Nuo įsiutusio brolio gynėsi plastikiniu žaislu ir kibiru

Family fight by AbidosPraėjusių metų spalio 18-osios vakarą virtuvėje išgėrinėjo du broliai ir gimtadienį švenčianti mergina. Alkoholis aptempdė protą – įpykusio girto E.K. smūgių kliuvo dviem jo seserims ir broliui.  Šeimos nariai gynėsi, kaip tik galėjo, – savigynos įrankiais tapo pliušinis žaislas bei metalinis kibiras.

Nors po šio įvykio pretenzijų broliui, kuris vėliau net neprisiminė visų įvykio detalių, artimieji neturėjo, bet neseniai teisme jis išgirdo nuosprendį.

Vieną seserį mušė, kitą – smaugė

Tos dienos įvykiai, nukeliavę iki teismo, prasidėjo apie 20 val., kai į namus grįžę neblaivūs broliai E.K. ir E. bei vieno iš jų draugė virtuvėje gėrė alų. Sesuo V.K., atėjusi į virtuvę iš šaldytuvo pasiimti maisto, užkliuvo girtam E.K. Šis neleido jai tuštinti šaldytuvo, todėl V.K. ir E.K. pradėjo žodžių karą.

Nukentėjusioji sesuo teisme pasakojo, kad vejama nuo šaldytuvo ji iškeikė brolį E.K., paskui abu pradėjo koneveikti vienas kitą. Brolis ją pasivijo kitame kambaryje ir trenkė kumščiu į veidą ir petį, pačiupęs už kojos nuvilko nuo sofos ant grindų ir spardė ne mažiau dešimt kartų į įvairias kūno dalis.

Į pagalbą seseriai puolė kita sesuo G.K. – ji plastikiniu žaislu trenkė E.K. kelis kartus per galvą, tempė jį nuo sesers.
E.K. atsisukęs ją pastūmė ir ši nugriuvo ant lovos. Tuomet brolis suėmė jai už kaklo ir pradėjo smaugti.
Smurtą prieš seseris sustabdė brolis E., įbėgęs į kambarį ir prirėmęs įpykusį E.K. prie sienos. Merginos išbėgo kieman.

Sužalojo broliui akį

Nuo sesių atskyręs įpykusį brolį ir pats gavęs smūgį į veidą, E. taip pat išėjo į kiemą. Teisme jis sakė, kad tą vakarą buvo labai girtas ir mažai ką atsimena. Broliui E.K. nukentėjusysis pretenzijų neturi, nors E.K. jam sumušė akį, dėl to teko kreiptis į gydytojus.

Medikai nustatė, kad konflikto metu broliui E. atsirado nedidelė muštinė kairės akies viršutinio voko žaizda, sumuštas akies obuolys. Tai traktuojama kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

Seserys pasakojo, kad namuose prasidėjęs konfliktas nenurimo – paskui brolį E. į kiemą išėjęs E.K. vėl užsimojo jam trenkti, todėl E. griebė nuo tvoros metalinį kibirą ir šiuo trenkė įpykusiam broliui du kartus. Tai dar labiau užsiutino E.K. – jis sugriebė E. ir abu nuvirto ant žemės. Tada E.K. broliui pirštu dūrė į akį. Seserys juos atskyrė.

Konfliktuojančio jaunimo mama R.K. teisme liudijo, kad tą vakarą namuose jos sūnūs E. ir E.K. šventė į svečius užsukusios draugės R. gimtadienį. Tą vakarą moteris matė ne viską, nes kurį laiką darbavosi tvarte. Išgirdusi kieme triukšmą, išpuolė ir pamatė gulintį E. Jo akis jau buvo sužalota. E. mamai pasakė, kad jam akį sužeidė brolis E.K.

Mama, kaip ir dukros, smurtavusiam sūnui pretenzijų byloje nereiškė.

Už bausmę turės atidirbti

E.K. dėl tą vakarą prasiveržusios savo agresijos kaltu prisipažino visiškai ir sakė, kad nuosekliai prisiminti visų įvykių negali, nes buvo girtas. Gailisi taip pasielgęs.

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa buvo pareiškusi 37,47 Lt ieškinį dėl E. gydymo, bet E.K. tą sumą ligonių kasai sumokėjo, todėl irgi pretenzijų nebereiškė.

Teisiamajam paskirta 5 mėnesius atlikti viešuosius darbus – neatlygintinai per mėnesį dirbti po 20 valandų.
Nuosprendis dar gali būti skundžiamas.