Nemuno upės pasienio ruožo nuo Smalininkų iki Rusnės apžiūra

Nemunas zpsb745c9f62015 m. birželio 16 d. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (Direkcija) surengė tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 Nemuno upės pasienio ruožo nuo Smalininkų iki Rusnės apžiūrą.

Apžiūroje kartu su Direkcijos darbuotojais dalyvavo net tik Nacionalinės žemės tarnybos, bet ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos bei UAB Aerogeodezijos instituto atstovai.

Nemuno upės ruožo apžiūrą jungtinė institucijų komanda atliko pasitelkusi Direkcijos farvaterio ženklinimo laivą „Vytis“. Apžiūros metu specialistai įvertino vandens kelio ir hidrotechnikos statinių (bunų) būklę, valstybės sienos ženklinimą, be to, specialistai pasinaudojo proga pasidalyti informacija apie savo vykdomą veiklą bei nuomonėmis dėl bendradarbiavimo galimybių.

Nepaisant skirtingos institucijų veiklos Nemuno upė jau ne pirmą kartą jas suvienija. Apžiūros dalyviai priėmė vieningą sprendimą, kad Direkcijos turimus Nemuno upės batimetrinius ir vandens kelyje esančių hidrotechnikos statinių (bunų) bei Nacionalinės žemės tarnybos valdomus kartografinius duomenis būtų galima sujungti vandens kelių žemėlapiuose pateikiant batimetrinę bei kitą kartografinę informaciją.

Apžiūros metu specialia geodezine įranga specialistai nustatė laivo judėjimo farvateriu trajektoriją – gautus duomenis numatoma panaudoti įvertinant valstybės sienos teorinės linijos atitiktį esamai farvaterio vidurio linijai.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į ties Sovetsku esančių tiltų būklę, jų įtaką laivybai. Naujasis tiltas Rusijos pusėje dar nėra užbaigtas, tačiau parengtos ir paženklintos laivybai skirtos tilto angos. Geležinkelio tiltas taip pat laivybai kliūčių nesudaro. Nerimo sukėlė Karalienės Luizos tilto aukštis, kuris riboja aukštesnių laivų praplaukimo galimybes (esant žemam vandens lygiui pro šį tiltą galėtų praplaukti ne aukštesni kaip 9 m laivai, o potvynio metu – tik 3–5 m aukščio laivai). Tai yra viena pagrindinių kliūčių krovininės laivybos vystymui ir perspektyvoms (pavyzdžiui, atnaujinus krovininę laivybą maršrutu Klaipėda–Kaunas, upei patvinus laivai galėtų būti pakrauti tik viena eile konteinerių).

Nemuno upės pasienio ruožo apžiūra buvo visapusiškai svarbi ir naudinga visų institucijų atstovams, todėl vieningai susitarta bendradarbiauti ir ateityje.