimingas atvejis darbe – pačios įmonės reikalas?

Tad įdomu, kuris vadovas skubės viešinti informaciją apie nutikusią nelaimę, jei yra suteikta visiška laisvė tai nutylėti. Vienintelė ir pirmoji informacija po rajoną pasklinda tik tuomet, kai gaunamas pranešimas iš policijos paros įvykių suvestinės ar žiniasklaidos.

VDI Klaipėdos skyriuje pasiteiravome, kas turėtų sudaryti sutartį, kad būtų vykdoma kontrolė ir renkama informacija apie darbo saugą bei jos pažeidimus Šilutės rajone. Buvo atsakyta, jog Savivaldybės administracijos direktorius.
Telefonu kalbinamas administracijos direktorius Sigitas Šeputis neslėpė nuostabos, nes jis net nebuvo girdėjęs apie tai, jog turi būti sudaryta tokia sutartis su VDI Klaipėdos skyriumi…

Taigi norėję sužinoti apie nelaimingus atsitikimus darbo metu Šilutės rajone, likome it musę kandę.