Padėkime vaikams užaugti šeimose

 

vaikamsLietuvoje yra daugiau nei 10 000 be tėvų globos likusių vaikų. 4000 vaikų, vis dar laukia meilės, dėmesio, šilumos. Dažniausia vaikų paėmimo iš šeimos priežastis yra tėvų nesirūpinimas, nesidomėjimas vaiku, alkoholio vartojimas, fizinio ar psichologinio smurto naudojimas. Globos įstaiga vaiko asmenybės raidai suteikia specifinių bruožų. Gyvenimas didelėje vaikų bendruomenėje, uždaroje įstaigoje nepakankamai formuoja vaiko individualybės, savigarbos, saugumo jausmą.

Vaikams reikia besirūpinančių tėvų, šeimos. Reikia namų, kuriuose jie jaustųsi saugūs ir mylimi. Didžiausia vaikų, netekusių tėvų globos svajonė – turėti artimą žmogų, kuris rūpintųsi ir bandytų sugrąžinti dalį prarastos vaikystės džiaugsmo.

„… Norėčiau, kad mama prieš miegą mane pabučiuotų, palinkėtų saldžių sapnų. Kartu su tėčiu žiūrėčiau krepšinį…  Man labai trūksta šilumos, meilės… Kai apima liūdesys, verkiu. Tokiomis akimirkomis labiausiai trokštu, kad mane apkabintų, paguostų, pasikalbėtų… Laukiu tos akimirkos… (Ištrauka iš pokalbio su globos namuose gyvenančiu vaiku).

Lietuvoje jau pradėta  vykdyti institucinės globos pertvarka. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planu siekiama 2014-2020 m. laikotarpiu kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. O kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje ar įtėvių, globėjų šeimoje.

Siekdami užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam be tėvų globos likusiam vaikui augti globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) programa vykdoma ir Šilutės savivaldybėje. Gyvename vienoje didelėje bendruomenėje, kurioje privalome nelikti abejingi. Ne žodžiais, o darbais įrodyti kokia svarbi mums yra mūsų ateitis – mūsų vaikai.

Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti kiekvienas ne jaunesnis nei 21 metų amžiaus ir ne vyresnis nei 65 metų amžiaus žmogus. Dažnas besidomintis paklaustų, kaip tapti globėju ar įtėviu? Pirmas žingsnis – kreipkitės į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir daugiau sužinoję apie reikalavimus globėjams arba įtėviams pateikite reikiamus dokumentus. Antras žingsnis – svarbu išklausyti mokymus, skirtus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, kuriuos organizuoja Šilutės socialinių paslaugų centro atestuotos socialinės darbuotojos darbui su globėjais ir įtėviais.

Mes nuoširdžiai tikime, kad mūsų aplinkoje yra atvirų, darnių, nuoširdžių šeimų, kurios galės atverti savo širdis ir namų duris tėvų globos netekusiems vaikams.

Svarstant apie įvaikinimą, globą (rūpybą) ar jau globojant (rūpinantis), Jums gali kilti įvairių klausimų, dėl kurių Jūs galite drąsiai kreiptis į Šilutės socialinių paslaugų centro (Tilžės g. 32, Šilutė) atestuotas socialines darbuotojas, darbui su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais.
Padėkime vaikams užaugti šeimose.