Opozicija skelbia: Savivaldybė pavojuje – liks tik ubago lazdos

OPOZICIJA 3Atstatydintosios merės Daivos Žebelienės politikų komanda tik po mėnesio susiformavo į opoziciją. Antradienį spaudos konferencijoje paskelbta, jog opozicijos lyderis bus vadinamosios Liberalų frakcijos pirmininkas Arvydas Jakas, priklausantis politinei partijai TAIP. Jo pavaduotojai bus socialdemokratas Saulius Vytuvis ir liberalcentristas Algirdas Gečas.

Iš viso opozicijos gretose galimai bus 12 politikų: be jau paminėtų, opozicijos koalicijos pareiškimą yra pasirašę socialdemokratai Algirdas Balčytis, Alfonsas Vanagas ir Antanas Kubaitis, liberalsąjūdiečiai Edvardas Vitkauskas ir Jonas Purlys bei liberalcentristas Vytautas Laurinaitis. Dar vienas liberalcentristas Steponas Kazlauskas, nors viešai Tarybos posėdyje buvo pasiskelbęs, jog nesijungs nei prie valdančiųjų, nei prie opozicijos, pasak A.Gečo, dabar jau yra pasižadėjęs pasirašyti opozicijos koalicijos pareiškimą ir tai padarys, kai sugrįš iš užsienio kelionės.

Pareiškimas

Opozicijos lyderis A.Jakas perskaitė pareiškimą, kuriame išdėstytos abejonės, ar rajono mero Šarūno Laužiko veiksmai Europos Sąjungos fondų lėšomis modernizuoti privačią prieplauką yra teisėti, ir ar meras nėra Darbo partijos įkaitas.
Pareiškime teigiama, kad „2013 m. gruodžio 9 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos (neeiliniame) 37-jame posėdyje susiformavusi nauja valdančioji dauguma ir naujai išrinktas meras Š.Laužikas jau spėjo savo darbu įrodyti, kad jų požiūris į Šilutės rajono savivaldybės valdymą yra destruktyvus ir neparemtas nuosekliu strateginių Tarybos veiklos planų ir prioritetinių projektų įgyvendinimu.

Pavieniai ir prieštaringi valdančiųjų partijų lyderių pasisakymai žiniasklaidoje apie jų galimas programines veiklos kryptis tik patvirtina tą faktą, kad šie politikai neturi bendros veiklos programos ir vedami savo asmeninių ambicijų skirtingai įsivaizduoja tolimesnę Šilutės rajono savivaldybės ateitį.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos opozicijai kelia nerimą tai, kad Darbo partijos frakcijos Taryboje siūlymu išrinktas rajono meras Š.Laužikas tampa ir šios partijos įkaitu bei įrankiu formuojant Savivaldybės administracijos vadovybę. Tai patvirtina Šilutės rajono savivaldybės tarybos paskutiniai sprendimai dėl savivaldybės administracijos vadovybės sudarymo ir jos vadovams nepagrįstų priemokų prie atlyginimo skyrimo.

Pats Šilutės rajono meras Š.Laužikas, prieš tvirtinant jį į šias pareigas, nuslėpė nuo savivaldybės Tarybos ir LR Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje, kad neatsisakė individualios veiklos pagal verslo liudijimą ir, prisidengdamas nepelno projektu, siekia valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos fondų lėšomis modernizuoti privačią prieplauką prie savo namų Ventėje.

VšĮ „Pasienio žuvys“, kurios steigėja ir dalininkė yra Šilutės rajono savivaldybės taryba, vadovaujama Š.Laužiko, patvirtino 397,5 tūkst. litų paramą mero projektui. Šilutės rajono savivaldybės tarybos opozicijos nuomone, šiam projektui ypatingą dėmesį turėtų skirti specialiųjų ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma ir meras Š.Laužikas jau spėjo parodyti savo neatsakingą požiūrį į įvairių darbo grupių atliktą darbą ir jų pateiktus veiklos projektus. Visų pirma, jos priimti sprendimai sustabdė ir iš esmės panaikino Šilutės rajono savivaldybės sporto struktūros ir veiklos pertvarką, kuriai vienbalsiai buvo pritarusi pati savivaldybės Taryba. Ir tai buvo padaryta nepateikus jokių argumentų ar paaiškinimų.OPOZICIJA 1

2013 m. gruodžio mėn. 19 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos naujosios valdančiosios daugumos skubėjimas pakelti gyventojams mokestį už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra ne kas kita, o dabartinių Šilutės rajono savivaldybės vadovų bandymas lengviausiu keliu išspręsti skolų grąžinimo problemas gyventojų sąskaita. Čia būtina priminti, kad šios skolos susidarė dėl tų pačių savivaldybės vadovų Š.Laužiko ir V.Pozingio kompetencijos ir atsakomybės stokos 2009 m. birželio mėn. 25 d. savivaldybės Taryboje priėmus sprendimą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir vietinės rinkliavos dydžių patvirtinimo.   Tokie Šilutės rajono savivaldybės mero Š.Laužiko ir Tarybos valdančiosios daugumos neatsakingi ir destruktyvūs žingsniai menkina savivaldybės Tarybos darbą ir kelia pagrįstą Šilutės krašto žmonių nepasitikėjimą išrinktais savivaldybės Tarybos nariais, savivaldybės mero institucija ir Savivaldybės administracija“.

Abejonės dėl valdžios užmojų

Opozicijos politikai su nerimu komentavo valdančiosios koalicijos lyderių rajono mero Š.Laužiko, Sauliaus Stankevičiaus, Vaido Pavilonio pareiškimus, kad būtina privatizuoti Žemės ūkio skyriaus, Šilutės muziejaus, Šilutės seniūnijos, Kultūros ir pramogų centro pastatus, UAB Šilutės autobusų parką ir t.t. Kritikuoti ir užmojai atleisti iš darbo 25 proc. Savivaldybės administracijos darbuotojų bei pakeisti savivaldybės įmonių vadovus.

Politiko E.Vitkausko, kuris pusantrų metų buvo savivaldybės turto Privatizacijos komisijos pirmininkas, nuomone, dabartinių rajono vadovų kalbos apie tai, kad pardavus savivaldybės turtą lengvai būtų galima gauti 10 mln.litų pajamų, yra tiesiog nerimtos. Pasak E.Vitkausko, Savivaldybė per porą metų pardavė kelis nebereikalingus pastatus ir nė už vieną negavo daugiau nei po 200 ar 300 tūkst. litų. Todėl manymas, kad pardavus dar 8 objektus būtų gauta apie 10 mln. litų, yra tik žmonių klaidinimas.

E.Vitkausko nuomone, užmojai privatizuoti kuo daugiau Savivaldybės pastatų ir kuo pigesne kaina gali būti naudingi tik nekilnojamo turto prekybos verslininkams, o toks verslininkas dabartinėje valdančiojoje koalicijoje yra.

Socialdemokratas A.Balčytis taip pat blogai vertino ketinimus parceliuoti Savivaldybės turtą. Jis sakė, kad išpardavus turtą Savivaldybei liks tik ubagų lazdos. Jo manymu, opozicija priešinsis turto parceliavimui, nes minėtas turtas reikalingas bendruomenės poreikiams.

Opozicijos politikai pasižadėjo jungtis prie šilutiškių iniciatyvos reikalauti, jog Šilutės muziejaus senasis pastatas liktų Savivaldybės nuosavybėje ir tarnautų bendruomenės poreikiams.

Sutaupė daugiau

Liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus pirmininkas, buvęs administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis sakė turintis įrodymus, paneigiančius rajono mero Š.Laužiko teiginį, jog per 1,5 metų Savivaldybės skolos nebuvo pamažintos.

R.Ambrozaičio tvirtinimu, vien per 2013 metus Savivalybės administracija skolą sumažino nuo 52 mln. litų iki 50,1 mln. litų. Jo duomenimis, jeigu Savivaldybės Tarybos sprendimu nebūtų paimtos naujos 3,5 mln. litų paskolos, kaip indėlis prie naujų įgyvendinamų projektų, Savivaldybės skolų krepšelis per 1,5 metų būtų sumažėjęs iki 46,5 mln.litų.

R.Ambrozaitis gyrė Savivaldybės administracijos darbuotojus ir skyrių vadovus, sakydamas, kad jie kvalifikuotai atlieka savo pareigas ir kad dabar jie tapo nežinia kokių interesų turinčios dabartinės rajono vadovybės įkaitais.

A.Balčytis visiškai sukritikavo naujosios valdžios užmojį pakeisti savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovus. Jis sakė, kad valdantieji jau parodė, kiek jie turi kvalifikuotų žmonių, galinčių eiti atsakingas pareigas: užtenka pažiūrėti, kas buvo paskirti Savivaldybės administracijos direktoriumi ir jo pavaduotojais…

Žiniasklaidininkų paklausti, kokiomis priemonėmis opozicijos politikai gins visuomenės interesus, kai kils pavojus dėl parceliuojamo turto, ar bus be rimto pagrindo atleidinėjami administracijos darbuotojai ir įstaigų vadovai, neteisėtai kėsinamasi į ES paramos lėšas ir t.t., opozicijos politikai pasižadėjo ne tik apsiriboti viešais pareiškimais, bet teikti raštus, paklausimus atitinkamoms instiucijoms, kad jos atliktų teisėtumo patikrinimus.

E.Vitkauskas patvirtino faktą, kad jau pateiktas paklausimas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl rajono mero Š.Laužiko galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų siekiant ES paramos privačiai prieplaukai rekonstruoti, bei perduoti atitinkami dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai.