Nustatyti maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės globos išlaidų dydžiai

DSC 0610Šilutės savivaldybės taryba vasario 21 dienos posėdyje patvirtino maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžius.

Pasak Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Rimkutės, paslaugų kainos didėjo visose globos įstaigose. Paslaugos kainos senyvo amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia svyruoja nuo 565 Eur iki 1030 Eur per mėnesį, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su sunkia negalia – nuo 628 Eur iki 1050 Eur per mėnesį.

Šilutės savivaldybės taryba patvirtino maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydį: suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su negalia, pradėjusiems gauti socialinės globos paslaugas iki 2017 m. gruodžio 31 d. – ne daugiau kaip 720 Eur per mėnesį, nuo 2018 m. sausio 1 d. – 520 Eur per mėnesį.

Suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia – ne daugiau kaip 790 Eur per mėnesį.

Be tėvų globos likusiam vaikui – ne daugiau kaip 1 053 Eur per mėnesį. Vaikui su negalia ir vaikui su sunkia negalia – ne daugiau kaip 1 304 Eur per mėnesį.

Pasak V. Rimkutės, priėmus šį sprendimą bus nustatoma maksimali riba, iki kurios Savivaldybė finansuos ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

Nustačius maksimalų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydį daliai asmenų, kurie pageidauja globos paslaugas gauti įstaigose, kurių paslaugų įkainiai yra labai brangūs, o žmonių pajamos nepakankamos ir jie neturi kitų pajamų šaltinių, paslaugos tose įstaigose nebus skiriamos. Tuo atveju žmogui bus siūlomos globos įstaigos, kurių ilgalaikės socialinės globos kainos yra mažesnės arba žmogus ar jo artimieji turės mokėti papildomai už teikiamas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas. Asmenys, kurie už teikiamas paslaugas mokės jiems paskaičiuotą 1 procentą nuo turimo turto vertės, nuo papildomo mokesčio galės būti atleisti pagal patvirtintas kitas tvarkas.