Nemokamos valandos vaikų darželiuose – įmanoma, bet nelabai reikalinga

raudonkepuraite laikysenaPasirodė pranešimai, kad didelė dalis tėvų nežino apie metus galiojančią galimybę savo vaikus iki 4 valandų per dieną darželiuose palikti nemokamai. Pasidomėjus situacija Šilutėje, paaiškėjo, kad tokias grupes bandyta steigti gerokai anksčiau nei šių metų pradžioje, tačiau didelės iniciatyvos nerodė patys tėvai.

Tiesa, prieš apsispręsdami palikti vaiką darželyje keturioms valandoms, tėvai turi žinoti, kad sąlyginai nemokamos jos bus tada, jeigu vaikas darželyje nevalgys ir nemiegos pietų miego. Tačiau, remiantis rajono Tarybos priimtu sprendimu, už kiekvieną dieną vis tiek tektų sumokėti po simbolinį 1 lito mokestį, kuris skiriamas vaiko ugdymui reikalingoms priemonėms pirkti.

Grupei suformuoti neužteko vaikų

Pagal mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų ugdymas iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamas 20 val. per savaitę. Lėšos yra skiriamos atsižvelgiant į lopšelius – darželius lankančių vaikų skaičių.

Tėvai už ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose gali nemokėti, jeigu jų vaikas darželyje per dieną praleis ne ilgiau kaip po 4 valandas, nebus maitinamas ir nepageidaus jokių kitų įstaigoje teikiamų paslaugų.

Tad jeigu tėvai pageidautų, o savo norus, kiek valandų per dieną jie norėtų vaiką leisti į darželį, jie gali pareikšti pildydami prašymo formą, Šilutėje tokia galimybe galėtų pasinaudoti.

„Jeigu atsirastų tėvų, norinčių, kad jų vaikai lankytų nemokamas 4 valandų grupes, jokių ribojimų nebūtų, jas galėtų lankyti visi pageidaujantieji – tiek dirbančių, tiek nedirbančių tėvų vaikai“, – sakė Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė.

Sumažėjus vaikų skaičiui ikimokyklinio ugdymo įstaigose, jau šiemet lopšeliui – darželiui „Pušelė“ buvo pasiūlyta nuo rugsėjo 1-osios komplektuoti trumpo buvimo grupę. Informacija, pasak B.Tekorienės, apie formuojamą grupę buvo skelbiama rajoninėje spaudoje.

„Gavome 7 prašymus, tačiau grupė nesuformuota, nes ją turėtų lankyti mažiausiai 20 vaikų“, – sakė Švietimo skyriaus vedėja.

Galimybių yra

Šiuo metu ikimokyklinio ugdymo įstaigose tėvai savo atžalas gali palikti pasirinktą trukmę: 7 val. 20 min., 10 val. 30 min. ir 24 valandas veikiančiose savaitinėse lopšelių – darželių grupėse.

Prieš keletą metų 4 val. grupės buvo formuojamos lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ ir Švėkšnos lopšelyje – darželyje. Tačiau idėja nepasiteisino, nes dirbantiems tėvams vis dėl to reikalinga visos dienos grupė.

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Stefanija Petkienė pasakojo, kad šiuo metu darželyje veikia 7 valandų grupės penkiamečiams ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Vaikai į darželį atvedami pusę 8, o jį palieka 14.30 val. Nors sutrumpinto laiko grupės sukomplektuotos pilnai, dėl tokio rezultato teko pasistengti.

„Kažkada vykdėme apklausą, ar tėveliai norėtų keturių valandų nemokamos grupės, tačiau tokia mintis nepasirodė patraukli nė vienai šeimai. Įdomu, kad vaiką darželyje palikti visai dienai nori ir nedirbantys tėvai. Tarp apklaustųjų pasitaikė mamų, kurios vieną vaiką jau veda į darželį, o kitą dar augina namie. Tačiau teigti, kad apklausa visiškai atspindi realią situaciją negalime, nes neapklausėme tų tėvų, kurie augina pirmagimius ir dar tik ruošia juos darželiui“, – pasakojo S.Petkienė.

Direktorė svarstė, kad nesant dideliam 4 valandų grupės poreikiui, tačiau siekiant patenkinti pavienių tėvų lūkesčius, kelias valandas per dieną vaikus būtų galima palikti ne visiškai užpildytose įprasto darbo laiko grupėse. Tokiu būdu nereikėtų formuoti atskirų grupių, kurių atidarymui reikalingas tam tikras vaikų skaičius.

Tokios minties neatmeta ir švietimo specialistai. „Kokią formą pasirinkti – integruoti vaiką į bendro ugdymo grupes, ar steigti naują grupę, spręsime drauge su ikimokyklinių įstaigų vadovais“, – sakė B.Tekorienė.

Dalis gauna lengvatų

Ne paslaptis, kad daug tėvų, kai kuriuose darželiuose – bent pusė, už vaiko dieną darželyje moka vos 50 procentų nustatyto mokesčio, tad kaina už visą dieną nebeatrodo tokia bauginanti.

2011 metais Šilutėje ir rajone vidutinis vieno vaiko išlaikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje siekia 8179 Lt. Viena diena kainuoja apie 40 Lt. Tėvai moka tik už vaiko maitinimą kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną: ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 val. bei lopšelio grupėse – po 6,20 Lt, darželio grupėse – po 6,80 Lt. už dieną specialiojo ugdymo grupėse, dirbančiose 24 val., – po 8 Lt. Rajono Tarybos sprendimu, taip pat nustatytas mokestis būtiniausios reikmės prekėms įsigyti – papildomai po 1 Lt.

Visą kainą mokantiems tėvams vaiko ugdymas lopšelyje – darželyje per mėnesį vidutiniškai atsieina apie 160 litų, socialiai remtiniems ir turintiems įvairių lengvatų – dvigubai pigiau.

Vaikų poreikiai – pirmoje vietoje

Nepaisant to, kad 4 valandų grupės rajone jau nebeegzistuoja, lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ direktorė Donė Normantienė pasakojo, kad visuomet atsižvelgiama į tėvų poreikius, todėl tam tikri pertvarkymai dažnai daromi įstaigos viduje.

„Yra šeimų, kuriose tėvai dirba iki 18 valandos, tai mes stengiamės pratęsti grupės veiklą, kad vaikas darželyje pabūtų ilgiau.

Kitas atvejis – galimybė atžalą į darželį atvesti anksčiau, jeigu tėvams darbas prasideda ne nuo 8 valandos. Rūpinamės kiekviena šeima, ieškome įvairiausių sprendimų, kad tik nenukentėtų vaiko interesai“, – kalbėjo D.Normantienė.

Nors pastaruoju metu lopšeliuose – darželiuose grupės užpildomos beveik visos, pasak direktorės, dažnai, ypač rudenį pasitaiko atvejų, kai jos labai greitai ištuštėja.

„Nepasakyčiau, kad dabar vaikai daug sveikatytės turi, atsiranda įvairiausių virusų, kurių mūsų laikais nebūdavo. Susirgus vaikui, už dėl ligos praleistas dienas tėvai nemoka. Iš mokesčio taip pat išminusuojamos tėvų atostogos, dienos, kada lauke temperatūra nukrinta iki minus 20 laipsnių“, – pasakojo „Raudonkepuraitės“ direktorė.