Nepilnamečiai vis dar dirba nelegaliai: tyko ir nelaimės

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad dažniausiai pasitaikantys pažeidimai tarp jaunų darbuotojų – nelegalus darbas, darbo laiko reglamento nepaisymas, neišmokamas užmokestis, netinkamos darbo sąlygos, piktnaudžiavimas darbo ir poilsio laiku.

Gali lemti skaudžias pasekmes

Prieš kurį laiką gauta informacija apie nepilnametį, kuris, dirbdamas nelegaliai, nukrito nuo stogo, 7 m aukščio, ir tik per stebuklą patyrė lengvus sužalojimus. Atkreipiame dėmesį, kad jokių kolektyvinių priemonių nebuvo įrengta, asmeninės taip pat neišduotos. Įvykis paaiškėjo tik glaudžiai bendradarbiaujant su VPK. Taigi rūpestį kelia ne tik faktas, kad jauni žmonės priimami dirbti nelegaliai, bet ir darbo saugos principų nepaisymas: sudėtinės aplinkybės, t. y. nelegalus darbas ir atlaidus požiūris į saugumą darbe, lemia ir nelaimingus atsitikimus.

Kokius darbus gali dirbti nepilnamečiai?

Vaikai, nepilnamečiai gali dirbti tik fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai. Negalime pro pirštus žiūrėti į neteisėtam darbui priimamus paauglius. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kasmet gauna žinių, kad vienur ar kitur buvo pažeistos dirbančių paauglių teisės, ir kasmet tokių atvejų nustatoma daugiau.

Šiemet iki rugsėjo 37 nepilnamečiai dirbo nelegaliai

VDI per 2022 metų tris ketvirčius atliko 2 980 nelegalaus darbo patikrinimų, kurių metu nustatyti 1 548 nelegaliai dirbę asmenys, 37 iš jų neturėjo 18 metų, t. y., beveik 2,4 proc. visų nelegaliai dirbusių. VDI Šiaulių skyrius nustatė net 27 nelegaliai dirbusius nepilnamečius, Vilniaus – 6, Klaipėdos – 3, Panevėžio – 1.

Taigi, palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet nelegaliai dirbusių nepilnamečių nustatyta daugiau: praėjusiais metais – buvo 20. Įmonėse nelegaliai dirbusių paauglių nustatyta 4 (2021 m. – 12), ūkininkų ūkiuose – net 27 (2021 m. – 6), pas fizinius asmenis – 6 (2021 m. – 2).

Kur nepilnamečių daugiausia?

Nustatyta, kad nepilnamečiai nelegaliai 2022 metų I–III ketvirtį dirbo: žemės ūkyje – 27 (73 proc. visų nustatytų), statyboje – 4 (10,8 proc.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje – 4 (10,8 proc.), prekyboje – 1 (2,7 proc.), administracinėje ir aptarnavimo veikloje – 1 (2,7 proc.).

Sąlygos skirtingos

Lietuvoje nepilnamečiai gali pradėti dirbti nuo 14 metų, tačiau priklausomai nuo to, ar jie patenka į vaikų ar paauglių amžiaus grupę, taikomi skirtingi apribojimai jų darbo pobūdžiui, darbo ir poilsio laikui, darbo sutarties sudarymui. Net ir su 14 metų amžiaus asmeniu darbas privalo būti įformintas sutartimi, kurioje šalys susitaria dėl sąlygų: darbo funkcijos, apmokėjimo ir darbovietės, darbo laiko ir režimo. Tik taip įgyjamos garantijos, kurios reikalingos, ypač jei darbe įvyktų nelaimingas atsitikimas.

Vaikui darbo sutarčiai sudaryti reikia vieno iš tėvų arba kito atstovo raštiško sutikimo, medicininės pažymos su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą ir mokyklos, kurioje vaikas mokosi, sutikimas. Vaikas gali dirbti tik fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus, neturinčius neigiamo poveikio jo saugai, sveikatai, fizinei, psichinei, moralinei ar socialinei raidai. Nepilnamečiams draudžiama dirbti darbus, kai jie bet kuriame procese susiję su alkoholiu.

Kur ieškoti informacijos?

VDI parengė rekomendacijas – patarimų sąvadą tėvams, vaikams, darbdaviams. Konsultuojame: el. paštu info@vdi.lt, raštu ir VDI Facebook paskyroje; telefonu (8 5) 213 9772  (I–IV 9.00–15.00, V 9.00–14.00, pertrauka 12.00–13.00).

Žinote, kur dirbama nelegaliai? Praneškite raštu arba pasitikėjimo telefonu (8 5) 213 9750.

VDI inf.