Nepavėluokite ištirti vandens kokybės

WaterSupply 029Poilsio sezonas – jau ant nosies, todėl apgyvendinimo paslaugas teikiantiems rajono verslininkams pats laikas susirūpinti laiku atlikti geriamojo vandens bei vandens telkinių tyrimus.

Apgyvendinimo paslaugų teikimo veiklą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“.

Apgyvendinimo paslaugas teikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims primename, kad šių paslaugų teikimo vietos turi būti nuolat aprūpintos geriamuoju vandeniu. Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė nei 50 laipsnių Celcijaus, matuojant temperatūrą po minutės, kai buvo atsuktas čiaupas. Šalto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 20 laipsnių C, matuojant po 2 minučių paleidus vandenį.

Kadangi keletą pastarųjų metų Lietuvoje užfiksuota legioneliozės atvejų, yra nustatytas leidžiamas legionelių kiekis vandenyje bei legioneliozės profilaktikos priemonės.

Karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius turi būti profilaktiškai pakeliama iki 66 laipsnių C ir tokia išlaikoma ne trumpiau kaip 25 minutes.

Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti.

Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku, tyrimas atliekamas prieš paslaugų teikimo pradžią. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti daugiau kaip po mėnesio pertraukos, po sistemos rekonstrukcijos ar remonto, kai diagnozuojami paslaugų vartotojų susirgimai legionelioze.

Mėginį geriamojo vandens laboratoriniams tyrimams paimti ir ištirti privalo akredituota (atestuota) laboratorija. Tyrimų protokolai saugomi apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikiamos šalia vandens telkinių, kur įrengtos maudymosi vietos, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos kaip paplūdimiai, prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią ir maudymosi sezono viduryje apgyvendimo paslaugų teikėjas privalo atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus. Jie turi būti atliekami akredituotose (atestuotose) laboratorijose. Tyrimų protokolai saugomi paslaugų teikimo vietoje.

Norime paraginti paslaugų teikėjus nelaukti sezono pradžios ir minėtus tyrimus atlikti jau dabar.

Artimiausios akredituotos (atestuotos) laboratorijos yra Klaipėdoje ir Tauragėje. Tyrimų kainos jose skiriasi, klientams suteikta galimybė pasirinkti patiems.