Organizuos valstybinį geografijos brandos egzaminą

geografijaBrandos atestatui gauti 2012 metais, kaip ir anksčiau, reikės išlaikyti du brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių kalbos ir vieną pasirenkamąjį.

2012 m. pirmą kartą organizuojamas valstybinis (pasirenkamasis) geografijos egzaminas. Jo turinys apims bendrojo ir išplėstinio geografijos kurso pasiekimus iš geografinio pažinimo, gamtinės ir visuomeninės, regioninės ir globalinės geografijos teminių sričių.

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus bei Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

Nuo 2012 m. visų valstybinių brandos egzaminų užduočių pateikimas bus vienodas. Kandidatai gaus užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą. Po egzamino išsineš savo užduoties sąsiuvinius. Anksčiau iš egzamino išėję kandidatai pasibaigus egzaminui per valandą galės atsiimti savo užduoties sąsiuvinį iš egzamino centro administratoriaus.

Šiemet, kaip ir pernai, stojantieji į universitetus ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus, o į kolegijas – du valstybinius brandos egzaminus. Stojantiesiems į universitetų ir kolegijų menų programas reikia išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus ir stojamąjį egzaminą.

Iš viso kandidatas galės laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus. Kiek ir kokius brandos egzaminus laikyti, kandidatai turės apsispręsti iki kovo 7 d., o balandžio pradžioje jie galės sužinoti, kuriose savivaldybių mokyklose laikys pasirinktus egzaminus.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 5 d. užsienio kalbos (prancūzų) egzaminu.

Pagrindinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų rezultatus numatoma skelbti per 5 darbo dienas nuo egzamino dienos, lietuvių kalbos ir gimtųjų kalbų – per 9 darbo dienas. Visų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 12 dienos.

Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos galės teikti prašymą mokyklos direktoriui dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai įvertinti.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) nuo 2012 metų bus privalomas. Nors ankstesniais metais PUPP nebuvo privalomas, bent vieną patikrinimą laikyti rinkdavosi dauguma dešimtokų.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše reglamentuota, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus lietuvių kalbos (gimtosios) ar lietuvių kalbos (valstybinės) ir matematikos pasiekimų patikrinime, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas.

elta