Opozicija spjauna į savo pareigą dirbti Taryboje

VALDZIOS 2Savivaldybės politikai įprastai rugpjūčio mėnesį skiria poilsiui ir neplanuoja jokių posėdžių. Tačiau šių metų rugpjūtį politikai turėjo trūks plyš dalyvauti neeiliniame Tarybos posėdyje, nes liepos mėnesio posėdyje dėl opozicijos kaprizų negalėjo išspręsti 7 neatidėliotinų klausimų.

Opozicija ardė kvorumą

Prieš mėnesį Tarybos posėdyje dalyvavo ne visi valdantieji politikai, todėl jie negalėjo užtikrinti posėdžio dalyvių kvorumo – 14 narių. Pajutusi tokią valdančiosios koalicijos „negalią“, tuo pasinaudojo opozicija. Visos trys opozicijos frakcijos su savo lyderiais – konservatoriumi Šarūnu Laužiku, „darbiečiu“ Sauliumi Stankevičiumi ir valstiečiu – žaliuoju Virgilijumi Pozingiu tik dėl jiems žinomų priežasčių boikotavo septynis to posėdžio darbotvarkės klausimus.

Klausiami, dėl ko jie atsisako balsuoti, opozicijos lyderiai iš pradžių aiškino, kad į tuos klausimus jiems reikia daugiau įsigilinti, per mažai diskutuota. Galų gale šviesiai tiesiai replikavo, kad „valdančioji koalicija neturi daugumos“…

Opozicijos politikų neįtikino mero Vytauto Laurinaičio ir kitų politikų paaiškinimai, kad taip elgtis politikams yra nekorektiška ir neetiška, kad dalyvaudami posėdyje ir tyčia atsisakydami balsuoti kai kuriais klausimais, jie nevykdo pagrindinės Tarybos narių pareigos. Prašydami dalyvauti balsavimuose, valdantieji „besiožiuojantiems“ opocizijos nariams aiškino, kad dėl jų kaprizo teks rugpjūtį šaukti neeilinį Savivaldybės tarybos posėdį, gaišti visų politikų bei Savivaldybės administracijos darbuotojų laiką ir, žinoma, be reikalo eikvoti mokesčių mokėtojų pinigus papildomam darbui apmokėti.

Paprasčiausia patyčia

Valdančioji koalicija į rugpjūčio 14 dieną sušauktą neeilinį posėdį atvyko visi kaip vienas – 15 narių. Be jų, posėdyje dalyvavo ir Valstiečių – žaliųjų frakcijos nariai Genovaitė Kimbrienė, Povilas Tunaitis ir frakcijos pirmininkas V.Pozingis.

Tačiau aršiausi ankstesnio posėdžio klausimų žlugdytojai S.Stankevičius ir Š.Laužikas bei jų frakcijų nariai – „darbiečiai“ Darius Soščeka, Darijus Pundžius, Algimantas Čeponis, Juozas Sauspreškis ir konservatorės Birutė Kleinaitė, Vincenta Bubilienė bei Albina Bumblauskienė neeiliniame posėdyje nepasirodė.

Mero pavaduotojas A.Balčytis Savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjo Arvydo Bielskio prašė paaiškinti, kaip galėtų būti vertinamas toks politikų poelgis, kai dviejų frakcijų nariai tyčia neatvyksta į posėdį.

Pasak A.Bielskio, kai politikai Tarybos posėdyje nedalyvauja, nenurodydami pateisinamos priežasties, jie paprasčiausiai neatlieka Tarybos nario pareigos – nevykdo priesaikos.

A.Balčyčio nuomone, jie ne tik neatlieka pareigų, bet ir paprasčiausiai pasityčiojo iš savo kolegų bei Savivaldybės administracijos darbuotojų, kurie priversti švaistyti savo laiką pagal politikų kaprizus.

Pareigą supranta kitaip

Valstiečių – žaliųjų frakcijos pirmininkas V.Pozingis „Šilutės naujienoms“ nei paneigė, nei patvirtino faktą, jog opozicijos lyderis Š.Laužikas kvietė ir jo frakcijos narius nedalyvauti posėdyje ir taip trikdyti Tarybos darbą.

V.Pozingis sakė kitaip suprantantis politinę kovą ir neketina palaikyti destruktyvių iniciatyvų. Jam ir jo frakcijos nariams yra svarbu atlikti Tarybos nario pareigą – dalyvauti posėdyje. Tik posėdyje jis pasirenka, už kurį klausimą balsuoti, už kurį – nebalsuoti.

Liberalų frakcijos pirmininkas Edvardas Vitkauskas „Šilutės naujienoms“ pranešė, kad frakcijos nariai ketina siūlyti visus neeiliniame posėdyje nedalyvavusius opozicijos narius svarstyti Etikos komisijoje. Be to, pasak E.Vitkausko, reikės pasidomėti, ar posėdyje nedalyvavę politikai deklaruos patirtas išlaidas ir sugaištą laiką, kad galėtų gauti kompensacijas už nuostolius, patirtus vykdant Tarybos nario pareigas.

Tenka dar kartą priminti, kad rajono politikai kiekvieną mėnesį, pristatę išlaidų dokumentus, gali į savo kišenes susikratyti iki 1 tūkstančio litų iš rajono biudžeto lėšų. Tai vadinama išmoka su Tarybos nario veikla patirtiems nuostoliams kompensuoti…

Administracijos nedraskys

Bene svarbiausias neeiliniame posėdyje išspręstas klausimas, kurio negalima buvo atidėti antrojo pusmečio posėdžiui, – panaikintas ankstesnės valdančiosios daugumos sprendimas dėl Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimų.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos iniciatyva, pavasarį buvo nuspręsta Savivaldybės Komunikacijos ir Kanceliarijos skyrius apjungti į vieną naują skyrių – Bendrųjų reikalų. Be to, naujojo skyriaus pavaldumui norėta priskirti vyriausiųjų specialistų – gamtosaugininko, gydytojo, sanitarijos inspektoriaus pareigybes, kurios yra tiesiogiai pavaldžios Administracijos direktoriui.

Savivaldybės administracijoje ir tarp politikų sklandė kalbos, kad skyrių apjungimas buvo rengtas ne dėl racionalesnio darbo ar lėšų taupymo, o tiesiog norint parūpinti skyriaus vedėjos pareigas vienai Š.Laužiko bendražygei.

Liepą pareigas pradėjęs eiti naujasis Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis pasirūpino išsaugoti dabartinę Savivaldybės administracijos struktūrą.

Jei praėjusią savaitę neeiliniame posėdyje nebūtų panaikintas sprendimas dėl Savivaldybės administracijos pertvarkų, Administracija jau turėtų siųsti darbuotojams pranešimus apie reorganizaciją. Dabar reformų kardas neužkliudė Savivaldybės administracijos.