Nerimas dingo įsigilinus į remonto sąlygas

laiptines remontas vadybininkasŠilutiškius gąsdina ne tik artėjanti daugiabučių namų renovacija. Kai kurių namų gyventojai sukyla net ir prieš paprastą laiptinių remontą.

Sukilo ir Šilutės Sodų g. 1-ojo gyventojai, nes buvo įsitikinę, jog namo administratorius – UAB „Šilutės būstas“ – nesuteikė jiems būtiniausios informacijos, darbus pradėjo savavališkai, remontas kainuos brangiai ir bus atliktas nekokybiškai.

Paaiškėjo, kad reikėjo tiek nedaug – tik kreiptis paaiškinimo į administratorių ir įsigilinti į skaičiukus.

Administratorius susirinkimo nesurengė

Sodų gatvės 1-ojo namo ketvirtosios laiptinės gyventojai pyko, kad, anot jų, be jų sutikimo kovo pradžioje buvo pradėtas laiptinės remontas ir, sulaukus Velykų, darbų pabaigos dar nesimatė. Žmones piktino nesibaigianti nešvara, stebino, kad remonto imtasi nelaukiant šiltesnių orų – dėl to nedžiūvo sienos, abejonių kėlė darbų kokybė.

Ypač gyventojus sunervino, kad apie remontą su jais nebuvo tartasi. Žmonės sako, kad vieną rytą, praėjusį rudenį, laiptinėje pamatė pakabintą pranešimą apie būsimą laiptinės remontą. Suprato, kad jokių susirinkimų ir aptarimų nebus, viskas be jų nuspręsta. Nurodyta ir remonto kaina – daugiau nei po 600 litų kiekvienam butui.

Kadangi bendrijos šiame daugiabutyje nėra, surengti tokį susirinkimą privalėjo namo administratorius – „Šilutės būstas“. Pasirodo, ši įmonė pasirinko kitokį bendravimo su gyventojais būdą – raštišką apklausą. Kiekvienas butas gavo pranešimą apie remontą su klausimu, pritaria jam ar ne.

Laiptinės gyventojai tvirtino, kad kone visi jie pasisakė prieš remontą. Tačiau laiptinėje pakabintame „Šilutės būsto“ pranešime apie pradedamą remontą buvo nurodyta, esą jo pageidavę daugiau nei pusė namo gyventojų.

Name remontuojamos ne visos laiptinės – tik 3. Pasikalbėję su kitų dviejų remontuojamų laiptinių kaimynais, mūsų pašnekovai sako išgirdę tuos pačius nuogąstavimus.

Pradėtas remontas gyventojams iškėlė dar daugiau klausimų. Žmonės stebėjosi, kad remontuoti laiptinę meistrai pradėjo nuo IV aukšto, o penktąjį kažkodėl paliko. Juk jį remontuojant pabaigoje, apatiniai aukštai vėl bus apšnerkšti ir aplieti vandeniu plaunant laiptus…

Žmonės piktinosi dėl darbų kokybės. Vienoje laiptinėje ką tik ant sienos užteptų dažų plotas vieną naktį atkrito. „Argi gali būti kitaip, jei dirbama žiemą, nešildomose laiptinėse“, – pečiais traukė gyventojai.

Klausimus bėrė žurnalistams

„Kodėl niekas mums nepasako viso namo ir atskirų laiptinių remonto sąmatų? Kodėl neinformuoja, kiek mes esame jau sukaupę savo namo sąskaitoje? Kodėl remontas pradedamas ne nuo V aukšto? Kiek mes išties turėsime sumokėti ir kiek ilgai dar tame šiukšlyne gyvensime? Kodėl mums nebuvo leista išsirinkti, kas pigiau padarytų tą patį darbą?“, – tokius klausimus žmonės bėrė žurnalistams.

Kodėl ne „Šilutės būstui“?laiptines remontas 1

„Buvome nuėję pas namo vadybininką Marių Stankų. Tas vizitas davė viltį, jog remontas kainuos mažiau, nes vadybininkas tada jau pateikė kitą sumą – esą kiekvienam butui teks mokėti po 333 litus. Kodėl? – vėl niekas neaiškino“, – tikino gyventojai.
Sodų 1-ojo namo gyventojai žino tokių daugiabučių bendrijų, kurių kiekvieno buto gyventojams už laiptinių dažymą tereikėjo sumokėti po 50-100 litų. Kodėl jų laiptinių remontas toks brangus?

Procedūros trunka apie 5 mėnesius

Situaciją išsiaiškiname tik prie apskritojo stalo susodinę gyventojų atstovus, „Šilutės būsto“ direktorių Aleksą Kvederį ir vadybininką M.Stankų.

Juodu sako jau pastebėję, kad daug butų savininkų vis dar yra pasyvūs, tad surinkti į susirinkimą visų 90-ies butų savininkus yra neįmanoma. Todėl ir buvo pasirinktas apklausos raštu būdas. Kiek balsų „už“, o kiek „prieš“ buvo konkrečiose laiptinėse, neskaičiuota, nes kai naudojamos viso namo eksploatacinės ar kaupiamojo fondo lėšos (kaip šiuo atveju), sprendžia viso namo gyventojai balsų dauguma.

Administratoriaus atstovai rodo butų savininkų balsavimo raštu biuletenį ir balsų skaičiavimo komisijos protokolą: laiptinių remontui pritarė 47 butų savininkai, o tai yra daugiau nei 51 proc.

Apklausa buvo atlikta pernai lapkritį, mat administratorius gerai žino, jog kol vyksta statybos įmonių apklausa, kol darbus pradeda statybininkai, praeina dar kokie 5 mėnesiai. Tuomet planuota, kad kovas bus šiltesnis mėnuo. Kad jis iškrės tokią „kiaulystę“ – sumuš šalčio rekordus, niekas nesitikėjo. Štai ir išėjo, kad dirbti tenka neatšilus orams, o dėl to „išsitempė“ ir darbų trukmė.

Bet gyventojams tie 5 pasiruošimo mėnesiai – tik į naudą, mat per tą laiką jie į savo namo sąskaitą sumokėjo papildomų įmokų, todėl už laiptinių remontą jiems reikės mokėti dar mažesnes sumas. 

Pagrindinė kilusio nerimo priežastis yra ta, kad gyventojai neįsigilino į balsavimo raštu biuletenyje pateiktus skaičius. O jame buvo nurodyta, kad vienos laiptinės remontas kainuos 9136 litus, bet dalis išlaidų bus padengta iš namo techninės priežiūros lėšų ir kaupiamojo fondo.

Nurodytą sumą padaliję iš butų skaičiaus, bet neįsigilinę į tai, kad dar turi techninės priežiūros ir kaupiamąjį fondus, gyventojai ir gavo juos išgąsdinusias sumas (apie 600 Lt).

„Mes tikrai nežiūrėjome į tas sukauptas sumas“, – pripažino gyventojų atstovės.

Atmetus sukauptas lėšas, vienam butui beliko per 6 mėnesius sumokėti po 55 litus. Kadangi nuo lapkričio jau praėjo dar 5 mėnesiai, ir šios sumos dar sumažės. Mokėti gyventojai pradės tik baigus darbus.

Metines ataskaitas pateikia kasmet

Mažiausią laiptinių remonto kainą pasiūlė UAB „Kestartis“. Dėl darbų kokybės, pasak A.Kvederio, gyventojai gali nesijaudinti. Mat pagal statybos reglamentą, su rangovu sudarytoje sutartyje numatytas 5 metų garantinis laikotarpis. Be to, darbus priimant privalės dalyvauti ir gyventojų atstovai. „Mums dėl to tik lengviau: kol gyventojai turi pretenzijų dėl kokybės, tol mes rangovui pinigų nemokame“, – sako A.Kvederis.

Žinoma, mokesčių nemokantys darbininkai „iš gatvės“ gal sutiktų remontuoti ir pigiau, bet nei kokybės, nei garantijų iš jų, anot A.Kvederio, juk neišreikalausi.

Minėtoje laiptinėje remontas turėtų būti baigtas šią savaitę. 

Kasmet pavasarį visų „Šilutės būsto“ administruojamų namų gyventojams pateikiamos metinės ataskaitos apie praėjusiais metais atliktus darbus ir gyventojų sukauptas lėšas. Tokia ataskaita jau šiomis dienomis bus pakabinta ir minėtame daugiabutyje.

Ataskaitos apie jų namo priežiūros finansinę situaciją pateikiamos ir „Šilutės būste“ apsilankiusiems gyventojams.
Bus remontuojamos visos šešios Sodų g. 1 namo laiptinės, iš karto pradėti visų remonto tiesiog nespėta. Beje, kitų laiptinių gyventojai jau anksčiau apsilankė „Šilutės būste“, gavo išsamią informaciją, o grįžę ją perdavė savo kaimynams.

M.Stankus su ketvirtosios laiptinės atstovais susitarė, jog artimiausiu laiku jų laiptinėje sukvies gyventojų susirinkimą, kuriame dar kartą išsiaiškins visus niuansus.

„Mes visada kviečiame visus gyventojus, kilus bet kokiems neaiškumams, ateiti pas mus. Mūsų durys atviros visiems ir kiekvienam stengiamės išsamiai paaiškinti jo situaciją“, – sako A.Kvederis.