Nuo lapkričio 1 d. energetiniai gėrimai – tik pilnamečiams

red bull-nuodaiNuo 2014 m. lapkričio 1 d. nepilnamečiai nebegalės nusipirkti energetinių gėrimų. Tai reglamentuoja įsigaliojusios Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pataisos. Minėto įstatymo 61 str. rašoma: „Draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Energetinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų, privalo iš perkančio energetinius gėrimus asmens reikalauti pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo tapatybę patvirtinančio dokumento, energetinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam energetinius gėrimus“.

2014 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė lydimąjį įstatymą, nustatantį atsakomybę už minėtus pažeidimus

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta, kad už energetinių gėrimų pardavimą asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, bus skiriama bauda nuo 200 iki 400 Lt, o už energetinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą nepilnamečiams, – bauda nuo 50 iki 200 Lt. Tokio pobūdžio administracines bylas turės teisę nagrinėti tiek policijos įstaigos, tiek savivaldybių vykdomosios institucijos, tiek Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.