Pagalba socialinės rizikos šeimų vaikams

Šilutės rajono savivaldybės taryba birželio 27 d. vykusio Tarybos posėdžio metu pritarė, kad Savivaldybė partnerio teisėmis dalyvautų pažangos priemonės „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“.

Šio projekto tikslas – vaikų, augančių šeimose, kurios patiria socialinę riziką, įtraukimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei pagalbos jiems teikimas ugdymo procese, siekiant užkirsti kelią pasiekimų ir pažangos atotrūkiui dėl socialinio ir ekonominio konteksto. Pagalba ugdymo procese suprantama kaip: ugdymo lėšų panaudojimas mokinio reikmėms, t. y., kai yra poreikis, švietimo pagalbai teikti ir įsigyti individualių ugdymo priemonių reikalingų ugdymo programai įgyvendinti, vežimo į / iš ugdymo įstaigos paslaugos užtikrinimas, kultūros ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimas, savivaldybių reglamentuoto vaikų išlaikymo mokesčio ir mokesčio už vaikų maitinimą apmokėjimas.

Komunikacijos skyriaus inf.