Nesaugių šprotų konservų gamintojams skirta bauda

produkcijaValstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išnagrinėjo bylą pagal Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2011 m. gruodžio 12 d. Maisto įstatymo pažeidimo, taikant Produktų saugos įstatyme nustatytą atsakomybę, protokolą dėl UAB „Baltijos delikatesai“ pavojingų maisto produktų – žuvies konservų – pateikimo į rinką. Nustatyta, kad produktai buvo nesaugūs.
 
Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai, gavę iš Vokietijos per RASFF – Europos Sąjungos Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą – pranešimą, 2011 m. gruodžio 1 d atliko neplaninį patikrinimą UAB „Baltijos delikatesai“ sandėlyje Palangoje. RASFF pranešime iš Vokietijos buvo nurodyta, kad UAB „Baltijos delikatesai“ pagamintuose žuvies konservuose – rūkytuose šprotuose aliejuje „Dedukas“ – nustatytas padidintas benzo(a)pireno kiekis: aliejuje šis cheminis teršalas didžiausią leistiną normą viršija apie 25 kartus, o žuvyje – apie 2 kartus.
 
Patikrinimo metu nustatyta, kad iš viso UAB „Baltijos delikatesai“ pagamino ir pateikė į rinką tris partijas 38 883 vnt. (6 457,5 kg) žuvies konservų – rūkytų šprotų aliejuje „Dedukas“, kurie neatitiko produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų produktų saugos reikalavimų.
 
Siekdama, kad produktas nepatektų vartotojams, valstybinė maisto kontrolės institucija priėmė sprendimą uždrausti nesaugaus produkto pateikimą į rinką ir įpareigojo platintoją pašalinti produktą iš rinkos bei saugiai sunaikinti nesaugų produktą.
 
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateiktoje medžiagoje Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informavo, kad žuvies konservų gavėjas Vokietijoje– Monolit Sud GmbH Hertzstrasse išplatino produkciją Vokietijoje, Ispanijoje, Danijoje ir Graikijoje. Kitą dalį produkcijos – apie 770 kg -UAB „Baltijos delikatesai“ pateikė platintojams Lietuvoje. Pateiktais duomenimis Lietuvoje buvo išimti iš rinkos ir utilizuoti 82 kg nesaugių žuvies konservų, Ispanijoje – 60 kg, Graikijoje – 38 kg ir 235 kg Vokietijoje. Viso utilizuota 415 kg susigrąžintos iš rinkos nesaugios produkcijos.
 
Ištyrusi bylos aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus ir išklausiusi bylos nagrinėjimo proceso dalyvių paaiškinimus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba už Maisto įstatymo pažeidimą UAB „Baltijos delikatesai“ skyrė 1800 litų baudą.