Netvarkomos ir skauduliu virtusios gatvės tampa „tuoj sprogsiančia votimi“

Keturių sodų bendrijų: „Pienininkas“, „Ąžuolas“, „Klevas“ ir „Pamarys“ pirmininkai vėl mina kelius į savivaldybės rūmus. Pagrindinis šių sodininkų atstovų skaudulys – Lapalių gatvė, jau daug metų vadinama „ekstremalaus važiavimo trasa“.

Tokiu keliu jau ne vienerius metus kasdien priversti kratytis net keturių sodų bendrijų gyventojai.

Anot sodininkų, sausesniu metu šio kelio danga primena tarką, didžiuliais dulkių debesimis dusinančią netoliese gyvenančiuosius. Vos palijus ji tampa „pliurzyne – makalyne“. Išmuštos važiuojamoje dalyje duobės, upeliais nuo gerokai virš kelio dangos iškilusio kelkraščio srūvantis ir besisunkiantis iš apačios gruntinis vanduo – tai vis sodininkų ne vienerių metų skauduliai, virtę „tuoj sprogsiančia votimi“…

Nebevažiuoja net mokyklų autobusai

Sodų bendrijų pirmininkai Vytautas Budrys (s/b „Pienininkas“), Jurgita Stonkuvienė („Ąžuolas“), Juozas Tekorius („Klevas“) ir Kęstutis Jokubauskas („Pamarys“) bei prie jų prisijungusi Traksėdžių bendruomenės pirmininkė Eglė Paulauskienė antradienį atvyko susitikti su Savivaldybės vadovais. Atvykusieji turėjo surinkę per 150 gyventojų parašų ir jau nebe pirmą kartą atsinešė rašytinį prašymą dėl Lapalių gatvės asfaltavimo.

Išdėstę skauduliu virtusią Lapalių g. situaciją, sodininkai prašė, kad rajono meras Vytautas Laurinaitis ir administracijos vadovai atkreiptų dėmesį į šio kelio dangos būklę ir kuo skubiau imtųsi veiksmų išties kritinei situacijai išspręsti.

„Pamario“ pirmininkas K. Jokubauskas išsamiai išdėstė problemą. Anot jo, jau ne vieną ir ne du kartus jis mynė takus pas Šilutės seniūną Raimondą Steponkų. Prašė jo suorganizuoti ir nukasti kelio kraštus, kurie pačią gatvę kartas nuo karto greideriuojant yra tiesiogine prasme pavertę grioviu. Palijus ant tokio kelio pakraščių vanduo tiesiog nubėga ir laikosi važiuojamojoje dalyje, o smėlio ir žvyro dangą paverčia „pliurzyne“.

Kelio būklė jau tokia, kad net mokyklų geltonieji autobusiukai juo nebevažiuoja, o moksleivių laukia Traksėdžiuose. Todėl dauguma sodininkų savo atžalas į mokyklas vežioja patys.

Anot sodininkų atstovų, jų anksčiau teikti prašymai sutvarkyti tokią kritinę kelio, kuris jungia keturis sodus, būklę nebuvo išgirsti. Nukasti iškilusius kelkraščius ar padaryti šalia kelio griovius, pasak jų, būtų maždaug dviejų dienų darbas. „Jei neišeina kitaip, duokit mums technikos, patys nusikasime tuos kelkraščius“, – sakė K. Jokubauskas, patikslindamas, kad kasti reikėtų apie 200 metrų.

Kelias virto loviu

Sodų bendrijų pirmininkai sakė, jog prie Lapalių g. smėlio danga padengto kelio stovi vandens bokštas, kuris jau daug metų priklauso privačiam asmeniui. Tačiau vandens bokštas yra apleistas, o gruntinis vanduo iš jo srūva tiesiai į kelio ruožą.

„Seniūnijos atstovai kartas nuo karto nuvažiuoja, užkemša tą bėgantį vandens lataką, bet tuo viskas ir baigiasi“, – sakė K. Jokubauskas. Anot jo, atvykęs bokšto savininkas visus užtaisymus atkemša. Tas vanduo kyla, ypač rudenį ir pavasarį, sunkiasi kelio gruntu pro apačią.

Sodų bendrijos „Pamarys“ pirmininkas jau ir pačiam seniūnui asmeninio pokalbio metu yra pasakęs, jog dėl to, kad nesiimama jokių priemonių prieš bokšto savininko savivalę, pareikalaus seniūno padengti automobilio važiuoklės tvarkymo sąskaitas…

Sodų bendrijų pirmininkai J. Stonkuvienė, V. Budrys, J. Tekorius ir K. Jokubauskas kelius į Savivaldybę mina jau nebe pirmus metus.

„Mes neprašom tuoj pat asfalto, bet prašom sutvarkyti kelią taip, kad jis nebūtų vandens nubėgimo loviu“, – prašančiųjų vardu sakė K. Jokubauskas.

Anot sodininkų, jiems keistu ir pažeidžiančiu kelių eismo taisykles dalyku atrodo ir sunkiojo transporto stovėjimas šalia probleminio Lapalių g. kelkraščio ties Traksėdžiuose esančiu durpynu. Tiesa, šalia durpyno neseniai buvo įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, bet ji akivaizdžiai per maža. Sunkusis durpyno transportas sustoja ant kelio ruožo, kur pastatytas kelio ženklas, įspėjantis apie greičio ribojimą iki 30 km per valandą. Sodininkai klausė valdžios atstovų, kodėl į tai niekas neatkreipia dėmesio, nepaiso pažeidimų. Be to, toks sunkusis transportas yra išvažinėjęs kelkraščiuose griovius, jis dar labiau niokoja kelią, sulanksto šviestuvus.

Panaikintos žvyrkelių tvarkymo programos

Atvykusius sodų bendrijų pirmininkus išklausė meras V. Laurinaitis, administracijos direktorius V. Pozingis, Šilutės seniūno pavaduotojas A. Ivanauskas ir Ūkio skyriaus specialistas M. Oželis.

Išklausęs sodininkų problemas meras V. Laurinaitis sakė, jog savivaldybės administracija į kelių tvarkymo klausimus nesikiša. Tam spręsti yra seniūnijoje sudaryta komisija iš seniūnaičių ir bendruomenių pirmininkų, kuri renkasi pavasarį į susirinkimą ir sudėlioja vietinės reikšmės kelių tvarkymo eilę. Anot mero, jei savivaldybės administracija pradėtų kištis į kelių tvarkymo klausimus seniūnijose, sugriūtų visa tvarka. Tuomet į merą pradėtų kreiptis visi seniūnijų ar seniūnaitijų gyventojai, nes rajone yra labai daug prastos būklės kelių.

Susitikime su sodininkų atstovais dalyvavo ir Šilutės seniūno pavaduotojas Algirdas Ivanauskas. Jis sakė, jog Lapalių gatvės situacija jam gerai žinoma – net „iki skausmo“. Anot A. Ivanausko, šiuo metu nėra lėšų šios gatvės tvarkymui. Net ir iškilusių kelkraščių nukasimas kainuotų taip pat nemažus pinigus, nes reikėtų ne tik juos nukasti, bet ir iškasti griovius, o gruntą išvežti.

Situaciją apie seniūnijų kelių tvarkymą aiškino ir Ūkio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Oželis. Anot jo, pernai pagal dvi skirtingas programas – verslo ir investicijų – buvo sutvarkytos dvi gatvės, tarp jų – ir Durpyno g. Šiemet bus tvarkoma Šilojų gatvė. Visam tam buvo skirta pusė milijono eurų. Šiemet tos programos – žvyrkelių asfaltavimo ir sodų bendrijose esantiems keliukams tvarkyti – panaikintos, todėl Savivaldybės administracija nebegali kreiptis, kad gautų tikslinių lėšų vienos ar kitos gatvės tvarkymo darbams.

Pernai dar buvo vykdoma žvyrkelių asfaltavimo programa, pagal ją ir buvo nuspręsta išasfaltuoti Durpyno gatvę.

Tiesa, nors šiemet visiems savivaldybės keliams yra biudžete numatyta apie 2,4 mln. eurų lėšų, bet jų vos užtenka. Šie pinigai dalijami viskam: ir žiemą sniego valymui, vasarą – laistymui, kitai priežiūrai, apšvietimui ir t.t.

Vilties visgi suteikė

Anot seniūno pavaduotojo A. Ivanausko, vertinant Lapalių gatvės situaciją, yra numatyta sodų susisiekimo klausimą išspręsti žiedinio eismo įrengimu. Bet tai – ateityje.

Tačiau po vakarykščio susitikimo su sodų bendrijų pirmininkais Savivaldybės administracijos ir seniūnijos atstovai nusprendė popiet nuvykti ir pažiūrėti, kokia išties situacija yra Lapalių gatvėje.

Galbūt po apžiūros bus surasta bent kažkiek lėšų, jog „lovys“ bent kiek būtų sumažintas ir vanduo jį semtų rečiau. Tuo pačiu valdžios atstovai nutarė apžiūrėti ir vandens bokštą, o už jo nepriežiūrą kreiptis į gamtosaugininkus, kurie imtųsi tam tikrų veiksmų.