Nuo šiol paminklas laisvės gynėjams šviečia tamsoje

Prieš keletą dienų Žemaičių Naumiesčio seniūnijos darbuotojai vienam iš pagrindinių miestelio akcentų suteikė naujų spalvų – apšvietė paminklą Nepriklausomybės kovų savanoriams. Iki tol sutemus jis skendėjo tamsoje.

Paminklas dabar gerai matomas ir naktį.

Tai labai svarbi ir naumiestiškių gerbiama vieta. Prieš daugiau kaip 100 metų, artėjant 1918 metais atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės dešimtmečiui, miestelio bei jo apylinkių gyventojai surinko pinigus ir pastatytu paminklu pagerbė iš šių vietų kilusius savanorius, kurių nemažai žuvo gindami Lietuvos laisvę. 1951 metais, norėdama ištrinti Lietuvos valstybės simbolius, sovietinė valdžia paminklą nugriovė, tačiau 1988-ųjų pabaigoje naumiestiškiai šį laisvės simbolį atstatė.

Simboliška, kad paminklo viršūnėje – bokštas, panašus į Vilniaus Gedimino pilies bokštą, o jo viršūnėje – Lietuvos trispalvė.

Tad nuo šiol vakarais įsižiebus gatvių apšvietimui garbingas atminties liudijimas bus apšviestas ir iš toli matomas. Tamsoje sužibusio paminklo nuotrauką padarė naumiestiškis Zigmas Sirtautas. Jis taip pat buvo 1988 metais atstatomo paminklo liudininkas, fotografavo ir taip dokumentavo darbų eigą.

Prisiminęs 33 metų įvykius jis Žemaičių Naumiesčio muziejui perdavė tuomet darytas nuotraukas bei keleto minučių tuomet susuktą filmuką. Istoriniais eksponatais tapusios nuotraukos, jas sutvarkius bei skaitmenizavus filmuką bus matomos visiems.