Opozicija verčia merę D.Žebelienę, valdantieji bandys nustumti vicemerą Š.Laužiką (papildyta)

 

INTERPELIACIJABaltieji valdžios rūmai tik iš pirmo žvilgsio atrodo ramūs ir tylūs. Iš tikrųjų ten nuolat kuriami išdavysčių planai ir scenarijai, kaip paveržti valdžią.

Antradienį veiksmas prasidėjo. Užregistruotas nepasitikėjimo mere Daiva Žebeliene pareiškimas, kurį rajono Taryba privalo apsvarstyti ir priimti sprendimą per 20 dienų. Didžiausia tikimybė – artimiausiame rajono Tarybos posėdyje, kuris numatytas kitą ketvirtadienį (lapkričio 28 d.).

Pusantrų metų valdžioje pabuvusią D.Žebelienės vadovaujamą valdančiųjų koaliciją – socialdemokratus, liberalsąjūdiečius, konservatorius – iš kėdžių versti padeda konservatorių sąmokslas su „darbiečiais“, „tvarkiečiais“, valstiečiais – žaliaisiais ir kitais opozicijos politikais.

O valdančiosios koalicijos politikai nepasiduoda – tą pačią dieną ėmė rengti nepasitikėjimo pareiškimą mero pavaduotoju Šarūnu Laužiku.

Be to, savo lyderio Š.Laužiko veiksmais pasipiktino kai kurie konservatoriai ir situaciją svarstys bei sprendimus priims šį savaitgalį.

Įregistravo interpeliaciją merei

Antradienį 9.30 val. Savivaldybėje opozicijos lyderiai – „darbietis“ Saulius Stankevičius ir valstiečių – žaliųjų vadovas Virgilijus Pozingis įregistravo nepasitikėjimo rajono mere Daiva Žebeliene pareiškimą. Kartu su interpeliacijos pareiškimu įregistruotas ir rajono Tarybos sprendimo projektas nepasibaigus kadencijai atleisti rajono merę Daivą Žebelienę iš pareigų.

Šį pareiškimą pasirašė 9 rajono politikai: valstiečiai – žalieji Virgilijus Pozingis ir Genovaitė Kimbrienė, „darbiečiai“ Saulius Stankevičius, Darius Soščeka, Juozas Sauspreškis ir Algimantas Čeponis, „tvarkiečiai“ Vaidas Pavilonis ir Gintaras Bružas.
Ant pareiškimo teksto nėra dar dviejų formaliai opozicijai priklausančių politikų – jokiai partijai nepriklausančios Stasės Skutulienės bei „darbiečio“ Povilo Tunaičio parašų.

Opozicija ignoruojama

Opozicijos lyderis V.Pozingis „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad interpeliaciją pasirašę politikai nebepasitiki D.Žebeliene.
Jo teigimu, opozicijos politikai yra ignoruojami, jiems pavėluotai arba visai neteikiama informacija apie rengiamus svarbius sprendimus, į rajono Tarybos posėdžio darbotvarkę nuolat įtraukiami sprendimų projektai, kurie neatitinka įstatymų.

Be to, dažnai Tarybos posėdžių metu merė nesugeba atsakyti į pateiktus klausimus – neaišku, ar netinkamai pasiruošusi, ar tiesiog nesupranta sprendimų projektų esmės.

Perversmo garantas – konservatoriai 

Kad merė D.Žebelienė būtų atstatydinta iš pareigų, turi pritarti mažiausiai 14 rajono Tarybos narių. Vien opozicijos politikų tiek nėra.

Todėl pareiškimui turėtų pritarti bent trys politikai, kurie lig šiol priklauso valdančiajai koalicijai.
V.Pozingis neatskleidė paslapties, kurie rajono politikai iš valdančiosios koalicijos remia jų iniciatyvą ir tuo pačiu griauna esamą rajono valdžią.

Tačiau paslaptingoji yla pati netrukus išlindo iš maišo. Praėjus vos pusvalandžiui po to, kai opozicija įregistravo interpeliaciją rajono merei D.Žebelienei, buvo išplatintas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos rajono Taryboje pareiškimas „Dėl TS-LKD frakcijos pasitraukimo iš valdančiosios koalicijos Šilutės rajono savivaldybės INTERPELIACIJA LLtaryboje“.

Šios frakcijos 4 nariai galėtų būti garantas, kad interpeliacija bus sėkminga.

Kaltina sutarties sulaužymu

Konservatorių pareiškime, kurį pasirašė jų lyderis Š.Laužikas, teigiama, kad jie iš valdančiosios koalicijos pasitraukia dėl koalicinės sutarties sąlygų nesilaikymo.

Buvo sutarta, kad atsižvelgdami į sunkią Savivaldybės skolų naštą, abu mero pavaduotojai – konservatorius Šarūnas Laužikas ir socialdemokratas Algirdas Balčytis dirbs visuomeniniais pagrindais. Tačiau šis gražus įsipareigojimas liko tik popieriuje. Spalio 24 d. rajono Taryba nusprendė vicemerui A.Balčyčiui paskirti atlyginimą. Beje, kaip išaiškino Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš, toks sprendimas buvo neteisėtas, nes nebuvo numatyta, iš kokių pinigų bus mokama alga A.Balčyčiui.

Konservatorius papiktino ir koalicijos partnerių nuomonės nepaisymas. Frakcijos pareiškime teigiama, kad buvo sutarta, jeigu koalicijos pasitarimuose neprieinama prie vieningos nuomonės, negalima teikti sprendimų projektų rajono Tarybai svarstyti, tikintis, kad jis bus priimtas opozicijai palaikant. Tačiau taip buvo pasielgta ir priimant sprendimą dėl vicemero atlyginimo paskyrimo, ir 2013 m. rugsėjo 26 d. priimant sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro steigimo“.

Merei D.Žebelienei pareiškime metamas priekaištas: „Merė Daiva Žebelienė buvo tiesiogiai atsakinga už sklandų koalicijos darbą, tačiau jis buvo organizuojamas padrikai. Daugelis svarbių problemų nebuvo svarstoma koalicijos pasitarimuose, o ir patys pasitarimai kviečiami chaotiškai“.

Taigi atrodo, kad rajono Tarybos konservatorių frakcija, atsisakiusi būti valdančiojoje koalicijoje, palaikys interpeliaciją D.Žebelienei.

Bet yra ir klaustukų…

O kiti konservatoriai ar žino?

TS-LKD Šilutės skyriaus pirmininko pavaduotojas Zigmas Jaunius, kuris yra ir skyriaus politinės tarybos narys, „Šilutės naujienoms“ sakė, kad frakcijos pasitraukimas iš rajono Tarybos valdančiosios koalicijos nebuvo aptartas skyriaus politinėje taryboje.

Pasak Z.Jauniaus, šis klausimas bus svarstomas tik ketvirtadienio vakarą, kai viešas pareiškimas apie pasitraukimą jau paskelbtas.

Z.Jaunius mano, kad tiek skyriaus politinėje taryboje, tiek pačiame skyriuje, kuriame yra per 200 partijos narių, bus žmonių, kuriems toks posūkis rajono politikoje gali būti nepriimtinas.

Galutinis Šilutės konservatorių sprendimas, ar pritarti Š.Laužiko vadovaujamos frakcijos pasitraukimui iš valdančiosios koalicijos ir kaip bus įvertintas toks jų poelgis, paaiškės visuotiniame skyriaus narių susirinkime jau šį šeštadienį.

Interpeliacija bus ir Š.Laužikui?

Be konservatorių likę valdančiosios koalicijos politikai sužinoję, jog keturi TS-LKD frakcijos nariai palieka koaliciją, nedelsdami pradėjo rinkti parašus, kad vicemeras Š.Laužikas būtų atstatydintas iš pareigų.

Nors po tokiu pareiškimu nesunku būtų surinkti 9 koalicijos narių parašus, tačiau nepasitikėjimo Š.Laužiku pareiškimas ketvirtadienį po pietų dar nebuvo įregistruotas savivaldybės sekretoriate.

Nepatvirtintais duomenimis, valdančiosios koalicijos politikai, interpeliacijos vicemerui Š.Laužikui iniciatoriai, nutarė palaukti TS-LKD skyriaus politinės tarybos ir visuotinio narių susirinkimo nutarimų, kaip turėtų elgtis jų deleguoti politikai rajono Taryboje.