Nemokama galimybė sutvarkyti asbesto atliekas

LR Aplinkos ministerija, skirdama dotacijas savivaldybėms iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymui“, 2022-2023 m. planuoja finansuoti namų ūkiuose susidariusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu, transportavimą ir saugų šalinimą.

Aplinkos projektų valdymo agentūrai paskelbus kvietimą, Šilutės rajono savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką dotacijai dėl asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo, transportavimo ir saugaus šalinimo gauti. Siekdami išsiaiškinti faktinį tvarkytiną asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį, kviečiame individualių namų savininkus ir (ar) valdytojus, planuojančius 2022-2023 m. keisti šiferio stogus, arba jau pasikeitusius ir sukaupusius asbesto turinčių gaminių atliekų, kreiptis į savivaldybę (el. p. mindaugas.budvytis@silute.lt arba tel. (8 659 91523) iki 2021 m. spalio 29 d., nurodant individualaus pastato savininką (-us) ir (ar) valdytoją, adresą, telefoną ir sukauptą asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį.

Pateikti duomenys bus naudojami informacijai apie saugų asbesto turinčių gaminių šalinimo poreikį gauti. Gavus finansavimą, bus kreipiamasi nurodytais kontaktais dėl asbesto atliekų saugaus pašalinimo galimybės.

Visos asbesto atmainos yra pripažintos kancerogenais, tad saugiai nepašalintos asbesto turinčių gaminių atliekos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai.