Nuotekų dumblas virs naudingomis granulėmis

dumblo pudimo irenginiai vilniaus vandenys dumblas 012Kitų metų pabaigoje Šilutė ir kiti rajono miestai bei gyvenvietės taps daug švaresni ir draugiškesni aplinkai – į ją nepateks nuotekų dumblas, kuris pagal naujausias technologijas bus perdirbtas į nekenksmingas gamtai ir žmonėms sausas granules. Pastarąsias bus galima naudoti šildymui, dirvoms tręšti, karjerams rekultivuoti bei kitoms reikmėms.

Paversti šiuo metu laikinose saugojimo aikštelėse sandėliuojamo ir nemalonius kvapus skleidžiančio nuotekų dumblo kalnus saugia, dešimteriopai mažiau vietos užimančia bei lengvai transportuojama beveik bekvape medžiaga leis europinis projektas, kurį įgyvendina UAB „Šilutės vandenys“.

Suspėta įsisavinti 2 mln. litų

Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo remiamas projektas „Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-031) pradėtas įgyvendinti 2010 m., tačiau įvairūs biurokratiniai trukdžiai ir rangovo konkursas, kurį teko skelbti pakartotinai, realius darbus nukėlė iki šio rudens.

„Realūs darbai vandens valymo bendrovės teritorijoje pradėti tik nuo šių metų spalio 26-osios – būtent šią dieną gavome statybos leidimą. Geri rudens orai leido betonuoti, keisti rekonstruojamo pastato, kuriame bus pūdomas bei džiovinamas dumblas, stogo dangą, langus, įrengti lietvamzdžius, atlikti kitus darbus. Betonavimas vyko ir dumblo granulių saugojimo aikštelėje, kuri bus įrengta šalia technologinio cecho“, – sakė UAB „Šilutės vandenys“ vyriausioji inžinierė Vida Kiaulakienė.

Anot jos, iki stipresnių šalčių bus skubama padaryti kuo daugiau vidaus statybos darbų, kad jau ankstyvą pavasarį būtų galima pradėti montuoti įrangą. Bendrovė jau yra nupirkusi apie 60 proc. technologinių įrengimų.

Per pastaruosius mėnesius nauja bitumine danga uždengtas technologinio pastato stogas su apšiltinimo izoliacija, pakeisti langai, sutvarkytas granulių pastogės fasadas ir stogas, išbetonuoti pamatai būsimam pūdytuvui ir dujų talpyklai, taip pat išbetonuoti pirminio dumblo rezervuarai (3 sekcijos). Iš viso suspėta atlikti darbų ir įsigyti įrangos už 2 mln. litų.

Visa Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statybos vertė viršija 13 mln. litų. Iš ES struktūrinių fondų 2007-2013 m. paramos projektui skirta 10,44 mln. litų, valstybės biudžetas prisidės 1,23 mln. litų, o Šilutės rajono savivaldybės ir UAB „Šilutės vandenys“ dalis sieks 1,33 mln. litų.

Visus statybos ir įrengimų montavimo darbus, kuriuos pagal konkursą atlieka bendrovė „Arginta“ su partneriu UAB „Žibai“, planuojama užbaigti kitų metų gale. Už projekto techninę priežiūrą, administravimą ir viešinimą atsakinga konkurso laimėtoja UAB „Sweco Lietuva“.

Pūdyti ir džiovinti dumblą atveš maišuose ir statinėse

Be Šilutės miesto buitinių nuotekų dumblo, naujuose įrenginiuose bus tankinamas, pūdomas bei iki granulių išdžiovinamas ir šiuo metu laikinose saugojimo aikštelėse sandėliuojamas Kintų, Vilkyčių, Rusnės, Juknaičių, Švėkšnos, Vainuto, Saugų, Inkaklių ir kitų vietovių dumblas.

„Rusnėje jau veikia nauji valymo įrenginiai, modernūs dar statomi trijose vietose. Apsausintą dumblą apdoroti toliau atveš maišuose, o skystesnę frakciją – bačkose. Iš Kintų ir Švėkšnos dumblą jau dabar veža maišais ir krauna į „Šilutės vandenų“ saugojimo aikštelę. Vėliau šie taršalai bus perdirbti“, – aiškino V.Kiaulakienė.

Šilutės miesto bei atvežtam dumblui perdirbti bus pastatytas naujas dumblo tankintuvas ir pūdytuvas bei modernūs dumblo džiovinimo įrenginiai. Iš kitų valyklų atvežtas tirštintas dumblas per priėmimo mazgą bus išleidžiamas tiesiai į statomą pūdyto ir tankinto dumblo homogenizavimo rezervuarą.

Pūdytuve, kur dumblas išbus apie 20 parų, bus palaikoma 37 laipsnių temperatūra.  Tokiomis palankiomis sąlygomis bakterijos didelę dalį organinių medžiagų pavers į biodujas – metaną ir anglies dioksidą. Šios biodujos nenueis perniek ir bus naudojamos technologiniams procesams – jas deginant bus šildomi pūdytuvai, likusioji dalis nukreipta į dumblo džiovyklą. Dėl to bendrovė sutaupys šilumos ir elektros energijos – jos papildomai vidinėms bendrovės reikmėms iš kitų šaltinių reikės nedaug.

Visos nuotekų dumblo perdirbimo technologijos atitiks ES aplinkosaugos reikalavimus. Granulėmis tapęs dumblas bus saugomas uždaroje patalpoje, iš kurios fasavimo įranga bus arba pilamas į maišus, arba konvejeriu kraunamas į sunkvežimius išvežti į laukus, karjerus ar aplinkai tvarkyti.

Anot specialistų, Šilutės rajone susidarantis nuotekų dumblas yra aukštos kategorijos, jis gana švarus, neužterštas sunkiaisiais metalais, nes pamario krašte nėra agresyvių pramonės įmonių ir kitų pavojingų taršos židinių.

Nauda miestams ir žmonėms

„Modernios dumblo valyklos nauda gamtai, miestams ir žmonėms tikrai didelė. Sutvarkiusi nuotekas Šilutė taps dar patrauklesniu šiuolaikiniu miestu, kuris išsprendė opią aplinkosaugos problemą. Tai be europinės paramos šiais sunkmečio laikais būtų neįmanoma“, – teigė „Šilutės vandenų“ direktorius Alfredas Markvaldas.

Anot jo, projektas orientuotas ir į ateitį. Šilutėje ir kituose rajono miestuose kasdien susikaupia vis dideli naujai susidarančio dumblo kiekiai. Sukurta moderni jo perdirbimo ir pakartotinio panaudojimo infrastruktūra netaps grėsme aplinkos kokybei ir žmonių sveikatai, ypač per didžiuosius pavasario potvynius, kurie į Nemuną, Kuršių marias bei Baltijos jūrą nuneša ir negatyvius žmogaus veiklos pėdsakus.