Ornitologai prašo pagalbos skaičiuojant Lietuvos paukščius

organizatoriu nuotrŠią žiemą Lietuvos ornitologų draugija tęsia Lietuvos žiemojančių vandens paukščių apskaitas. Tokios apskaitos svarbios ne tik planuojant žiemojančių paukščių apsaugą, bet ir įvertinant Vakarų Palearktikos vandens paukščių populiacijų gausą.

Apskaitas numatoma vykdyti 2014-ųjų sausio 9-21 d., pagrindines pastangas sutelkiant sausio 10-12 d. savaitgaliui. Savanoriškas draugijos narių ir visų neabejingų paukščiams dalyvavimas yra labai svarbus ir būtinas.

Apskaitų stebėtojus registruoja ir duomenis renka – Eglė Pakštytė. Žemiau pateikta svarbiausių apskaitų vietovių ir telkinių informacija, tačiau dalyviai gali vykdyti stebėjimus ir kitose, jų manymu tinkamose, teritorijose. Stebėtojus prašome registruotis elektroniniu paštu egle686@gmail.com arba telefonu 8-659 81057. Registruojantis nurodykite, kokioje teritorijoje planuojate skaičiuoti paukščius.

Kaip skaičiuoti paukščius?

Žiemojančių vandens paukščių apskaitos metodika yra nesudėtinga – apskaitos atliekamos remiantis trim pagrindiniais principais:

1. Apskaitos turi būti vykdomos apibrėžtu laikotarpiu: kiekvienų metų sausio mėn. 9 – 21 d., tačiau, laikantis tarptautinio susitarimo, reikėtų stengtis jas atlikti sausio mėnesio antrą savaitgalį. Šis reikalavimas siekiant du kartus nesuskaičiuoti tų pačių paukščių, kadangi žiemą paukščiai taip pat nevengia tolimų skrydžių (ypač palei upių vagas, pajūryje).

2. Turi būti aiškiai nurodoma apskaitų teritorija, t.y. upės/vandens telkinio ruožas ir/ar vandens telkinys (jei apžvelgtas pilnai).

3. Svarbu suskaičiuoti visus žiemojančius vandens paukščius, nesvarbu, kad nepavyksta apibūdinti kai kurių iš jų rūšies. Daugelis žmonių pažįsta gausiausias žiemojančias vandens paukščių rūšis: gulbę nebylę, didžiąją antį, didįjį dančiasnapį ir kt. Todėl kiekvieno Lietuvos piliečio indėlis tampa svarbus ir jo duomenys yra nepaprastai vertingi (net ir tarptautiniu mastu). O neatpažintos rūšys dažniausiai sudaro palyginti nedidelį stebėtų paukščių procentą, todėl nublanksta prieš skaitlingiausių vandens paukščių apskaitas.

Keletas patarimų:

• Kaip jau minėjome, apskaitos organizuojamos 2014 metų sausio 9-21 dienomis, tačiau pageidaujama, kad jos būtų vykdomos 2014 metų sausio 10-12 d. Esant galimybei, apskaitas tikslinga pakartoti bent po du kartus.

• Apskaitų metu svarbu aprėpti kuo didesnę šalies neužšalusių vandens telkinių dalį. Tačiau norime pabrėžti, kad vandens paukščiai gausiai koncentruojasi ir palyginti nedidelėse properšose, jei yra pakankamai maisto. Todėl prie gyvenviečių, kur juos šeria žmonės, yra didelė tikimybė aptikti bent jau didžiųjų ančių būrius. O būtent šios rūšies gausą yra sunkiausiai įvertinti šalies mastu. Taigi, apskaitų sėkmė priklausys ne nuo jas vykdančių svarbiausiose vandens paukščių susitelkimo vietose (ten bet kuriuo atveju užteks stebėtojų), bet nuo to, kiek nuodugniai stebėtojai apžvelgs visus neužšalusius vandens telkinius ar atviras jų dalis.

• Ornitologai prašo apskaitas vykdyti patogesnėse jums teritorijose (arčiau namų, žinomose vietose ir pan.), nes tuo atveju apimami didesni teritorijos plotai, be to, šalyje tolygiau suskaičiuojami paukščiai įvairiuose vandens telkiniuose. Tokiu atveju dažniausiai žinomi neužšalę plotai, kurių gali nepastebėti iš toliau atvykę stebėtojai.

• Vykdant apskaitas upėse (tiek beveik neužšalusiose, tiek tik su atskiromis properšomis), nėra būtina apeiti visą vagos ilgį. Šiuo atveju svarbu tiksliai nurodyti apžvelgtos upės vagos ruožą: pirmiausia, kad nebūtų sumuojami atskirų stebėtojų rezultatai, jei jie paukščius skaičiavo tuose pačiuose ruožuose; antrą, kad būtų įvertinta kokių ruožų neapėmė stebėtojai. Kad ornitologai tinkamai interpretuotų apskaitų dalinių persidengimų rezultatus, pageidautina, kad apskaitų rezultatai būtų pateikiami atskiroms stebimos teritorijos atkarpoms, o ne visam jos plotui.

• Siekiant sumažinti apskaitų persidengimo galimybę, atskirai pateikiame planuojamų apskaitų vietovių registracijos lentelę. Tuo būdu iš anksto bus žinoma, kur kuris stebėtojas planuoja vykti apskaitų dienomis.

• Svarbi yra informacija ne tik apie aptiktus žiemojančius paukščius, bet ir apie teritorijas, kuriose apskaitos vykdytos, tačiau žiemojančių vandens paukščių neaptikta. Tokia informacija yra ypač aktuali upių ir Baltijos jūros pakrantės ruožuose.

• Visi stebėtojai, pranešdami apie stebėtus paukščius, turi pateikti ir asmeninius kontaktus, kad esant reikalui, organizatoriams būtų galima su jais susisiekti.

• Apskaitų duomenys surašomi į pateiktą lentelę, kurią galite rasti Ornitologų draugijos puslapyje.

• Be vandens paukščių, skaičiuojamos ir kitos sparnuočių rūšys, kurių gyvenimas susijęs su vandeniu (garniai, jūriniai ereliai, tulžiai, vandens strazdai ir pan.).

• Kiekvienai stebėjimų teritorijai ir kiekvienai stebėjimų dienai pildoma atskira lentelė.

• Užpildytas lenteles iki 2014 metų vasario 1 d. reikia išsiųsti LOD sekretoriatui adresu: Naugarduko g. 47-3, 03208 Vilnius arba elektroniniu paštu egle686@gmail.com

Jei nekantraujate prisidėti prie paukščių skaičiavimo, draugijos puslapyje taip pat patikrinkite
informaciją apie žinomas vandens paukščių susitelkimo vietas žiemą ir jų svarbą. Kiekvienas stebėtojas gali (ir to pageidaujama) pasiūlyti kitas, jo žinomas vietas, įvardijant konkrečius vandens telkinius.