Nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis daugėja

Vidaus reikalų ministerija parengė praėjusių metų kovos su prekyba žmonėmis situaciją ir pateikė siūlymus, kaip efektyviau su tuo kovoti.

Lietuvoje 2023 m. dėl prekybos žmonėmis vykdyti 27 ikiteisminiai tyrimai, iš jų – 13 naujų (2022 m. – 12). Daugiausia tyrimų pradėta dėl prekybos žmonėmis priverstiniam darbui, kiek mažiau – dėl prekybos žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, nusikalstamoms veikoms, vaiko pirkimui.

Daugiau nei pusėje pradėtų tyrimų tikslo šalimi buvo Lietuva. Kitos šalys, kuriose buvo išnaudojami Lietuvos piliečiai – Belgija, Jungtinė Karalystė, Ispanija ir Vokietija.

2023 m. nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis pripažinta 15 asmenų (3 moterys ir 12 vyrų). Dauguma – Lietuvos piliečiai, dvigubai mažiau – trečiųjų šalių piliečiai: Ukrainos, Venesuelos, Kirgizijos ir Uzbekijos. Pastarieji nukentėję nuo prekybos žmonėmis darbui nežmoniškomis ir į vergiją panašiomis sąlygomis vairuojant vilkikus.

Pagrindinės tapimo auka priežastys – aukos atžvilgiu panaudota apgaulė arba pasinaudojimas jos pažeidžiamumu.

2023 m. Lietuvos pirmosios instancijos teismuose baigtos nagrinėti 5 su šiuo nusikaltimu susijusios baudžiamosios bylos, nuteisti 23 asmenys (2 moterys ir 21 vyras), visi – Lietuvos piliečiai.

2023 m. kompleksinė pagalba buvo suteikta 280 nukentėjusių ar galėjusių nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenų. Tokių žmonių daugėja.

Siekiant užtikrinti kovos su prekyba žmonėmis pažangą siūloma stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, organizuoti mokymus, kaip atpažinti ir apsaugoti prekybos žmonėmis aukas, organizuoti švietimo veiklas mokiniams apie prekybos žmonėmis pavojus, raginti savivaldybes sudaryti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijas, numatyti vietas nukentėjusių aukų apgyvendinimui ir kt.

Pagal VRM inf.