Padėkos vakaras Švėkšnoje: tradicinis, bet šiemet jau kitoks

Po dviejų metų pertraukos Švėkšnos seniūnija vėl visus geradarius, vienaip ar kitaip - veiklomis, finansais ar iniciatyvomis - prisidedančius prie seniūnijos klestėjimo sukvietė į Padėkos vakarą. Sausio 13-osios fone šis vakaras buvo kiek kitoks nei įprasta – su prisiminimais, liudijimais ir rimtimi Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste.

Švėkšnos tradicinių amatų centro salė, kurioje vyko Padėkos vakaras, buvo pilnutėlė puošnių švėkšniškių, svečių, rajono tarybos narių. Renginyje dalyvavo rajono meras Vytautas Laurinaitis, Švėkšnos įstaigų vadovai. LR Seimo nario Zigmanto Balčyčio sveikinimus perdavė jo padėjėjas Arūnas Pupšys.

Vakaro pradžioje prisiminta, kad šiemet 32-ąjį kartą minima Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – yra kitokia, nei iki šiol. Karo Ukrainoje fone ši diena skaudžiai primena, kad laisvė ir nepriklausomybė, deja, nėra duotybė. Tylos minute paprašyta pagerbti žuvusius Sausio 13-osios gynėjus. Prisiminti ir švėkšniškiai, vykę į Vilnių prie LR Seimo, dalyvauti to meto įvykiuose, kurių pusės jau nebėra gyvųjų tarpe.

Įžanginiu žodžiu vakarą pradėjęs seniūnas Alfonsas Šeputis priminė, kad daugiau kaip penkiolika metų gyvuoja tradicija organizuoti Padėkos vakarą. Tradicija prigijo ne tik Švėkšnos  bendruomenėje, švėkšniškių pavyzdžiu pasekė ir kitos seniūnijos.

„Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė kvietė statyti tiltus: „Pasiėmus jėgą iš anų laikų ir jų dvasią perduokime vaikams. Statykime tiltus tarp popso ir rokenrolo, lietuvių liaudies dainų. Statykime tiltus tarp politikų ir nepolitikuojančių žmonių, tarp dainuojančių, šokančių ir bijančių pasirodyti. Statykime tiltus tarp gerumo ir pykčio, tada gyvenimas bus geresnis“.

Pasak D. Dirgėlienės, šiemet mokykloje lijo taikos žvaigždėmis, tad ir gimnazijos vadovės be didelių įsipareigojimų, trumpai ir greitai padėkojo gausiam būriui vietos geradarių įteikdamos keramikines simbolines padėkos žvaigždes. Visiems prisidėjusiems prie mokyklos gyvenimo gerovės, direktorė linkėjo, kad tai būtų tiltas iš jų širdies į begalinį energijų šaltinį – mokyklą.

Padėkų estafetę perėmęs seniūnas A. Šeputis, akcentavo, kad dėkoja visiems vakaro dalyviams – šypsenomis, koncertu, vaišėmis. Tad prašė neįsižeisti tų, kurie asmeniškai negaus padėkos dovanos. Specialios padėkos buvo įteiktos Šilutės r. savivaldybei, tą vakarą atstovaujamai mero V. Laurinaičio, „Saulės“ gimnazijai, LR Seimo nariui Z. Balčyčiui, klebonui Juliui Meškauskui, Švėkšniškių sambūrio vadovei Ingritai Riterienei, Švėkšniškių draugijos „Tėviškė“ pirmininkei Violetai Astrauskienei, kultūrinių renginių organizatoriui Vytautui Raibiui. Padėkos medaliai įteikti fotografei Danutei Gailiūnienei, UAB „Česlovo vynas“ vadovui Česlovui Ramoškai, ūkininkui Vytautui Alminauskiui ir verslininkui Vytautui Marcinkevičiui.

Meras V. Laurinaitis visus pasveikino su Laisvės gynėjų diena ir ragino džiaugtis laisve, kurią iškovojome, neprarasti bendrystės jausmo ir taip pat tiesti tiltus tarp dirbančių ir politikuojančių. Švėkšniškiai, anot jo, gali didžiuotis, kad turi net keturis Tarybos narius. Seniūnas A. Šeputis vietos politikams palinkėjo gero starto artėjančiuose rinkimuose.

Nuotaikingą muzikinę programą dovanojo šilutiškė Goda Džalagonija, atlikusi įvairių stilių dainas. Po oficialiosios dalies visiems vakaro dalyviams sutartinai sudainavus „Ilgiausių metų“, vakaro organizatoriai pakvietė prie bendro vaišių stalo.