Opozicija jaučiasi atstumta ir ieško vietos savivaldoje

opozicija Savivaldybės Tarybos opozicijos lyderiai liberalai Algirdas Gečas, Raimundas Ambrozaitis bei konservatorė Sandra Tamašauskienė  spaudos konferencijoje paskelbė kreipimąsi krašto bendruomenei, žiniasklaidai ir savivaldybės Tarybai.
Kreipimesi teigiama, kad opozicijos politikai yra atstumti nuo svarbiausių savivaldybės įstaigų ir Europos sąjungos lėšas skirstančių asociacijų valdymo.

Turi teises ir jomis naudosis

Opozicijos lyderis A.Gečas vardijo įstaigas, į kurių stebėtojų tarybas valdančiosios koalicijos politikai neįsileido opozicijos politikų. Pastarieji negalės dalyvauti priimant sprendimus svarbiausiose sveikatos priežiūros įstaigose – Šilutės ligoninės ir Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybose.

Opozicijos atstovai nebuvo priimti ir į naujai steigiamos asociacijos „Žuvėjų kraštas“ valdybą. Ši asociacija turėtų pakeisti buvusią ir neskaidria veikla pagarsėjusią VšĮ „Pasienio žuvys“.

Pasak A.Gečo, visiems buvo žinoma, kad anksčiau viešają įstaigą „Pasienio žuvys“ kontroliavo Darbo partijos politikai, o dabar yra grėsmė, kad žuvininkystės programoms skirtas lėšas per asociaciją „Žuvėjų kraštas“  kontroliuos partija Tvarka ir teisingumas.

Pasak A.Gečo, opozicija nepageidautina ir dar vienos asociacijos valdyboje – „Lamatos žemėje“, kurioje skirstomos ES paramos lėšos kaimo gyvenviečių bendruomenių projektams. Šios asociacijos vadovu yra pats rajono meras Vytautas Laurinaitis, todėl nesunku įžvelgti galimą jo, kaip Vainuto bendruomenės atstovo, interesų konfliktą. Kas drįs prieštarauti rajono vadovo pageidavimams “Lamatos žemės” valdyboje?..

Kreipimąsi paskelbę opozicijos politikai kviečia rajono bendruomenę telktis ir kartu neleisti atskiroms politinėms ir verslo grupuotėms atimti teisę turėti realią vietos savivaldą.

Nori viešumo ir kabineto

Spaudos konferencijoje dalyvavęs liberalas Jonas Jatautas sakė, kad opozicijos politikų ignoravimas formuojant savivaldos institucijas yra nepriimtinas, nes taip pažeidžiamos savivaldybės žmonių teisės. Jo nuomone, valdančiosios koalicijos politikai ir jų lyderis V.Laurinaitis nesupranta, jog savivaldybės Taryba yra ne tik valdančiosios koalicijos politikai, bet ir Tarybos opozicijos politikai. Todėl opozicijos politikai, nors neįleidžiami į Savivaldybės įmonių ir įstaigų stebėtojų tarybas bei asociacijų valdybas, įsipareigoja dalyvauti minėtų institucijų posėdžiuose savivaldybės Tarybos narių teisėmis ir informuoti visuomenę apie rengiamus sprendimus.

Opozicijos politikai reikalaus, kad Savivaldybės administracija suteiktų kabinetą opozicijos politikų susirinkimams ir vietą Savivaldybės interneto tinklalapyje, kad galėtų viešinti savo skelbimus ir pareiškimus lygiomis teisėmis su valdančiąja koalicija.