Nuo kelerių metų privaloma lankyti pirmąją klasę?

Inkakliu ketvirtokai i mokykla atlydejo pirmokusBaigiantis mokslo metams nemažai tėvų teiraujasi, nuo kelerių metų vaikas turi eiti į pirmąją klasę. Klausimų ypač kyla tiems, kurių vaikams rugsėjo 1-ąją dar nebus sukakę septyneri, o savo septintojo gimtadienio jie sulauks metų pabaigoje.

Švietimo įstatyme nustatyta, kad į 1-ąją klasę turi ateiti tie vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukaks septyneri. Vadinasi, visi vaikai, kurie gimę  2005 m. sausio–gruodžio mėn., šiemet turės tapti pradinukais.

Tėvų pareiga – išleisti septynmetį vaiką į 1-ąją klasę ir taip užtikrinti vaiko teisę į mokslą. Jokių išimčių – t.y. atidėti vaiko mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą, kai jam sukanka septyneri, – Švietimo įstatymas nenumato.

Tačiau tėvai, auginantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, kuriems specialistai yra nustatę, jog reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba ir sveikatą tausojantis dienos režimas, gali prašyti, kad ugdymas pagal vaiko poreikiams pritaikytą programą (pradinio ir priešmokyklinio ugdymo) būtų vykdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, turinčioje reikalingus specialistus. Ar vaikui tikrai reikia tokios pagalbos, nustato savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ir sveikatos priežiūros įstaiga. Tokiu atveju turi būti pasirašyta vienerių metų trukmės trišalė mokymosi sutartis tarp tėvų, darželio ir steigėjo priskirtos bendrojo ugdymo mokyklos.

Jeigu septynmetis vaikas neišleidžiamas į pirmąją klasę, tėvams yra taikoma administracinė atsakomybė.

Tėvų pageidavimu, vaikas gali pradėti lankyti mokyklą ir nuo šešerių, jei yra pakankamai subrendęs. Vaiko branda yra nustatoma savivaldybės pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Tėvai gali pasirinkti, kada jie kreipsis į tarnybą dėl vaiko brandumo įvertinimo. Galima kreiptis prieš leidžiant penkiametį į priešmokyklinę grupę arba prieš leidžiant šešiametį į pirmąją klasę.

Į priešmokyklines grupes vaikų darželiuose ar mokyklose nuo šių metų rugsėjo susirinks vaikai, kurie yra gimę 2006 m. Nors priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje nėra privalomas, tačiau visi – tėvai, pedagogai, mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečio dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą. Vaikai įgyja socialinių įgūdžių, išmoksta bendrauti su bendraamžiais, orientuotis naujoje aplinkoje, atlikti tikslines užduotėles. Priešmokyklines grupes lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi pradinėse klasėse. Šiuo metu priešmokykliniame ugdyme dalyvauja daugiau nei 70 procentų šešiamečių.

Jis ypač svarbus socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams. Todėl tais atvejais, kai vaikas auga socialinės rizikos šeimoje, yra neprižiūrimas ir pan., savivaldybės administracijos Vaiko gerovės tarybai rekomendavus, jam gali būti skirtas privalomas priešmokyklinės grupės lankymas.