Nubausti Juknaičiuose siautėję trys jaunuoliai

boys fighting6Pernai vasarą, birželio mėnesį, trys jaunuoliai G.G, V.V ir V.M. atėjo apsipirkti į Juknaičių parduotuvę, kurios antrame aukšte yra medicinos centras „Puriena“. Vaikino V.V, kuris pirmas išėjo iš parduotuvės, laukė M.L., T.K. ir V.Š. Vienas iš jų – M.L. tyčia kumščiu sudavė V.V. į veidą. Kiek vėliau iš parduotuvės išėjęs G.G. pamatė rankomis veidą užsidengusį draugą ir suprato, kad jam smūgiavo šalia stovėjęs stambaus sudėjimo vaikinas.

Nenorėdamas, kad ir jį sumuštų, G.G. pasileido bėgti iki autobusų stotelės. Pabėgti jam pavyko, tačiau bėgdamas nepajuto kaip iš kišenės iškrito mobilusis telefonas. Iš paskos bėgo ir apkumščiuotas draugas, bet netoli autobusų stotelės jau kitas mušeika – T.K. jį pasivijo ir pargriovęs ant žemės ėmė spardyti. Smūgius vaikinas juto ir iš kairės, ir iš dešinės pusės, smūgiu į veidą užpuolikas jam praskėlė lūpą.

Trečiasis vaikinas pabėgti nespėjo, jam dar būnant prie parduotuvės mušeika V.Š. smogė į galvą ir jis praradęs pusiausvyrą pargriuvo. Tada jam dar spyrė. Daugiausia smūgių kliuvo į kairę ranką. Kitą dieną dėl rankos skausmo vaikinas kreipėsi į medikus, paaiškėjo, kad muštynių metu jam lūžo ranka. V.Š. palikęs gulintį V.M. nubėgo stotelės link.

Teisme chuliganai atsiprašė nukentėjusiųjų ir gailėjosi dėl užpuolimo, nes tą vakarą buvo išgėrę.

Teismas trijulei skyrė laisvės apribojimą metams, nuo 22 val. iki 6 val. ryto vaikinai turės būti namuose. V.Š., kuris žolėje rado ir draugui atidavė telefoną ir vienam iš sumuštųjų sulaužė ranką, vienerius metus praleis kalėjime.

Nuosprendis galėjo būti skundžiamas.