Nesusikalbantys neįgalieji vėl nori nuversti pirmininkę

 neigaliuju gincas 2 copyPAPILDYTA 2011 10 28
17:14
Šilutės rajono neįgaliųjų draugiją vėl drasko vidiniai konfliktai. Aistros kunkuliuoja jau nuo pirmadienio. Praėjo tik metai, kuomet neįgalieji buvo pasišovę nuversti savo pirmininkę Laimą Dulkytę. Dabar kelių kaimo poskyrių vadovai vėl grasina atsiskirti nuo draugijos, kaltina pirmininkę vienvaldyste ir svarbios informacijos nesidalijimu su kitais. Kitų nuomone, kiršinimas vyksta tik dėl asmeniškumų.

Neįgaliųjų tarybos posėdyje trečiadienį apmalšinti įsiaudrinusius žmones buvo sudėtinga ir Savivaldybės atstovams. Emocijomis grįsta diskusija privedė net iki ašarų, durų trankymo, tačiau nedavė jokių rezultatų.

Pagrindinė problema – nesusikalbėjimas?

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos tarpusavio nesutarimai į viešumą išsiveržia nebe pirmą kartą. Prieš 6 metus neįgalieji iš posto pašalino savo pirmininką Romualdą Lavrukaitį. Pernai norėta pakeisti pirmininkę L.Dulkytę. Tuomet skundai pasiekė net Lietuvos neįgaliųjų draugiją, jos atstovai du kartus važiavo į Šilutę aiškintis situacijos.

Tik apsigalvojusiai opozicijai paskelbus susitaikymo memorandumą, kuriam laikui konfliktai nurimo.

Pirmadienį draugijos pirmininkė L.Dulkytė, Švėkšnos padalinio vadovė Elvyra Milmantienė ir Vainuto poskyrio vadovė Anelė Lileikienė rajono vadovams Savivaldybėje išsakė savo nuoskaudas. Trečiadienį į nesutarimų priežastis Neįgaliųjų draugijos tarybos posėdyje plačiau gilinosi Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, vyr. specialistės Loreta Valienė ir Albina Šidlauskienė.

Socialinio skyriaus vedėjas prisipažino nebe pirmą kartą girdintis apie neįgaliųjų organizacijoje kylančius nesutarimus, tačiau priminė, jog Šilutės rajono neįgaliųjų draugija yra nevyriausybinė organizacija, vadinasi, Savivaldybė neturi teisės nurodinėti, kaip reikia tvarkytis. Savivaldybės atstovai gali tik tarpininkauti, siūlyti sprendimus.

Pagrindine problema A.Šimelionis įvardijo nesusikalbėjimą tarp organizacijos centro ir kaimo padalinių.

Kaimai negauna maisto produktų

A.Šimelionio iškeltus klausimus apie Neįgaliųjų draugijos tarybos veiklą komentavo pirmininkė L.Dulkytė. Ji aiškino, jog bendru sutarimu metų pradžioje draugijos taryba renkasi kiekvieną paskutinio mėnesio trečiadienį. Tarybai priklauso atstovai iš Šilutės miesto ir iš 5 kaimiškųjų padalinių.

A.Šimelionis nusistebėjo, kodėl tiek mažai seniūnijų atstovų, mat rajone yra 11 seniūnijų.

„Nebuvo nė vieno susirinkimo! Vyksta vienvaldystė, viskas daroma viduje, su niekuo nesitariama. Ji visus projektus rašo viena. Nebėra kantrybės, nėra čia su kuo dirbti…“, – apmaudą ir širdgėlą liejo inkakliškė Zita Drungėlienė. Jai pritarė ir kitos moterys, nurodydamos, kad svarbiausia problema – su nariais nesitariama.

A.Lileikienė, E.Milmantienė, Z.Drungėlienė taip pat aiškino, kad diskriminuojami kaimo skyriai. Pasak jų, gaunama labdara iš Maisto banko dalijama išskirtinai tik Šilutės miesto neįgaliesiems, nors didžioji dalis (per 275) neįgaliųjų gyvena seniūnijose. Iš viso draugijoje yra apie 500 narių.

L.Dulkytė kaltinimus neigė. Ji aiškino, jog ne visi girdi ar nori girdėti, kas sakoma susirinkimuose. Pasak L.Dulkytės, draugija neturi finansinių išteklių keliauti po visą rajoną su maistu – juk gautus produktus (duonos, pieno ir kitus gaminius) reikia išvežioti nedelsiant. Be to, tik nedaug kas iš kaimų yra parašęs prašymus, kad paramos maistu norėtų.

Socialinės paramos skyriaus vedėjui per tarpusavio ginčus taip ir nepavyko išsiaiškinti, kas maisto produktus skirstančią komisiją išrinko. Jis akcentavo, kad draugija yra viso rajono, o ne vien tik miesto. Kadangi savivaldybė suteikia draugijai patalpas, moka už komunalinius mokesčius, todėl nori, kad paslaugos pasklistų plačiai.

A.Šimelionis ragino aktyviau bendrauti su seniūnijų socialiniais darbuotojais, seniūnais, Socialinės paramos skyriumi. Jo nuomone, du kartus per savaitę produktus nugabenti į rajoną nėra problema, tereikia to norėti.

Pareikš nepasitikėjimą pirmininke

Vyr. specialistė A.Šidlauskienė komentavo neįgaliųjų skundus, kad kaimų skyriai negauna jokios labdaros iš draugijos.
Specialistė aiškino, kad technines priemones Socialinės paramos skyrius teikia tik konkretiems asmenims, parašiusiems prašymą, bet ne organizacijai. Ji kvietė dėl to šnekėtis su seniūnijų socialiniais darbuotojais.

„Jūs organizacijoje turite aptarti, ar siekiate tik materialinės naudos, ar ir bendruomeniškumo, paramos vienas kitam“, – pastebėjo L.Valienė.

„Jei nesutariate, darykite biurokratiškai – viską protokoluokite, tarkitės ir balsuokite dėl kiekvieno klausimėlio“, – aistras malšinti bandė A.Šimelionis. Pasak jo, ne išeitis ir viską metus atsiskirti nuo organizacijos.

Pasiūlyta kas savaitę daryti išvažiuojamuosius posėdžius į seniūnijas ir išklausyti vietos neįgaliųjų nuomonę. Pirmoji išvyka planuojama lapkričio 3 d. į Švėkšną.

Svarstoma kuo greičiau rengti ataskaitinį susirinkimą ir jame dalis draugijos tarybos narių vėl nori pareikšti nepasitikėjimą pirmininke.

Švėkšnos padalinio vadovė E.Milmantienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad, jos manymu, tai vienintelė išeitis normalizuoti atmosferą draugijoje.